vizuál jednej z nominovaných reklamných prác (zdroj: sexistickykix.sk.)

Aj tento rok bude už po tretíkrát udelená anticena za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku. Sexistický kix aktuálne otvára fázu zberu reklám, ktoré nominuje verejnosť.

Iniciatíva Sexistický kix vznikla v roku 2016 pod hlavičkou mimovládnej organizácie Aliancia žien – Cesta späť. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami ASPEKT a Nesehnutí, ktoré organizuje anticenu Sexistické prasátečko v Českej republike. Anticenu Sexistický kix podporujú aj Klub reklamných agentúr Slovenska a Rada pre reklamu.

Táto anticena pranieruje neetickú reklamu, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Verejnosť môže do hlasovania posielať svoje nominácie, a vyjadriť tak odmietavý postoj voči sexistickej reklame v online aj offline prostredí. Novinkou v tomto ročníku je redizajnovaný web s prehľadným nominačným formulárom, ktorý poskytuje možnosť označiť rôzne typy sexizmu použitého v konkrétnej reklame.

„Anticena Sexistický kix chce týmto spôsobom pre ľudí vytvoriť priestor, aby mohli verejne protestovať proti sexizmu v reklame. Veríme, že práve možnosť vybrať si z rôznych sexistických prvkov poukáže na skutočnosť, že verejnosť nevníma ako problematickú iba nahotu, ale aj rodové stereotypy, spredmetňovanie či znevažujúci jazyk,“ povedala o anticene Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Medzi nomináciami je i reklamný spot na Dermacol:

Sexistická reklama obsahuje zobrazenia, ktoré ponižujú, zosmiešňujú alebo znevažujú ľudí na základe rodu. V reklame sa sexizmus vyskytuje v rôznych podobách – objavujú sa napríklad rozkúskované telá či ich sexualizácia, a to nezriedka bez súvislosti s propagovaným produktom. Častý je aj jazykový sexizmus či uniformné zobrazovanie osôb zdôrazňujúce tzv. mýtus krásy.

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.

Podľa prezidenta Klubu reklamných agentúr Róberta Slováka takéto reklamy navyše nie sú efektívne ani z hľadiska predaja: „Staré klišé o tom, že sex predáva už dávno neplatí. Vo svete to potvrdzuje niekoľko výskumov, v ktorých sexistické reklamy poškodzovali vnímanie firiem. Marketéri, ktorí ich stále používajú, buď zaspali dobu, alebo sú to amatéri.”

Nárast počtu nominácií na anticenu Sexistický kix dokazuje, že verejnosť je voči neetickým reklamám čoraz vnímavejšia. „Už pred oficiálnym spustením nominácií sme dostali 50 podnetov. Predpokladáme, že po ohlásení otvorenia nominačnej fázy ich ešte veľa pribudne a celkový počet prekročí minuloročných 55 nominácií,“ uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Medzi nomináciami je i reklamný spot Morca-Della:

Zvýšenú citlivosť verejnosti na sexizmus v reklame zaznamenala aj Rada pre reklamu. „Na porušenie slušnosti boli v reklame ľudia citliví aj v minulosti. V ostatnom období im neprekáža už iba nahota či zobrazenia porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Podnety konkrétne upozorňujú na sexistickú reklamu, najmä na využívanie stereotypného zobrazovania ženy ako sexuálnej atrakcie za účelom upútania pozornosti bez súvisu s produktom, prípadne na zobrazenia, ktoré sú voči ženám ponižujúce, a to vrátane jazykového sexizmu a objektifikácie žien. Očakávania verejnosti od reklamy sa zmenili. Ľuďom, skrátka, sexistická reklama prekáža.“

Sexistické reklamy môže verejnosť nominovať na webovej stránke usporiadateľa ankety do 5. novembra 2018. Hlasovanie o najsexistickejšiu reklamu bude spustené 6. novembra 2018. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 4. decembra 2018.

Pozrite si všetky nominácie www.sexistickykix.sk.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu