Dobrý imidž je pre podnikateľa tým, čím dôvera pre lekára, advokáta či politika. Priaznivý obraz je komparatívnou výhodou pri rokovaniach, získavaní nových klientov, najímaní pracovníkov, obstarávaní financií aj pri krízových situáciách a nešťastiach, keď sa hrá o bytie či nebytie podniku. "Každé podnikanie v demokratickej krajine sa začína s povolením...
Štát – to nie som len Ja. Občiansky štát, to je sieť občanov a ich inštitúcií, štruktúra, odkázaná na sústavnú vzájomnú komunikáciu, bez ktorej sa štát mení na hluchonemú obludu a jeho občania na vazalov „len Jeho". "Ľudová vláda bez ľudových informácií alebo prostriedkov na ich získanie je iba prológom...
„V komunikácii je najdôležitejšie počuť to, čo sa nehovorí“. DRUCKER, P. F.: A World of Ideas - ref. Lobby v pôvodnom zmysle slova znamená kuloár, predsieň britského parlamentu, kde sa môžu návštevníci stretávať s poslancami. Lobby v prenesenom význame značí nátlakovú skupinu, ktorá sa usiluje ovplyvniť dianie v parlamente - prípadne na iných fórach, napr....
Niet dobrej praxe bez dobrej teórie – a niet dobrej teórie bez dobrej praxe: jedna druhú podmieňujú a jedna druhou sa „živia“, aby obstáli v náročnom kolobehu života. Starý pán Hegel s obľubou hovorieval: "Priateľu, suchá je každá teória, no večne zelený je strom života". Napriek tomu býva dobré dôkladnejšie...
 „Médiá nám nehovoria, čo si máme myslieť, ale nám hovoria, o čom máme premýšľať.“ BERNARD COHEN Tlač "je často neobjektívna, nerozvážna a jednoducho zlá. Ale aj keď nie je naším priateľom, je tým najlepším priateľom, ktorý národ má, a mali by sme byť za to vďační." CHESTER BURGER  Vzťahy ku klasickým masmédiám - k televízii, rozhlasu a...
Vnímanie = realita. Nejde o to, čo robíte, ako vyzeráte a čo a ako hovoríte, ale o to, ako vás chápu, vidia, a čo počujú. "Ak zlým rozhodnutím spôsobíš firme finančnú stratu, pochopím to. Ak však poškodíš povesť firmy, budem neúprosný." - ref. WARREN BUFFETT Imidž, obraz, povesť, reputácia stojí na začiatku i na konci...
Public relations sú ako priateľstvo. Spoznávame ich zväčša až v núdzi, keď zisťujeme, akú veľkú hodnotu majú veci každodenné, a keď pripúšťame, že sme sa mohli mýliť a kráčať nesprávnym smerom, nesprávnym tempom, v nesprávnom čase, s nesprávnymi partnermi, nesprávne vybavení a nesprávne naladení... Táto publikácia je pokračovaním a kontinuálnym...
Profesia vzťahov s verejnosťou (VsV) patrí stále medzi rozvíjajúce sa. Počet profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti v celosvetovom meradle sa odhaduje na 1,5 milióna. Priemysel VsV označil časopis FORTUNE za jeden z 20 najrýchlejšie sa rozvíjajúcich.  Na tomto mieste prinášame prehľad o medzinárodných agentúrnych sieťach a profesionálnych organizáciách VsV. Po kliknutí...
  "Keď Achitófel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal osla, pobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil poriadky, obesil sa; tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe." Druhá kniha Samuelova 17,23 "Ak som vykonal svoju prácu dobre pre dobrý účel, môj život má základ a zmysel. Ak...