Dnes niektoré nadnárodné firmy komunikujú s ľuďmi vo viacerých štátoch, než ich je v OSN. Obchod už prerástol politiku aj v medzinárodnom meradle. Medzinárodný rozmer nadobudli VsV predovšetkým rozmachom nadnárodných aktivít veľkých korporácií v 90. rokoch minulého storočia. Už predtým využívali internacionálne VsV tie obrie spoločnosti, ktoré prenikali do celého sveta....
  "Keď Achitófel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal osla, pobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil poriadky, obesil sa; tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe." Druhá kniha Samuelova 17,23 "Ak som vykonal svoju prácu dobre pre dobrý účel, môj život má základ a zmysel. Ak...
Bodový náčrt dejín vzťahov s verejnosťou  "Tí, čo si nepamätajú minulosť, sú odsúdení opakovať ju." GEORGE SANTAYANA Prvopočiatky vzťahov s verejnosťou (VsV) siahajú k prvopočiatkom civilizácie. Odkedy človek komunikuje, odkedy začína formulovať, hájiť a presadzovať svoje diferencované záujmy, odvtedy sa začínajú formovať prvky VsV . Pravda, závisí od charakteru spoločnosti, pokiaľ a ktoré...
"Všetko, čo stojí za to, aby sa urobilo, stojí za to, aby sa urobilo dobre."          CHARLES DICKENS Moderné riadenie je založené na komunikácii. Úspešne komunikovať značí úspešne riadiť. A úspešne riadiť, to znamená predovšetkým ovládať problematiku podniku, firmy, organizácie, pracoviska a – vedieť zaobchádzať s ľuďmi. Ľudia, pracovníci,...
"Zlaté jablká v strieborných pletienkoch dobré slovo, povedané v svoj čas."    KNIHA PRÍSLOVÍ 25;11 Mohli by sme začať definíciou pojmu tlačový tajomník, resp. polemikami o tom, ako vlastne nazvať túto funkciu: Hovorca? Komunikačný manažér? Informačný pracovník? Manažér pre styk s verejnosťou? Manažér PR? manažér vzťahov s verejnosťou (VsV)? Mediátor? V rozličných názvoch sa odzrkadľujú...
Vnímanie = realita. Nejde o to, čo robíte, ako vyzeráte a čo a ako hovoríte, ale o to, ako vás chápu, vidia, a čo počujú. "Ak zlým rozhodnutím spôsobíš firme finančnú stratu, pochopím to. Ak však poškodíš povesť firmy, budem neúprosný." - ref. WARREN BUFFETT Imidž, obraz, povesť, reputácia stojí na začiatku i na konci...
„Čo ľudia hovoria za tvojím chrbtom, to je tvoja povesť v komunite, kde žiješ.“ HENRY WADSWORTH LONGFELLOW Občas sa hovorieva, že Vsv sa začínajú na našom prahu. Skutočne, brána fabriky, dvere kancelárie sú symbolickými hranicami a miestami, kde sa začína - no nekončí - komunikácia s okolím. Takrečeno prvou úrovňou tohto "okolia"...
Náčrt informačno-akčných súvislostí vzťahov s verejnosťou "Žiadna ľudská spôsobilosť nemala pre rozvoj civilizácie základnejší význam než schopnosť zhromažďovať, odovzdávať a uplatňovať vedomosti. Civilizácia bola možná len prostredníctvom procesu komunikácie."   FREDERICK WILLIAMS - ref. Slovo komunikácia má svoje korene v latinskom výraze communis – spoločný, obecný, všeobecný, verejný. Komunikáciou ľudia odjakživa budujú niečo spoločné,  verejné, vzájomné, je...
Mimovládne organizácie robia to, čo nechce alebo nemôže robiť vláda a nerobia to, čo chcú a musia robiť podnikatelia Neziskové, charitatívne, mimovládne organizácie ("non-government" - NGO) sú významnou zložkou spoločenskej štruktúry demokratickej, pluralitnej spoločnosti. Zastrešujú tie najrozmanitejšie záujmy občanov, počnúc trebárs niekoľkými veriacimi, zapálenými pre istý druh náboženských úkonov a vierovyznania,...