Po tom čo nedávno portál SME sám zisťoval v prieskume pod názvom Ako vnímate reklamy v online médiách? v anketovom dotazníku, ktorý zverejnil na svojom webe, spustili spoločne so združením IAB Slovakia a spoločnosťou Gemius prieskum, ktorého cieľom je zistiť profily internetových užívateľov.

Na základe prieskumu vytvárajú v IAB Slovakia súbor ukazovateľov, ktoré umožňujú porovnávať popularitu internetových stránok a posúdiť ich reklamný potenciál. Prieskum zahŕňa tisíce stránok.

Spoločnosti respondentov informujú, že prieskum je vykonávaný v súlade so zásadami etického kódexu ICC/ESOMAR, čo je Medzinárodný kódex marketingu a sociálneho výskumu > pozri

Spoločnosti ďalej respondentov informujú, že údaje zhromaždené prostredníctvom štúdie sú spracúvané do reportov a zahŕňajú celú populáciu internetových užívateľov. To umožňuje určiť, ktoré stránky sú najpopulárnejšie pre ktoré konkrétne demografické skupiny.

Prečítajte si otázky prieskumu:
1. Rok narodenia
2. Kde ste práve teraz (pri vyplňovaní tohto dotazníka) pripojený(á) k internetu?
3. Koľko z celkového času stráveného pri tomto počítači pripadá práve na vás?
4. Ako často používate internet, bez ohľadu na miesto používania?
5. Odkiaľ sa zvyčajne (nielen teraz) pripájate na internet?
6. Aké pripojenie doma najčastejšie používate?
7. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?
8. Do akej skupiny by ste sa zaradili z hľadiska ekonomickej aktivity?
9. Mohli by ste sa zaradiť do jednej z uvedených skupín ekonomicky neaktívnych osôb? Ste: (Zamestnaný, Nezamestnaný, Osoba v domácnosti, Osoba na rodičovskej dovolenke)
10. Do ktorej skupiny by ste zaradili priemerný celkový čistý mesačný príjem vašej domácnosti?
11. Koľko osôb vrátane vás žije vo Vašej domácnosti?
12. Koľko osôb žijúcich vo Vašej domácnosti má menej ako 12 rokov?
13. Prinášate do domácnosti najväčšiu časť financií?
14. Staráte sa o bežné, každodenné nákupy pre domácnosť?
15. Vlastní vaša domácnosť niektorý z nasledujúcich predmetov?
16. Aká je veľkosť obce, kde trvalo žijete?
17. Kde trvalo žijete?

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu