adv.:
Martin Podstupka do agentúry PR Clinic prichádza z pozície zástupcu šéfredaktora týždenníka TREND na pozíciu Senior Account Managera. „Vážime si, že Martin prijal ponuku pracovať v PR Clinic, čo podčiarkuje konzultačný charakter našej spoločnosti. Martin bude riadiť niektoré strategické projekty agentúry v oblasti vedy, IT a financií,“ povedal Managing Director PR Clinic Juraj Danielis. Martin...
Niet dobrej praxe bez dobrej teórie – a niet dobrej teórie bez dobrej praxe: jedna druhú podmieňujú a jedna druhou sa „živia“, aby obstáli v náročnom kolobehu života. Starý pán Hegel s obľubou hovorieval: "Priateľu, suchá je každá teória, no večne zelený je strom života". Napriek tomu býva dobré dôkladnejšie...
Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Seesame Communication Experts. Na druhej priečke sa umiestnila agentúra Neopublic Porter Novelli, nasledovaná agentúrou AMI Communications. „Trh PR čelí paradoxnej situácii. Na jednej strane rastie úloha a význam public relations ako...
Bodový náčrt dejín vzťahov s verejnosťou  "Tí, čo si nepamätajú minulosť, sú odsúdení opakovať ju." GEORGE SANTAYANA Prvopočiatky vzťahov s verejnosťou (VsV) siahajú k prvopočiatkom civilizácie. Odkedy človek komunikuje, odkedy začína formulovať, hájiť a presadzovať svoje diferencované záujmy, odvtedy sa začínajú formovať prvky VsV . Pravda, závisí od charakteru spoločnosti, pokiaľ a ktoré...
Agentúra PR Clinic sa stala začiatkom roka 2013 na základe Stanov Asociácie PR agentúr Slovenskej republiky  a splnenia všetkých podmienok novým členom APRSR so štatútom pozorovateľa. Agentúru v orgánoch APRSR zastupuje jej Managing Partner Juraj Danielis. „Asociácia PR nie je len združením definujúcim benchmarky slovenského PR trhu, predstavuje aj  centrum...
Sieťovanie – „networkizácia – je jedným zo základných pojmov dneška. Konzistentná a pevná sieť pojmov je aj uholným kameňom ľudského poznania. Poznanie strategickej komunikácie – public relations – nevynímajúc. Prvým predpokladom porozumenia je hovoriť spoločným jazykom, rozumieť slovám, ktoré používame. Preto najprv niekoľko základných definícií. Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR VZŤAHY...
Asociácia PR Slovenskej republiky (APR SR) vyhlasuje štvrtý ročník súťaže PR projektov – PROKOP 2013, do ktorej sa môžu prihlásiť agentúry, spoločnosti, organizácie verejnej správy a štátu, ako aj mimovládne organizácie, ktoré v období január 2012 – marec 2013 realizovali zaujímavé PR projekty a/alebo kampane. Termín zasielania PR projektov končí 30. marca 2013 o...
Skupina SME.sk kompletne redizajnovala web tv.sme.sk, hlavnú platformu na prehrávanie videí internetovej televízie SME. Webová stránka internetovej televízie SME sa prvýkrát od vzniku výraznejšie mení. Nový dizajn webu najsledovanejšej slovenskej internetovej televízie len dopĺňa dôležitejšie zmeny v pozadí. Diváci si videá na Sme.sk spájajú predovšetkým s ich tvorcami, protagonistami a reláciami....
Vedieť poskytnúť prvú pomoc znamená byť pripravený zachrániť život svojim najbližším Bratislava, 25. február 2013 - Slovenské príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Na mnohé situácie by sme mohli byť pripravení a veľa ľudských životov by bolo zachránených, keby väčšina z nás ovládala základy prvej pomoci. Ako sú...