Ilustračná foto: pixabay.com

Reklamný priemysel tak ako iné priemysly potrebuje omnoho väčšiu rovnosť mužov a žien pri obsadzovaní pracovných pozícií. V záujme pokroku a napredovania musí byť úloha žien v každom odvetví posilnená.

Za posledných niekoľko rokov vlády krajín po celom svete urobili mnoho legislatívnych krokov, aby zlepšili a zrovnoprávnili postavenie mužov a žien v spoločnosti.

Ale čo pracovné prostredie? Nastali zmeny aj v tomto smere a posilnila sa rovnoprávnosť žien a mužov vo sfére pracovného trhu?

Svoj názor na túto celkom rezonujúcu tému v spoločnosti vyjadril v krátkom článku pre Adweek David Krupp, generálny riaditeľ (CEO) pre severnú Ameriku v spoločnosti Kinetic Worldwide Ltd, ktorá je svetovým lídrom v kontextovom spájaní a aktivovaní poslucháčov na cestách.

David Krupp zastáva názor, že situácia v rodovej rovnosti mužov a žien v pracovnom prostredí vykazuje stále tie isté problémy ako v minulosti.

“Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že vytvorenie rovnosti medzi mužmi a ženami v spoločnosti je správna vec a musíme urobiť kroky k tomu, aby nás bolo počuť, či už formou písania na vládu alebo petície.

Ale, čo takto urobiť aj múdre obchodné rozhodnutie?“ zamýšľa sa nad súčasnou situáciou David Krupp.

Je zaujímavé všimnúť si, že nakupovanie je až v 85 % v rukách žien, no až 91 % z nich sa domnieva, že obchodníci im vôbec nerozumejú. Z tohto dôvodu je preto nevyhnutná diverzifikácia v pracovnom prostredí, ktorá pomôže správne pochopiť a komunikovať so zákazníkmi.

David Krupp verí, že reklamný priemysel je tým, že požaduje náročnú transformáciu v tomto smere, názorným príkladom toho, že rovnosť v obchode je potrebná.

V súčasnosti klienti kladú dôraz na rovnosť a zastávajú názor, že je to denno-denná priorita obchodných partnerstiev. Rôznorodosť pracovných tímov je napríklad, samozrejmosťou, v spoločnostiach ako HP alebo General Mills.

Spoločnosť sa aj naďalej musí usilovať o posilnenie postavenia žien v pracovnej oblasti, umožniť im prejavovať svoje názory a dať im kontrolu nad ich pracovným životom.

Aj prieskumy sú naklonené tomuto smerovaniu. Napríklad z prieskumu EY Global Job Creation Survey 2016 vyplynulo, že spoločnosti, ktoré na vedúcich pozíciách zamestnávajú ženy, očakávajú v tomto roku priemernú mieru nárastu o 10,9 %.

David Krupp teda presadzuje názor, že aby sa dosiahol pokrok v reklamnom priemysle a nielen v ňom, je potrebné prijať záväzok k rozmanitosti mužov a žien a k posilneniu postavenia žien v pracovných oblastiach.

Ženy po celom svete, ktoré na základe vlastnej tvrdej práce, zaznamenali úspech, sa teraz spoliehajú na vyspelú spoločnosť, že zmení postoje v rovnoprávnosti žien a mužov v pracovnom priemysle.

Dlhodobá budúcnosť pre mnoho spoločností je posudzovanie žien nie podľa pohlavia, ale podľa toho, čo dokázali.

V tomto smere hodlá David Krupp vyvíjať aj naďalej veľké úsilie, pretože v tom, aby mali ženy rovnoprávne postavenie v pracovnej oblasti a bolo im umožnené prevziať kontrolu nad vlastným pracovným životom, vidí veľký potenciál na zlepšenie v mnohých sférach ľudskej existencie, nielen v obchode a práci.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu