Aktuálne odštartovala nová reklamná  outdoorová kampaň čisto rockového rádia Rocková republika, ktoré mimochodom sídli príznačne priamo v bratislavskom Rockovom pivovare na Zámockej ulici...   O rádiu ústami tvorcov rádia: „Veľa rocku a nula popu. Ak pop, tak iba Iggy Pop. O hudbe nebudeme písať, ale vypočujte si naše vysielanie a pochopíte ako hráme. Ak...
Určite ste si všimli, že nápoj pre deti Jupík od Kofoly svieti v regáloch s detskými nápojmi už od jari v celkom nových obaloch. Možno však ešte neviete, že vaše deti pijú svoj obľúbený nápoj z fľašky, ktorá získala viacero ocenení za dizajn obalu. Veselé postavičky malých škôlkarov prezlečených za zajaca, žirafu, opicu,...
Valné zhromaždenie ADC zvolilo opäť Róberta Slováka za svojho prezidenta. Prezídium získalo troch nových členov. Po diskusii o úlohách, cieľoch ADC a jeho možnom rozvoji členovia na Valnom zhromaždení vo štvrtok 3. októbra zvolili nové prezídium. Noví členovia prezídia Bohuš Dohnal, Peter Ižo a Peter Michalka budú najbližšie dva roky pracovať spolu...
GRP (Gross Rating Point) – ide o kumulovaný zásah na celú populáciu, do ktorého sa započítava každý, to znamená, že započítava sa aj opakovaný zásah toho istého človeka. Vzhľadom na to hodnota GRP môže presiahnuť 100. GRP sa počíta vždy za určité časové obdobie (deň, týždeň, mesiac, doba kampane, atď.) a určuje komunikačnú...
Dňa 7. októbra 2013, došlo k zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. Novými akcionármi sa stali František Borovský, súčasný generálny riaditeľ JOJ GROUP a predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., s 10%-ným podielom na základnom imaní, Marcel Grega, výkonný a finančný riaditeľ JOJ GROUP a člen predstavenstva spoločnosti Slovenská...
RTVS iniciovala stretnutie všetkých slovenských celoplošných vysielateľov s cieľom vyvolať diskusiu o normalizácii hlasitosti vysielania. Vzácnou zhodou všetkých účastníkov stretnutia bola dohoda o aplikácii uznávanej a odbornou verejnosťou rešpektovanej európskej normy EBU R-128 pre všetkých slovenských vysielateľov. Prekračovanie limitov hlasitosti pri vysielaní reklamy, resp. pri zmene vysielaného obsahu, je pre divákov neraz obťažujúce....
Nové logo, nový web, nový stream, nový zvukový obal a jasná identifikácia stanice. Také je nové ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO, ktoré v týchto dňoch prechádza výrazným rebrandingom a hlási aj ďalšie novinky.  Sľubované zmeny v pôvodnom Rádiu Aligátor naberajú v týchto dňoch reálne kontúry. Rozhlasová stanica zameriavajúca na rockovú hudbu sa výrazne profesionalizovala...
V jesennej kampani pre J&T Banku odhaľujeme skutočnú pravdu o kolobehu peňazí. Ak by ste však čakali nudné čísla alebo grafy, vyvedieme vás z omylu. Dokážeme, že zdanlivo komplikovaný svet financií, nie je až taký zložitý. Jedným z najčastejších omylov je predstava bežného klienta, že peniaze, ktoré uloží do banky poslušne čakajú...
Chcel som cieliť reklamy nového produktu na emailové adresy našich klientov so starým produktom. Takéto cielenie je možné vo Facebook power editore cez tzv. custom audience, kam tieto emaily nahráme ako txt súbor. Problém nastal, keď som chcel spustiť kampaň ako NEwsFeed formát. Power editor tento formát totiž nepoznal a...