Posudzovanie dôveryhodnosti každej informácie je pre ľudí náročné. Informácií je veľa a preto ľudia hľadajú jednoduchší spôsob ako sa v nich zorientovať. Ľudia sú zaplavení nekonečným množstvom informácií, ktoré sa na nich hrnú každý deň. Zorientovať sa v spleti rôznorodých textov je pre publikum čoraz ťažšie. Aj preto sa ľudia čoraz...
Dezinformácie sú v súčasnosti jednou z najviac rezonujúcich tém v spoločnosti. Štáty aj nadnárodné zoskupenia podnikajú kroky ako ochrániť ľudí pred zavádzajúcimi informáciami. Pre čitateľa, ale stále nie je jednoduché rozoznať pravdu od klamstva. Nezisková organizácia Poynter sa rozhodla v posledných týždňoch roka 2018 zverejniť sériu troch limitovaných podcastov. Tieto podcasty...
Akčný plán je odpoveďou na výzvu Európskej rady prijať opatrenia na ochranu demokratických systémov Únie. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité v súvislosti s nadchádzajúcimi Európskymi voľbami. Akčný plán je zameraný na štyri oblasti, ktoré sú kľúčom k efektívnemu budovaniu spôsobilosti EÚ a posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ. Plán v...
Európska komisia bude zhodnocovať pokroky dosiahnuté v súvislosti so zavedením Kódexu postupov, ktorý má pomôcť v boji proti dezinformáciám. Kódex postupov je dokument, ktorý spoločne v septembri 2018 podpísali online platformy a reklamný priemysel. Kódex postupov je vôbec prvým dokumentom so samoregulačnými normami, na ktorom sa on-line platformy a reklamný priemysel...
Výsledky nedávneho výskumu naznačujú, že čím je človek vzdelanejší, tým lepšie dokáže identifikovať falošné titulky a správy v on-line prostredí. News Co/Lab z Arizona State University v spolupráci s Center for Media Engagement na University of Texas v Austine zrealizovali v troch amerických mestách výskum zameraný na schopnosť verejnosti rozoznať...
V boji proti zavádzajúcim článkom, falošným správam a dezinformáciami by mohla pomôcť umelá inteligencia. V boji proti falošným správam a dezinformáciám urobili internetové spoločnosti veľký pokrok. Spoločnosť Facebook plánuje na kontrolu škodlivého obsahu zamestnať v priebehu krátkeho času až 20-tisíc ľudských moderátorov po celom svete. Facebook vyvíja aj svoje vlastné...
Pre novinárov je dôležité sa vymaniť zo stereotypného zmýšľania a uvažovať o svete ako o prepojenom celku. Práve k tomu im pomáha vzdelávací program Svet medzi riadkami, ktorý bol nedávno ocenený v súťaži Global Education Innovation Award. Súťaž organizuje medzivládna sieť GENE (Global Education Network Europe) združujúca ministerstvá a iné...
Facebook zriadil vo svojom hlavnom sídle v kalifornskom Menlo Parku bojovú miestnosť. War Room je operačná miestnosť, kde sa budú kontrolovať volebné procesy prebiehajúce po celom svete. Do problematiky zabezpečenia bezpečnosti volebných procesov na sociálnej sieti je zapojených viac ako 300 zamestnancov spoločnosti. Vo War Room bude pracovať užšia skupina...
Deplatforming predstavuje formu bojkotu, kedy je človeku alebo organizácii odmietnutý priestor na vyjadrenie. Milo Yiannopoulos je britský diskutér, politický komentátor, verejný rečník a spisovateľ, na ktorého sa momentálne uplatňuje deplatforming. V minulosti pôsobil aj ako senior editor pre konšpiračný portál Breitbart News. Informáciu zverejnil portál Mashable. Milo Yiannopoulos pomohol svojou...