adv.:
Profesia vzťahov s verejnosťou (VsV) patrí stále medzi rozvíjajúce sa. Počet profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti v celosvetovom meradle sa odhaduje na 1,5 milióna. Priemysel VsV označil časopis FORTUNE za jeden z 20 najrýchlejšie sa rozvíjajúcich.  Na tomto mieste prinášame prehľad o medzinárodných agentúrnych sieťach a profesionálnych organizáciách VsV. Po kliknutí...
Pomôžem si na úvod citátom Billa Gatesa, ktorý hovorí: „If I only had one dollar left in my marketing budget, I’d put it into PR.” („Keby som mal v marketingovom rozpočte len jeden dolár, dal by som ho na PR/vzťahy s verejnosťou.")... Oslovil som rodeného Nitrana,  žurnalistu, dlhoročného pedagóga a zakladateľa...
Vnímanie = realita. Nejde o to, čo robíte, ako vyzeráte a čo a ako hovoríte, ale o to, ako vás chápu, vidia, a čo počujú. "Ak zlým rozhodnutím spôsobíš firme finančnú stratu, pochopím to. Ak však poškodíš povesť firmy, budem neúprosný." - ref. WARREN BUFFETT Imidž, obraz, povesť, reputácia stojí na začiatku i na konci...
 Niekedy nie je ani také dôležité, ako rýchlo sa pohybujeme, ako skôr to, kam vlastne smerujeme. "Naše organizácie sú živé systémy, jestvujúce v turbulentnom prostredí, ktoré neprestajne overuje ich schopnosť prežiť... sily zúrivej globálnej konkurencie, závratný technologický pokrok, vajatajúce ekonomiky a veľmi nároční a požadovační zákazníci."   C. K. GOMAN   Žijeme v novom tisícročí....
„V komunikácii je najdôležitejšie počuť to, čo sa nehovorí“. DRUCKER, P. F.: A World of Ideas - ref. Lobby v pôvodnom zmysle slova znamená kuloár, predsieň britského parlamentu, kde sa môžu návštevníci stretávať s poslancami. Lobby v prenesenom význame značí nátlakovú skupinu, ktorá sa usiluje ovplyvniť dianie v parlamente - prípadne na iných fórach, napr....
Vo februári 1990 problém vo firemnom filtračnom systéme zapríčinil znečistenie minerálnej vody Perrier benzénom, slabým karcinogénom. Vrcholoví manažéri Perriera najprv tvrdili, že príčinou bol jediný izolovaný defekt v čistiacom zariadení, a že boli znečistené iba fľaše vyvezené do USA. Spoločnosť v USA tento fakt verejne oznámila a stiahla z predaja tovar...
"Imidž je ako ľadový cencúľ. Krásnie pomaly. Možno ho však šmahom zničiť." ELIZABETH DOWDESWELL   "...vrcholoví vedúci sú povinní komunikovať s médiami a čeliť verejnosti, keď ich organizácie prijímajú dôležité rozhodnutia alebo sa ocitli v kríze, ktorá dopadá na okolie organizácie. Táto povinnosť platí pre šéfov podnikov, neziskových organizácií, zdravotníctva, vzdelávacích inštitúcií,...
 „Médiá nám nehovoria, čo si máme myslieť, ale nám hovoria, o čom máme premýšľať.“ BERNARD COHEN Tlač "je často neobjektívna, nerozvážna a jednoducho zlá. Ale aj keď nie je naším priateľom, je tým najlepším priateľom, ktorý národ má, a mali by sme byť za to vďační." CHESTER BURGER  Vzťahy ku klasickým masmédiám - k televízii, rozhlasu a...
"Zlaté jablká v strieborných pletienkoch dobré slovo, povedané v svoj čas."    KNIHA PRÍSLOVÍ 25;11 Mohli by sme začať definíciou pojmu tlačový tajomník, resp. polemikami o tom, ako vlastne nazvať túto funkciu: Hovorca? Komunikačný manažér? Informačný pracovník? Manažér pre styk s verejnosťou? Manažér PR? manažér vzťahov s verejnosťou (VsV)? Mediátor? V rozličných názvoch sa odzrkadľujú...