foto: pixabay.com

Z výsledkov nedávneho prieskumu vyplýva, že len 25% príspevkov na predných stranách rôznych britských denníkov boli napísané ženami. Podľa Toma Watsona je to žalostne málo. Nevyvážený pomer medzi mužmi a ženami v žurnalistike vytvára skreslený pohľad na spoločnosť. Väčšie zastúpenie mužov tak ponúka verejnosti pohľad na spoločnosť cez prizmu pohľadu prevažne starších, mužov bielej rasy.

Zástupca lídra stredoľavicovej politickej strany Labour Party v Spojenom Kráľovstve vyzval najvyšších predstaviteľov britských novín, aby zabezpečili, že polovica ich novinárov budú ženy. Táto výzva prišla potom ako sa zistilo, že v novinách je zamestnaných viac mužov ako žien. Informáciu zverejnil The Guardian.

Tom Watson, ktorý je tiež tieňový sekretár kultúry v Spojenom Kráľovstve uviedol pre The Guardian, že noviny musia urobiť v tomto smere omnoho viac. Žurnalistika potrebuje zvýšiť počet ženských novinárok a oblasť politiky prioritne, pretože v nej je situácia najhoršia.

Na nepomer žien a mužov v oblasti žurnalistiky upozornila ako prvá organizácia The Women in Journalism, o ktorej The Guardian písal pred mesiacom. > Čítaj viac.

Tom Watson vyzval na zabezpečenie rovnosti pohlavia aj v skupine novinárov, ktorí majú privilegovaný prístup do určitých častí parlamentu.

Mali by tak učiniť do roku 2022, čo je čas, keď organizácia The Women in Journalism bude vypracovávať ďalšiu správu na túto tému.

Podľa zistení organizácie The Women in Journalism, ktoré zverejnil The Guardian, v júni a júli tvorili príspevky v novinách od ženských novinárok len 25%.

Tieto príbehy zväčša súviseli so zdravím, kráľovskou rodinou alebo televíziou, zatiaľ čo mužskí novinári písali o voľbách a o teroristických útokoch.

Od poslednej správy, ktorú spracovala organizácia The Woman in Journalism v roku 2012 nastal v zabezpečení rovností pohlaví v britskej žurnalistike posun o 3%, ako uviedol The Guardian.

Varovanie o nedostatku rozmanitosti v novinárskom priemysle odzrkadľuje obavy týkajúce sa mediálneho vysielania. The Ofcom, britský mediálny regulátor, nedávno kritizoval britských vysielateľov za nedostatočnú rozmanitosť v radoch svojich zamestnancov a obvinil BBC, že spôsob akým vedú svoju spoločnosť javí znaky zlyhania.

Podľa vyjadrenia The Ofcom, ktoré zverejnil The Guardian,  je zastúpenie žien, menšinových etnických skupín a osôb so zdravotným postihnutím nedostatočný u všetkých prevádzkovateľoch mediálneho vysielania. Táto situácia narúša „kultúrne prepojenie“ medzi tvorcami programov a divákmi.

Nevyvážený pomer medzi mužmi a ženami v žurnalistike vytvára skreslený pohľad na spoločnosť. Väčšie zastúpenie mužov tak ponúka verejnosti pohľad na spoločnosť cez prizmu pohľadu prevažne starších, mužov bielej rasy.

Podľa najnovšej správy organizácie The Woman in Journalism, ktorú zverejnil The Guardian, najviac príspevkov na predných stranách od ženských novinárok bolo uverejnených v denníku The Guardian 43%, za ním nasleduje The Daily Telegraph 38%, tretí je The Financial Times 35% a štvrtý skončil podľa prieskumu The Daily Mail 30%.

Na titulnej strane denníka The Daily Mirror bol jeden z desiatich príspevkov napísaný ženskou novinárkou a v denníkoch The Sun a The Evening Standar to bolo 15% príspevkov.

Celkom dobre si v prieskume viedli nedeľné noviny. Napríklad v mesiacoch jún a júl uverejnili The Sunday Express na svojich titulných stranách až 83% príspevkov od žien, The Sunday Mirror dosiahol 75%.

Tento prieskum, ale nemožno považovať za veľmi relevantný, nakoľko bol vyhodnotený z nízkej vzorky, pretože noviny vychádzajú iba raz týždenne a na prednej strane je zvyčajne zverejnený len jeden článok.

Okrem rovnosti pohlavia medzi novinármi v žurnalistickom prostredí Spojeného kráľovstva sa organizácia The Woman of Journalism zamerala aj na prieskum pri obsadzovaní senior pozícií v novinách.

V nedeľných novinách The Sun on Sunday a v novinách The Metro tvoria ženy na popredných pozíciách 38%, v The Sun je to len 13%, v The Mirror 25% a v The Daily Star je to 27%.

Podľa Toma Watsona, sú tieto výsledky jasným dôkazom toho, že na zabezpečenie rovností pohlaví v oblasti britskej žurnalistiky treba vyvíjať väčší tlak.

S nerovnomerným zastúpením žien, ale nie je problém len v žurnalistike. Ženy majú problém presadiť sa v rôznych strategických oblastiach, na-príklad aj v reklamnom priemysle.

Podľa Davida Kruppa z Z KINETIC WORLDWIDE LTD, rovnoprávne po-stavenie žien v pracovnej oblasti predstavuje potenciál na zlepšenie mnohých sfér ľudskej existencie. > Čítaj viac 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu