Teória načrtáva fundamentálne pozadie určitej ľudskej činnosti, dáva jej štrukturálny základ, všeobecnú "odrazovú plochu". Ak je činnosť stromom, teória je koreňovým systémom a metodika nadzemnou časťou tohto živého systému, ktorá rozličnými spôsobmi produkuje život sám. Ak má mať ľubovoľná činnosť zmysel, musí mať svoj cieľ. Ciele sú formotvornými a zmysel poskytujúcimi...
  "Keď Achitófel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal osla, pobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil poriadky, obesil sa; tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe." Druhá kniha Samuelova 17,23 "Ak som vykonal svoju prácu dobre pre dobrý účel, môj život má základ a zmysel. Ak...
Niet dobrej praxe bez dobrej teórie – a niet dobrej teórie bez dobrej praxe: jedna druhú podmieňujú a jedna druhou sa „živia“, aby obstáli v náročnom kolobehu života. Starý pán Hegel s obľubou hovorieval: "Priateľu, suchá je každá teória, no večne zelený je strom života". Napriek tomu býva dobré dôkladnejšie...
Vnímanie = realita. Nejde o to, čo robíte, ako vyzeráte a čo a ako hovoríte, ale o to, ako vás chápu, vidia, a čo počujú. "Ak zlým rozhodnutím spôsobíš firme finančnú stratu, pochopím to. Ak však poškodíš povesť firmy, budem neúprosný." - ref. WARREN BUFFETT Imidž, obraz, povesť, reputácia stojí na začiatku i na konci...
 „Médiá nám nehovoria, čo si máme myslieť, ale nám hovoria, o čom máme premýšľať.“ BERNARD COHEN Tlač "je často neobjektívna, nerozvážna a jednoducho zlá. Ale aj keď nie je naším priateľom, je tým najlepším priateľom, ktorý národ má, a mali by sme byť za to vďační." CHESTER BURGER  Vzťahy ku klasickým masmédiám - k televízii, rozhlasu a...
Pomôžem si na úvod citátom Billa Gatesa, ktorý hovorí: „If I only had one dollar left in my marketing budget, I’d put it into PR.” („Keby som mal v marketingovom rozpočte len jeden dolár, dal by som ho na PR/vzťahy s verejnosťou.")... Oslovil som rodeného Nitrana,  žurnalistu, dlhoročného pedagóga a zakladateľa...
„V komunikácii je najdôležitejšie počuť to, čo sa nehovorí“. DRUCKER, P. F.: A World of Ideas - ref. Lobby v pôvodnom zmysle slova znamená kuloár, predsieň britského parlamentu, kde sa môžu návštevníci stretávať s poslancami. Lobby v prenesenom význame značí nátlakovú skupinu, ktorá sa usiluje ovplyvniť dianie v parlamente - prípadne na iných fórach, napr....
Sieťovanie – „networkizácia – je jedným zo základných pojmov dneška. Konzistentná a pevná sieť pojmov je aj uholným kameňom ľudského poznania. Poznanie strategickej komunikácie – public relations – nevynímajúc. Prvým predpokladom porozumenia je hovoriť spoločným jazykom, rozumieť slovám, ktoré používame. Preto najprv niekoľko základných definícií. Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR VZŤAHY...
 Niekedy nie je ani také dôležité, ako rýchlo sa pohybujeme, ako skôr to, kam vlastne smerujeme. "Naše organizácie sú živé systémy, jestvujúce v turbulentnom prostredí, ktoré neprestajne overuje ich schopnosť prežiť... sily zúrivej globálnej konkurencie, závratný technologický pokrok, vajatajúce ekonomiky a veľmi nároční a požadovační zákazníci."   C. K. GOMAN   Žijeme v novom tisícročí....