Public relations sú ako priateľstvo. Spoznávame ich zväčša až v núdzi, keď zisťujeme, akú veľkú hodnotu majú veci každodenné, a keď pripúšťame, že sme sa mohli mýliť a kráčať nesprávnym smerom, nesprávnym tempom, v nesprávnom čase, s nesprávnymi partnermi, nesprávne vybavení a nesprávne naladení... Táto publikácia je pokračovaním a kontinuálnym...
„Odoslaním jediného e-mailu vstupuje ktokoľvek, kto možno ešte nedávno pracoval na miestnej alebo národnej úrovni, na celosvetovú scénu, hoci si to zväčša ani neuvedomí.“ DAVID PHILLIPS  Internet je sieť sietí; správa sa ako rybárska sieť – nie všetko, čo v nej uviazne, má hodnotu, a nie je tam ani zďaleka všetko...
"Zlaté jablká v strieborných pletienkoch dobré slovo, povedané v svoj čas."    KNIHA PRÍSLOVÍ 25;11 Mohli by sme začať definíciou pojmu tlačový tajomník, resp. polemikami o tom, ako vlastne nazvať túto funkciu: Hovorca? Komunikačný manažér? Informačný pracovník? Manažér pre styk s verejnosťou? Manažér PR? manažér vzťahov s verejnosťou (VsV)? Mediátor? V rozličných názvoch sa odzrkadľujú...
„V komunikácii je najdôležitejšie počuť to, čo sa nehovorí“. DRUCKER, P. F.: A World of Ideas - ref. Lobby v pôvodnom zmysle slova znamená kuloár, predsieň britského parlamentu, kde sa môžu návštevníci stretávať s poslancami. Lobby v prenesenom význame značí nátlakovú skupinu, ktorá sa usiluje ovplyvniť dianie v parlamente - prípadne na iných fórach, napr....
"Všetko, čo stojí za to, aby sa urobilo, stojí za to, aby sa urobilo dobre."          CHARLES DICKENS Moderné riadenie je založené na komunikácii. Úspešne komunikovať značí úspešne riadiť. A úspešne riadiť, to znamená predovšetkým ovládať problematiku podniku, firmy, organizácie, pracoviska a – vedieť zaobchádzať s ľuďmi. Ľudia, pracovníci,...
Teória načrtáva fundamentálne pozadie určitej ľudskej činnosti, dáva jej štrukturálny základ, všeobecnú "odrazovú plochu". Ak je činnosť stromom, teória je koreňovým systémom a metodika nadzemnou časťou tohto živého systému, ktorá rozličnými spôsobmi produkuje život sám. Ak má mať ľubovoľná činnosť zmysel, musí mať svoj cieľ. Ciele sú formotvornými a zmysel poskytujúcimi...
"Do čerta s verejnosťou!" WILLIAM HENRY VANDERBILT  "Publikum" znamená verejnosť, obecenstvo. Preto sa občas hovorieva o PR i ako o "práci s verejnosťou" (v nemčine Öffentlichkeitsarbeit). Tento pojem je však málo priezračný, pretože evokuje skôr totalitné praktiky manipulácie s ľuďmi, prostredníctvom "práce" s nimi na verejných straníckych schôdzach, ich "masírovanie" pomocou...
Vnímanie = realita. Nejde o to, čo robíte, ako vyzeráte a čo a ako hovoríte, ale o to, ako vás chápu, vidia, a čo počujú. "Ak zlým rozhodnutím spôsobíš firme finančnú stratu, pochopím to. Ak však poškodíš povesť firmy, budem neúprosný." - ref. WARREN BUFFETT Imidž, obraz, povesť, reputácia stojí na začiatku i na konci...
Profesia vzťahov s verejnosťou (VsV) patrí stále medzi rozvíjajúce sa. Počet profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti v celosvetovom meradle sa odhaduje na 1,5 milióna. Priemysel VsV označil časopis FORTUNE za jeden z 20 najrýchlejšie sa rozvíjajúcich.  Na tomto mieste prinášame prehľad o medzinárodných agentúrnych sieťach a profesionálnych organizáciách VsV. Po kliknutí...