V rámci Európskeho týždňa mobility sa budú môcť cestujúci prepravovať mestskou hromadnou dopravou v Bratislave zadarmo. Ako jednorázový cestovný lístok v MHD v Bratislave im totiž bude stačiť platný vodičský preukaz vydaný v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie.

Európsky týždeň mobility je kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s podporou EK. Cieľom je povzbudiť európske samosprávy zaviesť a podporovať udržateľné dopravné opatrenia, prerozdeliť či prebudovať ulice, verejné priestranstvá v prospech ľudí. Úlohou miestnych samospráv je vyzvať ľudí vyskúšať alternatívy k automobilovej doprave. Bratislava nie je výnimkou.

Počas týždňa od 15. septembra do 21. septembra 2014 sa budú môcť previezť verejnou dopravou aj vodiči osobných motorových vozidiel. Pri výkone kontroly sa v tomto týždni stačí preukázať platným vodičským preukazom vydaným v rámci EÚ.

Táto výnimka však bude platiť výlučne v denných spojoch, to znamená, že na nočné spoje si cestujúci musia riadne zakúpiť cestovné lístky, prípadne využiť Predplatný cestovný lístok alebo SMS cestovný lístok.

Cestujte s MHD len na vodičské preukazy od 15. do 21. septembra 2014! - bannerCieľom Európskeho týždňa mobility je podpora alternatívnych dopravných prostriedkov, keďže mnohí ľudia preferujú individuálnu dopravu na úkor ostatných, ekologickejších druhov dopravy – napríklad verejnej či cyklodopravy.

Hlavným zámerom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava je podpora verejnej dopravy, a preto sa počas celého týždňa v dňoch od 15. septembra do 21. septembra 2014 budú môcť najmä vodiči osobných áut prepravovať mestskou hromadnou dopravou v Bratislave bezplatne, ak sú držiteľmi platných vodičských preukazov vydaných v členských štátoch Európskej únie.

Tým sa preukážu revízorom v denných spojoch MHD, ktorí platné vodičské preukazy v danom týždni Európskeho týždňa mobility budú akceptovať ako jednorázový platný cestovný lístok.

Upozorňujeme však cestujúcu verejnosť, ak sa v prípade kontroly platného tarifného vybavenia nebude vedieť revízorovi preukázať platným cestovným lístkom, t.č. platným vodičským preukazom, nebude možné jeho dodatočné preukázanie v doplatkovej pokladni DPB. Prosíme preto cestujúcich, aby v čase bezplatného cestovania MHD v Bratislave nosili pri sebe platné vodičské preukazy.

Táto výnimka bezplatného cestovania však neplatí na nočné spoje, na ktoré sa vzťahuje platná Tarifa MHD v Bratislave. Výnimka rovnako neplatí ani na prímestskú a prihraničnú dopravu.

Akcia cestovania MHD v Bratislave na platné vodičské preukazy vydané v EÚ od 15. septembra (odchodom prvého ranného spoja) do 21. septembra 2014 do odchodu posledného denného spoja, je zameraná práve na vodičov individuálnej dopravy s cieľom motivovať ich, aby využili ekologickejšiu a zároveň lacnejšiu dopravu.

DPB si dovoľuje upozorniť cestujúcich, že nie je vo finančných možnostiach Magistrátu hlavného mesta ani Dopravného podniku Bratislava, aby v rámci tejto osvetovej akcie vracali cestovné držiteľom Predplatných cestovných lístkov či predlžovali ich platnosť.

Ide o celoeurópske podujatie, v rámci ktorého viaceré mestá motivujú v čase jeho konania k využívaniu mestskej hromadnej dopravy, čo má vo všeobecnosti viesť k lepšej, ekologickejšej a efektívnejšej doprave vo veľkých mestách a znižovaniu dopravných kolón.

V rámci Európskeho týždňa mobility plánuje mesto otvoriť cyklotrasy: na Pribinovej (Eurovea – Most Apollo) ulici a Jurava (Rača – Sv.Jur – Vajnory), testovanie elektrobusov, kontrolovanie nelegálneho parkovania a jázd vo vyhradených BUS pruhoch a ako dočasný projekt odskúšanie pešej zóny na Klobučníckej ulici.