„Najväčší štvorvalec na svete – spoločne s olympijským parkom dominanta Mníchova. Vnútri energeticky kompaktný, zvonka jasne vyhranený. Odvážne pojatý experiment a míľnik v histórii architektúry. Spoločnosť BMW vytvorila nový priestor pre svoju expandujúcu obchodnú činnosť, ktorý bude administratívnym centrum úplne novej triedy.“ (interná správa, 1973)

Komplexu sídla spoločnosti BMW a jej múzea bol v roku 1999 udelený titul chránenej pamiatkovej budovy, pričom je po dlhé roky považovaný za jednu z dominánt Mníchova. Budovou BMW Welt, ktorú v roku 2007 navrhol medzinárodne renomovaný architekt prof. Wolf D. Prix, sa zase spoločnosti BMW Group podarilo vytvoriť ďalší neprehliadnuteľný príklad mestského rozvoja, ktorý neopomenie žiadny z návštevníkov bavorskej metropoly so záujmom o architektúru, technológie, dizajn či inovácie.

Múzeum BMW. 

Prvý výstavný priestor s funkciou múzea historických produktov značky BMW vznikol v jej mníchovskom závode ešte v polovici 20. rokov, keď spoločnosť od roku 1925 začala vystavovať svoje vozidlá v na to vyhradených priestoroch v areáli závodu. Aj keď sa výstava sústreďovala predovšetkým na historické kúsky, príležitostne si do nej našlo cestu aj niekoľko aktuálnych produktov. V rámci osláv 50. výročia spoločnosti sa v roku 1966 pôvodný výstavný priestor dočkal radikálnej premeny. Nové, väčšie múzeum závodu BMW sa oficiálne otvorilo 20. januára 1967. Vôbec prvýkrát sa začalo s jeho propagáciou pre širokú verejnosť, pretože odteraz svoje dvere otvorilo všetkým, koho zaujíma história značky BMW. Dostupný priestor a počet historických modelov však zostáva pomerne skromný, kým umiestnenie múzea v rámci priestorov závodu zrejme mnohých potenciálnych návštevníkov odradzuje.

Sidlo a muzeum BMW-obr.19
Múzeum BMW

Až začiatkom 70. rokov, v čase vybudovania nového sídla spoločnosti BMW Group, si múzeum začalo získavať pozornosť širšej verejnosti vďaka svojej nezávislej a reprezentatívnej architektonickej podobe umiestnenej pred areálom závodu. Aj napriek tomu, že porota v roku 1968 nestanovila požiadavku na vybudovanie automobilového múzea, viedenský architekt, profesor Karl Schwanzer do návrhu zapracoval nezávislú vonkajšiu budovu slúžiacu na prezentáciu vozidiel – rovnako s kruhovým pôdorysom. Porote sa návrh na križovatke ulíc Petuelring a Lerchenauer vybudovať múzeum značky BMW podľa Schwanzerovho výstredného návrhu javil ako skvelý nápad. Jeho forma, rovnako založená na kruhových útvaroch, navyše skvele zapadla do celkového konceptu budov. „Misa“ múzea tvorí dokonalú harmóniu s ostatnými valcovitými a kruhovitýmibudovami vo svojej blízkosti – vrátane televíznej veže, niekoľkých plynojemov a dopravného ostrovčeka. Preto na stretnutí s dozornou radou v meste Bad Homburg 2. decembra 1968 nebol Schwanzer poverený len stavbou budovy BMW Tower: do stavebnej zmluvy bol zároveň spätne zavedený aj jeho koncept nezávislého múzea.

Múzeum BMW a letné olympijské hry

Na múzeu BMW sa začalo pracovať na jar 1971, deväť mesiacov od spustenia výstavby budovy BMW Tower. Na základe svojej polohy v tesnej blízkosti olympijského štadióna zakrytého ľahkou, vzdušnou strechou malo múzeum značky BMW slúžiť ako vlajková loď automobilky priťahujúca davy návštevníkov letnej olympiády. Leto roku 1972 bolo pre mladú Nemeckú spolkovú republiku skvelou príležitosťou získať svet na svoju stranu – a nové múzeum značky BMW malo tvoriť jeden z prostriedkov nového, pokrokového a medzinárodného smerovania krajiny. Aj napriek kompaktnému, uzavretému exteriéru ponúka táto strieborná, ligotavá budova interiér schopný uvítať najširšiu verejnosť. Vonkajšia stavba múzea BMW bola dokončená súčasne s mníchovským olympijským štadiónom a teda práve včas, by uvítala začiatok olympijských hier v lete 1972.

