Alebo „kto“ :). Decision maker je človek od ktorého v konečnom dôsledku závisí úspech či neúspech vášho predajného snaženia. Teda skôr človek, ktorý má kompetenciu na to rozhodnúť o kúpe. Kupujeme auto Napríklad si predstavte, že sedíte na stoličke v showroome nejakej automobilky a dverami práve vchádza manželský pár. Žena potrebuje auto na „bicyklovanie“ po meste a občasné výjazdy za mamičkou...
MÉDIÁ A MARKETING Najnovšie a kompletné dáta o predanom a tlačenom náklade slovenských printových titulov zapojených v audite, si môžete stiahnuť tu: naklady2013-5 aktual.15.7.13 Zdroj: ABC SR
MÉDIÁ A MARKETING, FOTOGRAFIA A TECHNOLÓGIE Skupina Markíza spustila finálnu verziu redizajnovanej podoby portálu Markiza.sk. Vynovený televízny web ponúka návštevníkom čistejší a prehľadnejší dizajn, umožňuje  jednoduchšiu orientáciu a navigáciu v rámci obsahu, ako aj jeho lepšiu a logickejšiu dostupnosť. Na titulnej stránke vznikli samostatné boxy pre obsah z ostatných webov v...
V Znojme vznikol v roku 1878 vôbec prvý európsky keramický podnik Ditmara, ktorý založil bývalý stotník c. k. rakúsko-uhorskej armády dr. Rudolf Ditmar. Vyrábal sa tu predovšetkým riad a sedliacka majolika. Až celé štvrťstoročie po smrti zakladateľa (v roku 1920) tu majitelia novo vytvorenej spoločnosti Ditmar–Urbach zaviedli výrobu umývadiel, vaní...
  80/20 rule pravidlo 80:20 - princíp, podľa ktorého 80 % predaja (a nákladov) generuje pre firmu 20 % produktov alebo zákazníkov, a naopak A.A.A.A. American Association of Advertising Agencies - Americká asociácia reklamných agentúr above-market pricing cena vyššia ako trhová a-roll video news release, hotový obrazový materiál pre televízie above-the-line nadlinkový, nadlinkové aktivity abstract výťažok, rezumé, abstrakt abstract journal časopis s abstraktmi...
Abandon (Stornovanie) Situácia, keď používateľ opustí nákupný košík s obsahom skôr, ako ukončí transakciu. Abort (Zrušenie) Stav, keď server neúspešne sprostredkuje prenos obsahu stránky alebo reklamného formátu na prehliadač. Často to spôsobuje samotný používateľ, ktorý stlačí tlačidlo STOP, klávesu ESC alebo sa preklikne na iné prepojenie pred ukončením prenosu. Activity audit (Audit aktivity používateľov) Nezávislé zisťovanie...
Pod skratkou AIDA (Attention, Interest, Desire a Action) sa skrýva proces akejkoľvek formy komunikácie, ktorá vedie spotrebiteľa nepoznajúceho váš produkt k finálnej fáze – ku kúpe a premene na stáleho zákazníka. Je to históriou overený model (vznikol koncom 19. storočia), ktorý má aj napriek svojej jednoduchosti uplatnenie v modernej marketingovej komunikácií. Attention...
Tlačová správa zo 4. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku  2013 BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2013 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 20 reklám s cieľom zistiť, či došlo...
Advertoriál je platená reklama, ktorá má podobu článku, alebo iného žurnalistického formátu (v závislosti od použitého média). Pojem vznikol spojením slov „advertisement“ a „editorial“.V tlačených médiách sa advertoriál svojou formou aj vizuálom snaží čo najviac priblížiť nezávislému redakčnému textu. V televízií ho zasa môžete vidieť vo forme, ktorá sa podobá na...