Českí zakladatelia, ktorí zafinancovali štart a spoločne držali väčšinový podiel v spoločnosti N media vydávajúci denník N, sa podľa predtým ohláseného plánu nevratne vzdali svojich vlastníckych podielov a vložili ich do novo založenej nadácie. Týmto krokom sa mala údajne potvrdiť nezávislosť redakcie na konkrétnych vlastníkoch. Zastúpenie slovenského denníka N ale v spoločnosti zostáva bezo zmeny.

Všetkých osem českých zakladateľov vydavateľstva N media, a. s. sa vzdalo všetkých svojich práv a rozhodovacie právomoci prešli na orgány Nadácie Independent Press. Päť z nich (Ondřej Fryc, Martin Hájek, Silke Horáková, Martin Vohánka a Libor Winkler) vystúpilo z projektu úplne a traja zostali v správnej rade nadácie (Jaroslav Horák, Libor Malý a Ján Žůrek) s tým, že bude postupne rozširovaná o osoby mimo okruh zakladateľov.

Tento krok bol umožnený priaznivým vývojom hospodárenia denníka N, ktorý vďaka veľkej podpore predplatiteľov postupne smeruje k plnej sebestačnosti, uviedlo vydavateľstvo. Členmi dozornej rady nadácie sa stali Emil Holub, Kateřina Ronovská a Aleš Zídek.

Hlavným účelom nadácie je zabezpečiť dlhodobú dostupnosť slobodne formulovaných, názorovo rozkročených informácií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu kontrolného mechanizmu demokracie.

Zároveň chce prispievať ku kultivácii, osvete a vzdelávanie spoločnosti. Bude klásť dôraz na dodržiavanie najvyšších profesionálnych a etických štandardov žurnalistiky a tiež všeobecné zameranie na podporu liberálnej demokracie a spojenectvo Českej republiky s krajinami vyznávajúcimi rovnaké hodnoty.

Svoj cieľ chce nadácia dosahovať predovšetkým vlastníctvom a správou obchodného podielu v denníku N, popr. v ďalších mediálnych projektoch, do ktorých chce v budúcnosti investovať.

Zaistením finančnej a redakčnej nezávislosti im umožní, aby mohli fungovať nezávisle na akýchkoľvek vonkajších politických, ekonomických a iných mocenských tlakoch.

„Všetky vytvorené zisky a ďalšie príjmy plynúce nadácii budú použité na investície do nových mediálnych projektov a na posilnenie projektov existujúcich,“ konštatoval Jaroslav Horák.

„Rozhodnutie zakladateľov len potvrdzuje, že ich ambíciou bolo od samého začiatku nezištne a bez akýchkoľvek postranných úmyslov podporiť rozvoj nezávislej žurnalistiky v Českej republike v zložitej dobe. Bez ich veľkorysosti by denník N nikdy nemohol vzniknúť, “ komentuje zmenu Ján Simkanič, riaditeľ vydavateľstva N media, a. s.

Slovenský denník N zostáva naďalej akcionárom spoločnosti v nezmenenej podobe ako trvalá súčasť a podpora českého vydavateľstva. V týchto dňoch oslavuje svoje 6. výročie s výbornými výsledkami; má už viac ako 63 tisíc predplatiteľov a jeho kumulatívny zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením za rok 2020 prekročil 1 milión eur.

Slovenský denník N vznikol vďaka nenávratnej pôžičke vo výške 1,2 miliónov eur od majiteľov spoločnosti ESET. Neskôr finančne prispel majiteľ ESET Anton Zajac, spolu s Michalom Meškom, majiteľom kníhkupectva Martinus.sk i na vznik politickej strany Progresívne Slovensko. Michal Meško je dodnes i členom redakčnej rady denníka N.

Denník N, ktorý sa hrdí tým, že patrí medzi nezávislé noviny, stráca postojmi Antona Zajaca z ESETU a Michala Meška, ktorí neskrývane propagovali politické hnutie, svoju nezávislosť a svojím konaním, keď denník N obchádza zákony pri odmeňovaní zamestnancov stráca redakcia tohto denníka i etickú hrdosť. Ich konanie znižuje dôveryhodnosť slovenskej žurnalistiky.

Zároveň ale nejde iba o finančnú podporu zo strany denníka N, ktorá propaguje politické hnutie Progresívne Slovensko. Svojim statusom na sociálnej sieti Facebook v minulosti otvorene vyjadril svoje sympatie k tejto strane aj zástupca šéfredaktora denníka N, Konštantín Čikovský.

(ts, red)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu