adv.:
V Znojme vznikol v roku 1878 vôbec prvý európsky keramický podnik Ditmara, ktorý založil bývalý stotník c. k. rakúsko-uhorskej armády dr. Rudolf Ditmar. Vyrábal sa tu predovšetkým riad a sedliacka majolika. Až celé štvrťstoročie po smrti zakladateľa (v roku 1920) tu majitelia novo vytvorenej spoločnosti Ditmar–Urbach zaviedli výrobu umývadiel, vaní...
  80/20 rule pravidlo 80:20 - princíp, podľa ktorého 80 % predaja (a nákladov) generuje pre firmu 20 % produktov alebo zákazníkov, a naopak A.A.A.A. American Association of Advertising Agencies - Americká asociácia reklamných agentúr above-market pricing cena vyššia ako trhová a-roll video news release, hotový obrazový materiál pre televízie above-the-line nadlinkový, nadlinkové aktivity abstract výťažok, rezumé, abstrakt abstract journal časopis s abstraktmi...
Abandon (Stornovanie) Situácia, keď používateľ opustí nákupný košík s obsahom skôr, ako ukončí transakciu. Abort (Zrušenie) Stav, keď server neúspešne sprostredkuje prenos obsahu stránky alebo reklamného formátu na prehliadač. Často to spôsobuje samotný používateľ, ktorý stlačí tlačidlo STOP, klávesu ESC alebo sa preklikne na iné prepojenie pred ukončením prenosu. Activity audit (Audit aktivity používateľov) Nezávislé zisťovanie...
Pod skratkou AIDA (Attention, Interest, Desire a Action) sa skrýva proces akejkoľvek formy komunikácie, ktorá vedie spotrebiteľa nepoznajúceho váš produkt k finálnej fáze – ku kúpe a premene na stáleho zákazníka. Je to históriou overený model (vznikol koncom 19. storočia), ktorý má aj napriek svojej jednoduchosti uplatnenie v modernej marketingovej komunikácií. Attention...
Tlačová správa zo 4. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku  2013 BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2013 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 20 reklám s cieľom zistiť, či došlo...
Advertoriál je platená reklama, ktorá má podobu článku, alebo iného žurnalistického formátu (v závislosti od použitého média). Pojem vznikol spojením slov „advertisement“ a „editorial“.V tlačených médiách sa advertoriál svojou formou aj vizuálom snaží čo najviac priblížiť nezávislému redakčnému textu. V televízií ho zasa môžete vidieť vo forme, ktorá sa podobá na...
(Bratislava, 17.4.2013) – Investície do internetovej reklamy aj v čase celkových poklesov reklamných rozpočtov naďalej výrazne rastú. Na Slovenskom trhu v roku 2012 medziročný nárast investícií predstavoval viac ako 43%. V absolútnych číslach dosiahol internetový reklamný trh na Slovensku podľa monitoringu IAB Slovakia hodnotu 64,6 milióna EUR, čím prekročil aj najoptimistickejšie méty. V rámci mediálneho mixu tvorí internet 22% investícií pri odhadovaných...
Skupina SME.sk kompletne redizajnovala web tv.sme.sk, hlavnú platformu na prehrávanie videí internetovej televízie SME. Webová stránka internetovej televízie SME sa prvýkrát od vzniku výraznejšie mení. Nový dizajn webu najsledovanejšej slovenskej internetovej televízie len dopĺňa dôležitejšie zmeny v pozadí. Diváci si videá na Sme.sk spájajú predovšetkým s ich tvorcami, protagonistami a reláciami....
Vedieť poskytnúť prvú pomoc znamená byť pripravený zachrániť život svojim najbližším Bratislava, 25. február 2013 - Slovenské príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Na mnohé situácie by sme mohli byť pripravení a veľa ľudských životov by bolo zachránených, keby väčšina z nás ovládala základy prvej pomoci. Ako sú...