Sieťovanie – „networkizácia – je jedným zo základných pojmov dneška. Konzistentná a pevná sieť pojmov je aj uholným kameňom ľudského poznania. Poznanie strategickej komunikácie – public relations – nevynímajúc. Prvým predpokladom porozumenia je hovoriť spoločným jazykom, rozumieť slovám, ktoré používame. Preto najprv niekoľko základných definícií. Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR VZŤAHY...
Asociácia PR Slovenskej republiky (APR SR) vyhlasuje štvrtý ročník súťaže PR projektov – PROKOP 2013, do ktorej sa môžu prihlásiť agentúry, spoločnosti, organizácie verejnej správy a štátu, ako aj mimovládne organizácie, ktoré v období január 2012 – marec 2013 realizovali zaujímavé PR projekty a/alebo kampane. Termín zasielania PR projektov končí 30. marca 2013 o...