ilustračná foto (zdroj: stocksnap.io)

Príspevky, ktoré vydavatelia a spoločnosti zverejňujú na najväčšej sociálnej sieti Facebook nemajú v tomto roku takú angažovanosť ako v minulosti. Podľa Buzzsumo zaznamenali pokles až na úrovni 20%.

Na webových stránkach populárneho on-line nástroja Buzzsumo boli nedávno zverejnené zaujímavé výsledky prieskumu, ktorý poukazuje na skutočnosť, že angažovanosť používateľov na sociálne sieti Facebook v súvislosti s príspevkami vydavateľov a spoločností sa mení.

Buzzsumo v minulom roku analyzoval viac ako 880-miliónov príspevkov, ktoré na sociálnej sieti zverejnili rôzne vydavateľstvá a spoločnosti. Z analýzy vyplynulo, že priemerná angažovanosť v prvej polovici tohto roka klesla z 340 na 264, čo je celkom značný pokles.

Z posudzovaných druhov obsahu bol najväčší pokles zaznamenaný pri odkazoch a obrázkoch. Podľa analýzy najmenší pokles angažovanosti zaznamenali príspevky vo forme videa, ktoré sú v celkovej úrovni angažovanosti ďaleko pred príspevkami typu odkazy a obrázky.

Samozrejme, Buzzsumo sa zaoberal aj možnými dôvodmi, prečo dochádza k takémuto nepriaznivému poklesu angažovanosti používateľov v súvislosti s príspevkami na sociálnej sieti Facebook, vrátane tých, ktoré sú podporované platenou propagáciou.

Jedným z dôvodov by mohlo byť napríklad aj to, že spoločnosti a vydavateľstva venovali menej úsilia na propagáciu, čo malo za následok menej zobrazenia a menšiu angažovanosť. Prieskum, ale preukázal, že je to presne naopak, pretože spoločnosti a vydavateľstva investujú omnoho viac úsilia do propagácie na Facebooku ako v minulosti.

Druhé vysvetlenie tejto situácie môže spočívať v tom, že organický dosah Facebooku značne klesol a zvýšenie platenej propagácie neumožnilo spoločnostiam a vydavateľstvám udržať si svoju úroveň angažovanosti na Facebooku.

Klesanie organického, teda neplateného dosahu na svojej sociálnej sieti potvrdil aj Facebook. Píše sa o tom v článku na Buzzsumo.

Facebook situáciu vysvetľuje aj tým, že neustále pribúda počet príspevkov, ktoré by mohli byť zverejnené na hlavnej stránke v panely news feed, denne je ich aj 1500, čo znamená, že konkurencia je obrovská a nie všetko môže byť v tomto exkluzívnom priestore ukázané.

Okrem toho robí Facebook zmeny v algoritme, ktorý rozhoduje o tom, aký obsah používateľom ukáže. Pri tomto procese sa zohľadňuje množstvo faktorov, ktoré rozhodujú o tom, aký najrelevantnejší obsah používateľom ukázať.

Facebook tiež urobil mnoho zmien v algoritmoch hlavného panela – news feed, aby v ňom znížil zobrazovanie obsahu nižšej kvality alebo podvodných takzvaných klikacích nadpisov.

O poklese organického obsahu na Facebooku píšu vo svojich článkoch aj viaceré iné známe vydavateľstvá, napríklad Marketing Land uvádza, že v auguste 2016 zaznamenali 52% pokles organického dosahu na Facebooku.

Medzi ďalšie možné dôvody klesajúceho dosahu na Facebooku radí Buzzsumo, napríklad aj súťaženie na hlavnom panely news feed.

Keďže spoločnosti a vydavatelia neustále zvyšujú svoje výdavky pre platenú propagáciu na Facebooku, konkurencia rastie veľmi rýchlo. Podľa adweek.com výnosy z reklám sa pre Facebooku v druhom štvrťroku 2017 zvýšili o 47% ako v porovnaní s rovnakým štvrťrokom za rok 2016.

Za možné zníženie angažovanosti môžu podľa Buzzsumo napríklad aj minuloročné prezidentské voľby v USA, ktoré mohli ovplyvniť celkový výsledok analýzy.

Počas volieb politické príspevky enormne zvyšovali angažovanosť aj na Facebooku. Po voľbách došlo k zníženiu angažovanosti v súvislosti s politikou, čo mohlo znížiť aj celkové priemery angažovanosti na Facebooku.
Z prehľadných tabuliek zverejnených na Buzzsumo vidieť, že zverejňovanie video príspevkov na sociálnej sieti naozaj mierne narastá, čo dokazuje, že video formát má v oblasti marketingu obrovský potenciál.

Aj z tohto dôvodu mu spoločnosti ako Facebook, Youtube, Twitter a iné venujú náležitú pozornosť, nakoľko sa táto forma zverejňovania príspevkov javí ako potenciál na omnoho väčšie možnosti zárobkov z reklám a predaja reklamného priestoru.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu