Až 56 % občanov chce počuť v rádiách minimálne päť slovenských piesní z desiatky odvysielaných. Vyplýva to z prieskumu na tému pomer slovenských piesní odvysielaných v rádiách, ktorý uskutočnila agentúra Focus v dňoch od 3. do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 1025 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenaných do dotazníka. Realizáciu prieskumu – Chcú občania  Slovenska, aby sa hralo v rádiách viacej slovenských piesní ako doteraz? – iniciovalo OZ Archivarium, ktoré je členom  Europeany.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že štvrtina respondentov (25%) je presvedčená, že jedna až štyri piesne z desiatich odvysielaných v rádiách, by mali byť slovenské.  Ďalšia štvrtina (24%) si myslí, že by to mala byť presná polovica piesní (päť z desiatich piesní). Tretina respondentov (32%) je názoru, že z odvysielaných piesní v rádiách by malo byť šesť až deväť slovenských.

Takmer desatina (8%) je presvedčená, že slovenské by mali byť všetky odvysielané piesne v rádiách. Názoru, že žiadna pieseň odvysielaná v rádiách by nemala by byť slovenská, je len 1% opýtaných. Desatina respondentov (10%) sa k otázke pomeru slovenských piesní v rádiách nevedela vyjadriť. Priemer vypočítaný z odpovedí respondentov (bez odpovede „neviem“) predstavuje takmer šesť z desiatich odvysielaných piesní (5,52).

Pri otázke, či by mal pomer slovenských piesní platiť aj pre súkromné komerčné rádiá, tri pätiny opýtaných (60%) súhlasí s názorom, že nimi uvedený podiel slovenských piesní odvysielaných v rádiách by mal platiť aj v súkromných komerčných rádiách. Opačný názor – podiel nemusí platiť pre súkromné komerčné rádiá – zdieľa viac ako štvrtina respondentov (27%). K otázke sa nevedelo vyjadriť 13% opýtaných.

Realizáciu prieskumu – Chcú občania  Slovenska, aby sa hralo v rádiách viacej slovenských piesní ako doteraz? – iniciovalo OZ Archivarium, ktoré je členom  Europeany. Združenie, ktoré sa venuje uchovávaniu a sprístupňovaniu historického a kultúrneho dedičstva za účelom jeho ochrany a záchrany pre budúce generácie takto reagovalo na úsilie slovenských hudobníkov, spevákov a umelcov, ktorí navrhujú zvýšiť hranosť slovenských piesní v rádiách.

„Keďže slovenská hudba je súčasťou našej histórie, súčasnosti a určite aj našej budúcnosti, zaujímalo nás, aký majú na tento stav názor občania Slovenska,“ povedal predseda združenia Ing. Peter Litomerický.

Podľa prieskumu, ktorý pre združenie zrealizovala výskumná agentúra Focus na vzorke 1025 respondentov, až 56 % opýtaných si myslí, že minimálne 5 a viac piesní z 10 odvysielaných piesní v slovenských rádiách by malo byť slovenských. Vyšší podiel opýtaných, ktorí zastávajú názor, že pomer slovenských piesní odvysielaných v rádiách by mal byť päť z desiatich, je medzi ľuďmi vo vekovej kategórii 35 – 44 rokov, s maturitou a vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi, podnikateľmi a študentmi. Čím viac slovenských piesní chcú respondenti v rádiách, tým viac sú presvedčení, že by tento zvýšený pomer mal platiť aj pre súkromné komerčné rádiá.

Informáciu pre TASR poskytlo OZ Archivarium.

Zdroj: TASR, Ilustračná titulková fotokoláž – autor: Marián Luha, masmediálne.info

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu