Na Radu pre reklamu boli doručené viaceré sťažnosti divákov na reklamu spoločnosti Lidl agentúry Wiktor Leo Burnett v ktorej komunikujú výstavbu nových detských ihrísk Žihadielko.

Sťažovatelia namietali výraz „Najsamfasa“ použitý v reklamnom spote a sú toho názoru „že predmetné slovo nepatrí do reklamy, keďže jeho význam v prípade prekladu do maďarského jazyka má vulgárnu konotáciu“.

Rada pre reklamu ale vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú, keďže nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu:

„V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľov. Celkové správanie postavičiek v reklame je veselé a hravé a AK RPR si nemyslí, že reklama obsahuje zobrazenia alebo výrazové prostriedky, ktoré by mohli porušovať všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. V súvislosti s využitím výrazu „najsamfasa“, voči ktorému namietajú sťažovatelia, vychádzala AK RPR najmä zo skutočnosti, že predmetný výraz je prevzatou súčasťou slovenského jazyka a bežnou súčasťou slangového vyjadrovania sa aj mladých ľudí, vo význame, ktorý nie je vulgárny ani neslušný. V slovenskom jazyku má výraz význam, ktorý sa spája s pozitívnymi vyjadreniami (napr. dobrý, výborný, vynikajúci, skvelý…) a takto je nevyhnutné ho vnímať aj v kontexte spotu a celkového komunikačného posolstva reklamy. AK RPR je preto toho názoru, že zadávateľ pripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti voči všetkým spotrebiteľom, vrátane detí a maloletých a reklamu nepovažuje za v rozpore s Kódexom,“ uviedla Rada pre reklamu.

Prečítajte si aj > Tvárou novej kampane spoločnosti Lidl sa stala Včielka Maja

Zdroj: Lidl
Zdroj: Lidl

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu