Spoločnosť NEWTON Media uvádza na česko – slovenský trh historicky prvú aplikáciu, ktorá má zjednodušiť a zefektívniť prácu s monitoringom médií. Mobilná aplikácia NewtonOne (N1) umožňuje nielen čítať monitoring priamo v mobile, ale ponúka i skeny alebo audiovizuálne záznamy, grafy znázorňujúce výsledky monitorovania alebo jednoduché vymieňanie si  informácii s ostatnými...
Vo vysielaní Rádia Viva pribudli dva nové formáty – talkshow "Na pivečko s režisérom" a tanečná štvorhodinovka "Cube Radioshow". Rádio plánuje zaviesť i nový zvukový obal. Novú talkshow "Na pivečko s režisérom" vedie známy herec a dabingový režisér Michal Domonkos. Tento formát zároveň uvádza aj pred živým publikom v divadle...
Výskumná spoločnosť MEDIAN SK predstavila v piatok 12. októbra základné výsledky aktuálneho prieskumu RADIOPROJEKT (VII. až IX. etapa 2018). Výsledky boli zbierané v termíne od 25.06.2018 do 16.09.2018. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4.042 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 - 79 rokov. Spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. realizuje tento...
Takmer 400 ľudí sa prihlásilo za učňov do novej zábavno-náučnej relácie Remeslo má zlaté dno, ktorú RTVS spúšťa 23. októbra. Výnimočná časozberná docushow priblíži šesť tradičných remesiel, ktoré na Slovensku pretrvávajú stáročia, ale dnes sa im venuje iba niekoľko ľudí. Jedným z nich je drotár Juraj Šerík, ktorý chce prostredníctvom...
Rádio Devín pripravilo pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československa sériu špeciálnych verejných podujatí pod názvom Československé dni v Rádiu Devín. Prvé z nich začína v nedeľu 14. októbra v Štátnej filharmónii v Košiciach. „Vznik Československa v roku 1918 môžeme vnímať nielen ako významnú politickú, ale aj ako kultúrnu udalosť...
Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 10. októbra rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach voči TV Markíza (programovej službe DAJTO), ale i voči Rádiu One. Zároveň Rada začala správne konanie voči televízii JOJ. Rada pre vysielanie a retransmisiu: - uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi...
Na stránke dokoran.rtvs.sk nájdu zrakovo a sluchovo postihnutý spoluobčania archív s televíznymi dielami, špeciálne upravenými pre ich potreby. Postupne v ňom pribúda výber tých najlepších filmov, seriálov, dokumentárnej tvorby, rozprávok či archívnych pokladov z produkcie RTVS. RTVS si zároveň i tento rok pripomenie vo svojom vysielaní Medzinárodný deň nepočujúcich. V nedeľu...
Media RTVS, s.r.o. sa rozrastá o ďalších ľudí. Sekciu priameho predaja posilnili dve nové tváre - Adriana Štefanková a Oľga Plačintárová, ktoré majú dlhoročné skúsenosti na pozícii sales manager v rádiovej reklame. Do spoločnosti Media RTVS prišli zo spoločnosti Fun Media Group a.s., kde sa dlhé roky venovali práve...
Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 26. septembra rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach voči RTVS, Rádiu Slovensko, ale i Rádiu Frontinus. Zároveň Rada začala i viaceré správne konania voči TV JOJ, TV JOJ Plus, TV Dajto, ale i Rádiu One Retro a Rádiu One Rock. Rada...