Sidlo a muzeum BMW-obr.23
Múzeum BMW a sídlo BMW Tower

Múzeum BMW: architektúra a vzhľad

Múzeum miskovitého tvaru malo byť po majestátnej veži druhou architektonickou lahôdkou spomedzi komplexu budov, ktoré pre spoločnosť BMW navrhol profesor Karl Schwanzer. Viedenský architekt pre neho vytvoril interiérovú konštrukciu pozostávajúcu z kruhových stĺpov, rámp na vyplnenie priestoru a plošín, ktoré akoby plávali vo vzduchu. Vonkajší plášť budovy z relatívne tenkej betónovej vrstvy bol naprojektovaný podľa princípu samonosnej karosérie známeho z automobilového sveta. Strecha budovy dosahuje priemer 40 metrov. Vnútorná konštrukcia zase stojí na šiestich robustných stĺpoch, ktoré sa v priestore tvorenom miskovitou strechou týčia do rôznych výšok.

Schwanzerovi sa vďaka tejto forme podarilo do relatívne obmedzeného priestoru vtesnať kompletné „prirodzené prostredie“ automobilov – cesty, mosty aj parkoviská. Základnou myšlienkou jeho konceptu bolo do krytého výstavného priestoru preniesť svet ciest. V žiadnom prípade sa spoločnosti BMW nechystal ponúknuť konvenčné, statické múzeum v podobe jednoduchého úložiska vystavovaných predmetov. Cieľom bolo vytvoriť kombináciu náležitej priestrannosť s dynamikou a pohybom, ktorá by charakterom príjemne kontrastovala s umiestnením samotnej budovy pri jednom z rušných dopravných uzlov.

Vďaka spojeniu so vzdelávacím centrom v priľahlej nízkej budove sa múzeum malo stať ústredným prvkom programu spoločnosti BMW zameraného na vzťah s verejnosťou. Už len samotný tvar budovy a jej zdanlivá nepreniknuteľnosť postačili na vzbudenie záujmu ľudí – možnosť čiastočne nazrieť dovnútra múzea ponúkal iba sklenený podstavec pri jeho vchode. Múzeum malo tvoriť akési spirituálne prepojenie medzi závodom, produktom a verejnosťou a vďaka osobitne organizovaným podujatiam sa stať stálou inštitúciou kultúrneho života v Mníchove.

Sidlo a muzeum BMW-obr.4
Múzeum BMW

Po vstupe do múzea návštevníci absolvovali cestu z jeho vrchnej časti až po spodok. Než návštevníka nezvykle dlhý, žltý eskalátor vyviezol na najvrchnejšie poschodie, dostal možnosť na okamih zahliadnuť niektoré z častí výstavy, ktoré ho čakajú. Obrázky premietané na vnútornú stenu budovy pomáhali vytvárať ilúziu pohybu. Obrovská špirála chodníka následne návštevníka viedla jednotlivými poschodiami okolo automobilov, motocyklov, závodných vozov a motorov ilustrujúcich pestrú paletu produktov tvoriacich bohaté dedičstvo značky BMW. Ďalšie, podrobnejšie technické exponáty boli vystavené v akoby vznášajúcich sa guľovitých nádobách z plexiskla – na svoju dobu nesmierne inovatívnych – vďaka ktorým si návštevníci mohli bez námahy a podrobne prehliadnuť napríklad jednotlivé súčasti motora. V priloženej textovej dokumentácii sa zároveň mohli dozvedieť náležité historické informácie a technické detaily. Automobily a motocykle neboli vystavené len na piatich kruhovitých platformách, ale zároveň v prudkých uhloch upevnené aj na vnútorných stenách budovy, vytvárajúc tak dojem ostrého zatáčania. Čiastočný kontakt s vonkajším svetom zabezpečovali úzke výrezy s oknami nachádzajúce sa v spodnej časti vonkajšej strany budovy.

Farebná schéma múzea kombinujúca striebornú, bielu a tmavomodrú neslúžila iba na vyjadrenie hodnôt elegancie a kvality, no zároveň rafinovane symbolizuje svetoznámu farebnú kombináciu loga BMW, ktorého grafické zobrazenie si navyše v monumentálnej forme so 40-metrovým priemerom našlo miesto na streche múzea. To však uvidíte iba zhora.

