Náčrt informačno-akčných súvislostí vzťahov s verejnosťou "Žiadna ľudská spôsobilosť nemala pre rozvoj civilizácie základnejší význam než schopnosť zhromažďovať, odovzdávať a uplatňovať vedomosti. Civilizácia bola možná len prostredníctvom procesu komunikácie."   FREDERICK WILLIAMS - ref. Slovo komunikácia má svoje korene v latinskom výraze communis – spoločný, obecný, všeobecný, verejný. Komunikáciou ľudia odjakživa budujú niečo spoločné,  verejné, vzájomné, je...
"Do čerta s verejnosťou!" WILLIAM HENRY VANDERBILT  "Publikum" znamená verejnosť, obecenstvo. Preto sa občas hovorieva o PR i ako o "práci s verejnosťou" (v nemčine Öffentlichkeitsarbeit). Tento pojem je však málo priezračný, pretože evokuje skôr totalitné praktiky manipulácie s ľuďmi, prostredníctvom "práce" s nimi na verejných straníckych schôdzach, ich "masírovanie" pomocou...
Teória načrtáva fundamentálne pozadie určitej ľudskej činnosti, dáva jej štrukturálny základ, všeobecnú "odrazovú plochu". Ak je činnosť stromom, teória je koreňovým systémom a metodika nadzemnou časťou tohto živého systému, ktorá rozličnými spôsobmi produkuje život sám. Ak má mať ľubovoľná činnosť zmysel, musí mať svoj cieľ. Ciele sú formotvornými a zmysel poskytujúcimi...
Martin Podstupka do agentúry PR Clinic prichádza z pozície zástupcu šéfredaktora týždenníka TREND na pozíciu Senior Account Managera. „Vážime si, že Martin prijal ponuku pracovať v PR Clinic, čo podčiarkuje konzultačný charakter našej spoločnosti. Martin bude riadiť niektoré strategické projekty agentúry v oblasti vedy, IT a financií,“ povedal Managing Director PR Clinic Juraj Danielis. Martin...
Niet dobrej praxe bez dobrej teórie – a niet dobrej teórie bez dobrej praxe: jedna druhú podmieňujú a jedna druhou sa „živia“, aby obstáli v náročnom kolobehu života. Starý pán Hegel s obľubou hovorieval: "Priateľu, suchá je každá teória, no večne zelený je strom života". Napriek tomu býva dobré dôkladnejšie...
Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Seesame Communication Experts. Na druhej priečke sa umiestnila agentúra Neopublic Porter Novelli, nasledovaná agentúrou AMI Communications. „Trh PR čelí paradoxnej situácii. Na jednej strane rastie úloha a význam public relations ako...
Bodový náčrt dejín vzťahov s verejnosťou  "Tí, čo si nepamätajú minulosť, sú odsúdení opakovať ju." GEORGE SANTAYANA Prvopočiatky vzťahov s verejnosťou (VsV) siahajú k prvopočiatkom civilizácie. Odkedy človek komunikuje, odkedy začína formulovať, hájiť a presadzovať svoje diferencované záujmy, odvtedy sa začínajú formovať prvky VsV . Pravda, závisí od charakteru spoločnosti, pokiaľ a ktoré...
Agentúra PR Clinic sa stala začiatkom roka 2013 na základe Stanov Asociácie PR agentúr Slovenskej republiky  a splnenia všetkých podmienok novým členom APRSR so štatútom pozorovateľa. Agentúru v orgánoch APRSR zastupuje jej Managing Partner Juraj Danielis. „Asociácia PR nie je len združením definujúcim benchmarky slovenského PR trhu, predstavuje aj  centrum...
Sieťovanie – „networkizácia – je jedným zo základných pojmov dneška. Konzistentná a pevná sieť pojmov je aj uholným kameňom ľudského poznania. Poznanie strategickej komunikácie – public relations – nevynímajúc. Prvým predpokladom porozumenia je hovoriť spoločným jazykom, rozumieť slovám, ktoré používame. Preto najprv niekoľko základných definícií. Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR VZŤAHY...