zdroj: Digital News Report

Kríza v súvislosti Covid-19 má vážny dopad nielen na zdravie ľudí a ekonomiku, ale aj na spravodajské médiá. Z výsledkov výskumu Digital News Report 2020, ktorý zrealizoval Reuters Institute je pravdepodobné, že kríza urýchli dlhodobú štrukturálnu zmenu smerom k digitálnej a mobilnej žurnalistike.

Aj napriek tomu, že niektoré spravodajské médiá zaznamenali nárast publika, kríza bude mať veľký ekonomický dopad na mediálne spoločnosti.

Zo získaných výstupov prieskumu vyplynulo, že popularita televízie u obyvateľov výrazne vzrástla. Väčšina z respondentov považuje televíziu za hlavný zdroj správ. Zároveň sa prehĺbil prepad v obľúbenosti tlačených novín. Tento trend naznačuje zrýchlenie prechodu na digitálnu žurnalistiku.

Popularita sociálnych médií rástla aj počas koronakrízy. Platforma WhatsApp zaznamenala v niektorých krajinách až 10% nárast v používaní. Zároveň viac ako polovica z opýtaných 51% použila na zdieľanie informácií otvorený alebo uzavretý druh online skupiny.

Vo všetkých sledovaných krajinách bola dôvera ľudí voči médiám v súvislosti s Covid-19 relatívne vysoká. Zároveň ľudia v porovnaní s jednotlivými politikmi omnoho viac dôverovali informáciám, ktoré im poskytli vlády štátov.

Globálne obavy týkajúce sa dezinformácií sú stále vysoké. Už predtým ako vypukla kríza s pandémiou Covid-19 sa polovica respondentov vyjadrila, že majú problémy s posudzovaním pravdivého alebo nepravdivého obsahu na internete.

Za hlavný prostriedok šírenia dezinformácií je aj naďalej považovaná sociálna sieť Facebook. Za najnedôveryhodnejší zdroj informácií označili respondenti domácich politikov.

Mediálne domy zaznamenali zvýšený nárast platieb za spravodajské informácie. V USA je to približne o 20%, v Nórsku o 42%. Aj napriek tomu, že vydavatelia zaznamenali nárast platieb za obsah na internete, väčšina ľudí stále nie je ochotná platiť za online spravodajstvo.

Čitatelia, ktorí si zaplatili za spravodajský obsah, veria, že takto získané informácie sú kvalitnejšie a pravdivejšie. Na svete je ale ešte stále veľký počet ľudí, ktorí nie sú ochotní platiť za spravodajstvo. Títo ľudia tvrdia, že neexistuje dôvod, ktorý by ich presvedčil, aby platili za správy.

Vo väčšine krajín sú pre obyvateľov hlavným zdrojom správ o danom meste alebo regióne miestne noviny a ich webové stránky. V poslednom období sa, ale o 31% zvýšilo vyhľadávanie lokálnych správ aj cez sociálnu sieť Facebook.

Viac ako štvrtina respondentov vo všetkých sledovaných krajinách preferuje získavanie informácií na webe alebo v aplikáciách. Medzi mladšou vekovou generáciou je čoraz populárnejší Instagram a výsledky prieskumu naznačujú, že v obľúbenosti čoskoro predbehne aj Twitter.

Mení sa aj spôsob, akým vydavatelia komunikujú s čitateľmi. Redakčné domy sa snažia vybudovať s čitateľmi priame spojenie prostredníctvom e-mailov a mobilných upozornení. Najmä v USA je tento spôsob spojenia s čitateľmi obľúbený.

Rozvíjajúci trend pokračuje aj v podcastoch. Polovica respondentov zo všetkých krajín tvrdí, že podcasty poskytujú väčšiu hĺbku a možnosť porozumenia preberanej témy ako iné typy médií.

Autori štúdie sa počas výskumu dotkli aj citlivej témy, ktorou je zmena klimatických podmienok. Až 7 z 10 opýtaných si myslí, že zmena klimatických podmienok je závažný problém. Na sledovanie situácie okolo zmeny klimatických podmienok využívajú ľudia najmä informácie zo sociálnych médií a sledovanie aktivistov ako je napríklad Greta Thunbergová.

Výsledky prieskumu aj naďalej vyzdvihujú potrebu posilnenia kontroly zverejňovania dezinformácií a podporu zverejňovania kvalitných a spoľahlivých informácií. Navyše je potrebné ľudí učiť ako rozpoznávať dezinformácie a zavádzajúce správy a ukázať im ako spoľahlivo overiť pravdivosť toho, čo čítajú.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu