Medzinárodná organizácia NATO Strategic Communications Centre of Excellence upozorňuje na to, že vládne iniciatívy v boji proti dezinformáciám sa zameriavajú najmä na obmedzovanie slobody prejavu. NATO Strategic Communications Centre of Excellence je medzinárodne ustanovená organizácia akreditovaná medzivládnou obrannou organizáciou NATO, ktorá ale nepodlieha štruktúram NATO a nie je ani podriadená...
Sociálne platformy ako Instagram či YouTube využíva slovenská mládež zväčša na relax. Kľúčovým zdrojom informácií o udalostiach doma i vo svete je pre nich Facebook. V mesiacoch apríl a máj 2018 zrealizoval Globsec výskum, ktorého cieľom bolo zistiť ako sa správajú mladí Slováci vo veku od 16 do 24 rokov v on-line priestore. Výskum sa uskutočnil...
Začiatkom januára 2019 odstránil Facebook zo svojej platformy viacero ruských stránok, skupín a účtov. Skupiny, účty a stránky, ktoré boli odstránené zo sociálnej siete Facebook a Instagram vykazovali neoprávnené správanie. Dve činnosti, ktoré Facebook odhalil mali pôvod v Rusku, pričom jedna mala dosah na rôzne krajiny a druhá bola zameraná...
Portál NiemanLab zverejňuje na začiatku roka názory najšikovnejších ľudí pohybujúcich sa v prostredí žurnalistiky a digitálnych médií. Celeste Lecompte, Candis Callison, Mariana Moura Santos, Ole Reissman a mnohí ďalší odborníci na základe svojich skúseností vedia ako sa bude vyvíjať žurnalistika a digitálne média v roku 2019. „V roku 2019 budú novinárske...
Posudzovanie dôveryhodnosti každej informácie je pre ľudí náročné. Informácií je veľa a preto ľudia hľadajú jednoduchší spôsob ako sa v nich zorientovať. Ľudia sú zaplavení nekonečným množstvom informácií, ktoré sa na nich hrnú každý deň. Zorientovať sa v spleti rôznorodých textov je pre publikum čoraz ťažšie. Aj preto sa ľudia čoraz...
Dezinformácie sú v súčasnosti jednou z najviac rezonujúcich tém v spoločnosti. Štáty aj nadnárodné zoskupenia podnikajú kroky ako ochrániť ľudí pred zavádzajúcimi informáciami. Pre čitateľa, ale stále nie je jednoduché rozoznať pravdu od klamstva. Nezisková organizácia Poynter sa rozhodla v posledných týždňoch roka 2018 zverejniť sériu troch limitovaných podcastov. Tieto podcasty...
Akčný plán je odpoveďou na výzvu Európskej rady prijať opatrenia na ochranu demokratických systémov Únie. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité v súvislosti s nadchádzajúcimi Európskymi voľbami. Akčný plán je zameraný na štyri oblasti, ktoré sú kľúčom k efektívnemu budovaniu spôsobilosti EÚ a posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ. Plán v...
Európska komisia bude zhodnocovať pokroky dosiahnuté v súvislosti so zavedením Kódexu postupov, ktorý má pomôcť v boji proti dezinformáciám. Kódex postupov je dokument, ktorý spoločne v septembri 2018 podpísali online platformy a reklamný priemysel. Kódex postupov je vôbec prvým dokumentom so samoregulačnými normami, na ktorom sa on-line platformy a reklamný priemysel...
Výsledky nedávneho výskumu naznačujú, že čím je človek vzdelanejší, tým lepšie dokáže identifikovať falošné titulky a správy v on-line prostredí. News Co/Lab z Arizona State University v spolupráci s Center for Media Engagement na University of Texas v Austine zrealizovali v troch amerických mestách výskum zameraný na schopnosť verejnosti rozoznať...