Je známe, že rozhlas v slovenskom jazyku vznikol najprv v Bratislave v polovici roku 1926. Predtým začal vysielať rozhlas v Prahe v roku 1923, aj keď neboli hneď k dispozícii vysielacie stanice konštruované špeciálne pre rozhlas. Najprv dňa 21. februára 1924 začala vysielať v Prahe rozhlasová stanica o výkone 800 wattov, dodaná francúzskou firmou Société Française Radioéléctrique...