Múzeum BMW: koncept expozície

V čase svojho oficiálneho otvorenia v roku 1973 bolo múzeum značky BMW jedinečným úkazom. Vďaka spojeniu nevídaného architektonického prevedenia s úplne novým konceptom zdieľania vedomostí sa múzeum BMW stalo vzorom pre múzeá po celom svete. Múzeum BMW už od počiatku samo seba vnímalo ako miesto, ktoré históriu značky BMW nielen prezentuje, no zároveň ju stavia do kontextu s prítomnosťou a budúcnosťou. Keď múzeum v roku 1973 prvýkrát otvorilo svoje brány, stanovilo si za cieľ návštevníkov nielen ohúriť nekonečnou kolekciou historických exponátov, no radšej ich uchvátiť živou konfrontáciou s témami súvisiacimi s mobilitou, komunikáciou a zmenami v štruktúre ľudskej spoločnosti.

Sidlo a muzeum BMW-obr.11
Múzeum BMW

Prepracovanie a rozšírenie múzea BMW

Súčasne s renováciou priľahlej administratívnej budovy na ulici Petuelring boli na začiatku nového milénia kompletnej prestavbe podrobené aj technické systémy a celkový koncept múzea BMW. V dôsledku premiestnenia jedálne a niekoľkých sál prináležiacich veži zo spodnej časti jej západnej strany sa ponúkla možnosť veľkoryso rozšíriť v tom čase už značne stiesnené vybavenie múzea BMW. Od roku 2002 štutgartská spoločnosť architektov a projektantov výstav pod názvom Atelier Brückner a mediálna agentúra ART & COM z Berlína nadviazali spoluprácu s príslušnými odbornými oddeleniami spoločnosti BMW, aby vytvorili nový koncept výstavy, ktorý by odrážal jej pôvodnú myšlienku a zároveň ďalej rozvíjal princípy, z ktorých múzeum vychádza.

Plocha múzea značky BMW sa pripojením priľahlej nižšej budovy päťnásobne zväčšila na 5 000 m2. Stavba, ktorej dve tretiny ležia pod zemou, sa kompletne vypratala a jej interiér sa pretvoril na sedem čiastočne priehľadných „domov“ na troch poschodiach – tie sú vzájomne prepojené systémom mostov, ciest a námestí. Každý z týchto domov je venovaný jednému z kľúčových aspektov histórie spoločnosti BMW a jej produktov, pričom rozsiahle centrálne námestie sa využíva na usporiadavanie rôznych podujatí. V tejto novej budove a jej jednotlivých domoch a miestnostiach s celkovou plochou 4 000 m² sa v súčasnosti nachádza permanentná expozícia múzea BMW, kým pôvodná miskovitá budova hostí rôzne krátkodobé výstavy zamerané na rozličné témy.

Fascinácia značkou BMW zostáva ústrednou témou celkového konceptu múzea aj po jeho znovuotvorení 21. júna 2008. Nová tvár múzea však zároveň slúži aj ako autentický obraz značky, ktorý sa návštevníkom predostiera formou rôznych prístupov zjednotených v duchu inovácií, sily a dynamiky. Zvláštny dôraz sa pritom kladie na nové techniky prezentácie, za pomoci ktorých sa do centra pozornosti stavia 130 pôvodných exponátov a zároveň zdôrazňuje nová architektúra budovy. Hlavná trasa múzea vypracovaná do podoby cesty navodzuje atmosféru mesta a pritom návštevníkov sprevádza tematickou púťou naprieč časom a priestorom ponúkajúc širokú paletu rôznych expozícií, tematických kompozícií a jednotlivých aspektov spájajúcich sa so značkou BMW.

Pri svojich 500 000 návštevníkoch za rok je múzeum BMW druhým najnavštevovanejším múzeom v kultúrnom Mníchove a radí sa k vôbec najpopulárnejším múzeám v celom Nemecku.

Sidlo a muzeum BMW-obr.5
Múzeum BMW

Fakty a čísla

Múzeum BMW
Vybudované (dokončenie exteriéru): 1971/1972
Otvorenie: 18. máj 1973
Architekt: Prof. Karl Schwanzer
Architekt renovácie: Atelier Brückner
Návrh rozšírenia budovy: ART & COM
Priemer misy múzea: 40 m
Plocha misy múzea: 1 000 m²
Plocha nízkej budovy: 4 000 m²
Celková výstavná plocha: 5 000 m²
Čistá celková plocha: 10 000 m²
Hrubá plocha: 12 200 m²
Počet podlaží: 3 v priestoroch trvalej expozície,5 v mise múzea
Celkový počet miestností: 25
Dĺžka prehliadky: pribl. 1 km
Počet exponátov: pribl. 130
Počet návštevníkov za rok: viac než 500 000

 

Milan Stupka

Článok bol po prvý krát publikovaný už 17. septembra 2013

Zdroj: BMW Group Slovakia

REKLAMAadv.: