O postojoch slovenskej internetovej populácie k debatám v prostredí online médií informuje štúdia, ktorú realizovala výskumná agentúra Mediaresearch Slovakia na vzorke 1010 respondentov zo Slovenského národného panela.

Vyplynulo z nej, že až 40 percent internetových čitateľov sleduje internetové diskusie spravodajských portálov, aj napriek tomu, že názory na kvalitu diskusií sa rôznia.

Čitateľom vadí hlavne agresívne vystupovanie diskutérov, ich anonymita a to že diskusie považujú za manipulovateľné.

Diskusie sleduje väčšinou až 40% opýtaných, aj keď ich pokladá za menej rozhodujúce z hľadiska dôležitosti prvkov a vlastností informačných portálov.

Rast počtu čitateľov i prispievateľov diskusií je obmedzený viacerými skutočnosťami, ktorých výskyt v diskusiách časť internetovej verejnosti pozoruje a často vníma negatívne až odmietavo.

Aký máte postoj k diskusiám na spravodajských portáloch?
Označte výroky, s ktorými súhlasíte.

GRAF - Až 40 percent čitateľov sleduje internetové diskusie spravodajských portálov
Internetové médiá s diskusným fórom sú povinné dohliadať na súlad príspevkov s morálnymi princípmi, no i napriek tomu až 28 % ľudí uvádza agresívne vystupovanie prispievateľov ako dôvod, prečo diskusie nesledujú.

Prevádzkovatelia spravodajských serverov sú preto postavení pred voľbu, či investovať nemalé prostriedky do nepretržitej administrácie diskusií (moderovania) a neriskovať dobré meno webu, alebo diskusie zrušiť a čeliť možnému odlivu užívateľov.

Za zvýšenie osobnej účasti a zodpovednosti diskutujúcich formou obmedzenia ich anonymity sa vyjadrilo celkovo 26% respondentov. Najviac ľudí, ktorí zastávajú tento názor, je z najstarších vekových kategórií, s klesajúcim vekom ich počet klesá.

Naopak, vôľu prispievať do diskusií v prípade zachovania anonymity prejavila v najväčšej miere skupina najmladších účastníkov prieskumu.

Zneužitie online mediálneho priestoru verejných diskusií na cielené ovplyvňovanie verejnej mienky, politickú propagandu alebo rozširovanie konšpiračných teórií je v súčasnosti pomerne ľahko predstaviteľné.

„Takisto fenomén internetových „trollov“ či vstup finančných skupín do vlastníckych štruktúr na slovenskom mediálnom trhu mohli napomôcť tomu, že viac ako pätina internetovej populácie považuje diskusie na spravodajských portáloch za manipulované,“ komentuje výsledky výskumu Marek Zámečník, zástupca riaditeľa výskumnej agentúry Mediaresearch Slovakia.

„Hoci aj odôvodnené cenzurovanie debatných príspevkov samotným prevádzkovateľom môže byť kritickou verejnosťou považované za formu manipulácie a dôvodom straty renomé. Pri korigovaní tohto typu obsahu sa preto od média vyžaduje obzvlášť citlivý a transparentný prístup, “ dodal Marek Zámečník.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu