foto: pixabay.com

Mnoho používateľov sociálnej siete Facebook niekedy zostane nemilo prekvapených z toho, čo sociálna sieť Facebook považuje za nenávistný prejav a naopak, čo za nenávistný prejav nepovažuje.

Denník The New York Times v spolupráci s Danielle Citron odborníčkou na informácie a profesorkou práva na University of Maryland, analyzoval šesť hlboko urážlivých vyhlásení a zároveň zisťoval či by podľa pravidiel Facebooku spadali pod prejavy nenávisti. Výsledky z projektu denník The New York Times zverejnil v článku na svojej platforme.

Používatelia sociálnej siete sú často zmetení z chovania sociálnej siete, ktorá zjavne nemá rovnaký názor na to, čo je prejavom nenávisti a čo nie.

Svoje skúsenosti s touto nemilou záležitosťou má aj redaktorka Paige Lavender, ktorá pracuje pre The HuffPost. Svoj pocit zo zistenia, že vulgárne a výhražné správy, ktoré dostala na Facebooku neporušili štandardy platformy, popísala aj vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter.

Nenávistný prejav je jedným z niekoľko druhov obsahu, ktoré Facebook považuje za hrozby a obťažovanie. Facebook definuje nenávistný prejav ako útok, ktorý má charakter zovšeobecňujúceho poníženia alebo hanobenia.

Za nenávistný prejav považuje sociálna sieť aj zameranie sa na „chránenú kategóriu ľudí“, kde spadajú prejavy, ktoré útočia na pohlavie, rasu, etnickú príslušnosť, náboženské vyznanie, národný pôvod, sexuálnu orientáciu, pohlavnú identitu, vážne postihnutie alebo chorobu.

Smernice Facebooku o nenávistných prejavoch publikovala v júni na svojom webe ProPublica, ktorá má charakter investigatívnej spravodajskej organizácie zhromažďujúcej skúsenosti používateľov o tom, ako sociálna sieť zvláda nenávistné prejavy.

Otázky, ktoré The New York Times spoločne s Danielle Citron anlyzovali a posudzovali podľa kritérií sociálnej siete sú nasledovné:

1. Prečo indiáni vždy voňajú ako kari korenie? Veď smrdia!

Výrok tohto typu zaraďuje sociálna sieť do kategórie nenávistných prejavov. Podľa informácií zverejnených v článku The New York Times, toto vyjadrenie je podľa hovorkyne Facebooku zaradené do kategórie nenávistných prejavov, preto lebo sa zameriava na špecifickú národnosť, ktorá spadá pod chránenú kategóriu.

2. Chudobní černosi by mali stále sedieť v zadnej časti autobusu.

Tento výrok sociálna sieť nepovažuje za nenávistný prejav, pretože nespadá do chránenej kategórie. Hoci je vo výroku spomenutá aj rasa, negácia je zameraná aj na sociálnu triedu, čo mení charakter vyjadrenia. Hovorkyňa Facebooku pre denník The New York Times povedala, že na prehodnotenie tohto vyhlásenia bude potrebné prehodnotiť omnoho viac kontextu.

3. Biely muži sú kreténi!

Podľa hovorkyne Facebooku, ktorá komunikovala v danej veci s denníkom The New York Times, toto vyhlásenie je prejavom nenávisti, pretože sa zameriava na podmnožinu dvoch chránených kategórií, ktoré slovné spojenie biely muži zahŕňajú, čiže rasu a pohlavie. Okrem toho vyjadrenie obsahuje útok vo forme prekliatia.

Podľa Danielle Citron, ktorá spolupracovala na analýze výrokov spolu s denníkom The New York Times vzniká pri klasifikácii tohto vyjadrenia určitý problém, pretože nie všetky skupiny sú rovnako zraniteľné v citlivých kontextoch.

Napríklad najväčšie obavy z diskriminácie pohlavia vznikajú pri ženách, keďže najvyššie postavenie v spoločnosti majú zväčša muži.

4. Udržujte mužských transsexuálov mimo dievčenských kúpeľní!

Posúdenie tohto výroku je aj zo strany Facebooku veľmi sporné. S najväčšou pravdepodobnosťou by ale podľa hovorkyne Facebooku nebol považovaný za prejav nenávisti a to najmä pre stále pretrvávajúce debaty o otázkach zmene pohlavia. Podľa Danielle Citron je toto vynikajúci príklad toho ako sa medzi sebou bijú pravidlá a štandardy.

5. Ženy, ktoré pracujú ako športové reportérky by potrebovali dostať zásah pukom do hlavy!

Nuž ani toto nie je podľa pravidiel sociálnej siete výrok, ktorý by mal charakter nenávistného prejavu. Povolanie totižto nespadá do chránenej kategórie.

Hovorkyňa sociálnej siete sa pre denník The New York Times vyjadrila, že takýto prejav by bol v reálnom prípade posudzovaný podľa osobitých pravidiel týkajúcich sa priamej hrozby.

Danielle Citron, ale upozorňuje na nejednoznačnosť usmernení, ktoré v tomto prípade Facebook používa, pretože politika sociálnej siete považuje za hrozbu len vierohodné hrozby fyzického poškodenia týkajúce sa jednotlivcov.

6. Nikdy nebudem veriť moslimským prisťahovalcom. Všetci sú zlodeji a podvodníci.

Ani toto vyhlásenie nespĺňa kritéria, v rámci ktorých by ich sociálna sieť označila ako nenávistný prejav. V smerniciach Facebooku sú prisťahovalci zaradení do „takmer chránenej kategórie“.

To znamená, že prisťahovalci nie sú chránení voči všetkým typom útokov, vrátane odmietavých útokov. Podľa dokumentov sociálnej siete bola táto kategória vytvorená ako reakcia na neustále rastúcu online diskusiu o sýrskej utečeneckej kríze.

Podľa Danielle Citron, myšlienka, že tento typ prejavu nie je nenávistným prejavom, podkopáva celú existenciu označovania nenávistného prejavu na sociálnej sieti.

Nuž a toto je len 6 typov rôznych vyjadrení, ktoré sa snažil denník The New York Times s pomocou Danielle Citron analyzovať.

Aj toto málo, ale poukazuje na skutočnosť, že dokonca aj premyslené a pevné definície toho, čo je nenávistný prejav, môžu mať neočakávané výsledky, ak sa uplatňujú bez kultúrneho a historického kontextu.

Podľa vyjadrenia Facebooku, ktoré zverejnil denník The New York Times, sociálna sieť sa snaží neustále rozvíjať svoje politiky, aby udržala krok s meniacimi sa kultúrnymi odlišnosťami.

Čo sa týka reakcie na túto analýzu, ktorú vypracoval denník The New York Times v spolupráci s Danielle Citron, spoločnosť Facebook prehodnotí svoje definície nenávistných prejavov.

Napríklad obsah zameraný na čierne deti už nebude viac akceptovateľný a teda bude spadať do kategórie nenávistného obsahu.

Aj tento malý prieskum, ktorý z vlastnej iniciatívy zrealizoval denník The New York Times poukazuje na slabiny technologických gigantov v boji s nežiaducim obsahom, ktorý bez pomoci samotných používateľov a iných externých skupín zrejme nezvládnu.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu