Niekedy nie je ani také dôležité, ako rýchlo sa pohybujeme, ako skôr to, kam vlastne smerujeme. "Naše organizácie sú živé systémy, jestvujúce v turbulentnom prostredí, ktoré neprestajne overuje ich schopnosť prežiť... sily zúrivej globálnej konkurencie, závratný technologický pokrok, vajatajúce ekonomiky a veľmi nároční a požadovační zákazníci."   C. K. GOMAN   Žijeme v novom tisícročí....
„V komunikácii je najdôležitejšie počuť to, čo sa nehovorí“. DRUCKER, P. F.: A World of Ideas - ref. Lobby v pôvodnom zmysle slova znamená kuloár, predsieň britského parlamentu, kde sa môžu návštevníci stretávať s poslancami. Lobby v prenesenom význame značí nátlakovú skupinu, ktorá sa usiluje ovplyvniť dianie v parlamente - prípadne na iných fórach, napr....
Vo februári 1990 problém vo firemnom filtračnom systéme zapríčinil znečistenie minerálnej vody Perrier benzénom, slabým karcinogénom. Vrcholoví manažéri Perriera najprv tvrdili, že príčinou bol jediný izolovaný defekt v čistiacom zariadení, a že boli znečistené iba fľaše vyvezené do USA. Spoločnosť v USA tento fakt verejne oznámila a stiahla z predaja tovar...
"Imidž je ako ľadový cencúľ. Krásnie pomaly. Možno ho však šmahom zničiť." ELIZABETH DOWDESWELL   "...vrcholoví vedúci sú povinní komunikovať s médiami a čeliť verejnosti, keď ich organizácie prijímajú dôležité rozhodnutia alebo sa ocitli v kríze, ktorá dopadá na okolie organizácie. Táto povinnosť platí pre šéfov podnikov, neziskových organizácií, zdravotníctva, vzdelávacích inštitúcií,...
 „Médiá nám nehovoria, čo si máme myslieť, ale nám hovoria, o čom máme premýšľať.“ BERNARD COHEN Tlač "je často neobjektívna, nerozvážna a jednoducho zlá. Ale aj keď nie je naším priateľom, je tým najlepším priateľom, ktorý národ má, a mali by sme byť za to vďační." CHESTER BURGER  Vzťahy ku klasickým masmédiám - k televízii, rozhlasu a...
"Zlaté jablká v strieborných pletienkoch dobré slovo, povedané v svoj čas."    KNIHA PRÍSLOVÍ 25;11 Mohli by sme začať definíciou pojmu tlačový tajomník, resp. polemikami o tom, ako vlastne nazvať túto funkciu: Hovorca? Komunikačný manažér? Informačný pracovník? Manažér pre styk s verejnosťou? Manažér PR? manažér vzťahov s verejnosťou (VsV)? Mediátor? V rozličných názvoch sa odzrkadľujú...
Dnes niektoré nadnárodné firmy komunikujú s ľuďmi vo viacerých štátoch, než ich je v OSN. Obchod už prerástol politiku aj v medzinárodnom meradle. Medzinárodný rozmer nadobudli VsV predovšetkým rozmachom nadnárodných aktivít veľkých korporácií v 90. rokoch minulého storočia. Už predtým využívali internacionálne VsV tie obrie spoločnosti, ktoré prenikali do celého sveta....
"Všetko, čo stojí za to, aby sa urobilo, stojí za to, aby sa urobilo dobre."          CHARLES DICKENS Moderné riadenie je založené na komunikácii. Úspešne komunikovať značí úspešne riadiť. A úspešne riadiť, to znamená predovšetkým ovládať problematiku podniku, firmy, organizácie, pracoviska a – vedieť zaobchádzať s ľuďmi. Ľudia, pracovníci,...
Mimovládne organizácie robia to, čo nechce alebo nemôže robiť vláda a nerobia to, čo chcú a musia robiť podnikatelia Neziskové, charitatívne, mimovládne organizácie ("non-government" - NGO) sú významnou zložkou spoločenskej štruktúry demokratickej, pluralitnej spoločnosti. Zastrešujú tie najrozmanitejšie záujmy občanov, počnúc trebárs niekoľkými veriacimi, zapálenými pre istý druh náboženských úkonov a vierovyznania,...