Vo štvrtok 13. novembra 2014 bude mať verejnosť opäť príležitosť nahliadnuť do zákulisia fungovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Budete si môcť pozrieť priebeh výučby, prácu v ateliéroch a záujemcovia o štúdium môžu konzultovať priamo s pedagógmi katedier či rozprávať sa aj so študentmi.

Deň Otvorených Dverí je podujatie otvárajúce školu smerom k verejnosti. Umožňuje záujemcom o štúdium získať priamu skúsenosť – zažiť vyučovací proces, stretnúť ľudí pôsobiacich na škole, zoznámiť sa s priestormi školy.

Dvere sú otvorené aj ich rodinným príslušníkom, fanúšikom umenia, študentom iných vysokých škôl, a všetkým, ktorí sú zvedaví a chcú zažiť atmosféru v ateliéroch maľby, sochy, grafiky, fotografie, intermédií a multimédií, textilnej tvorby, úžitkového umenia, dizajnu, vizuálnej komunikácie, architektonickej tvorby a reštaurátorskej tvorby.

[vimeo height=“HEIGHT“ width=“WIDTH“]http://vimeo.com/109860079[/vimeo]

 

Deň Otvorených Dverí 2014 sa bude konať dňa 13. novembra a bude prebiehať od 9.00 vo všetkých bratislavských budovách VŠVU – na  Hviezdoslavovom námestí 18, Drotárskej ceste 44 a na Koceľovej ulici 23.

Zúčastňujú sa na ňom všetky katedry školy zabezpečujúce bakalárske štúdium – Katedra architektonickej tvorby, fotografie a nových médií, grafiky a iných médií, intermédií a multimédií, maľby a iných médií, textilnej tvorby, katedra dizajnu, úžitkového umenia, vizuálnej komunikácie, reštaurovania, Katedra socha, objekt, inštalácia  a Kabinet kresby.

Návštevníci budú mať možnosť vidieť prezentácie diel študentov i pedagógov, nahliadnuť do ateliérov či technických dielní, zúčastniť sa prezentácií jednotlivých ateliérov. Prítomní budú pedagógovia, doktorandi i študenti nižších ročníkov ochotní odpovedať na otázky záujemcov pred prijímacími pohovormi.

Pre záujemcov o komplexný výklad o štruktúre školy a jednotlivých katedrách sa budú konať komentované prehliadky – o 9.00 a 13.00 na Hviezdoslavovom námestí a o 11.00 a 15.00 na Drotárskej ceste.

Kompletný program DOD VŠVU môžete nájsť > TU

DOD VŠVU - Deň otvorených dverí Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave! - obr. VŠVU
Budova VŠVU na Drotárskej ceste 44

[message_box title=““ color=“red“]DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2014
13. november 2014 od 9.00 do 18.00 hod.
Miesto konania: Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova ul. 23, Bratislava [/message_box]

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je najstaršou vzdelávacou inštitúciou umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku. Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu  študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy. Popri existencii ďalších umeleckých vysokých škôl, ktoré na Slovensku vznikli, VŠVU je kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá formuje povahu domácej umeleckej scény a „vysokej“ vizuálnej a materiálnej kultúry, no rovnako prostredníctvom svojich absolventov určuje aj charakter populárnej kultúry určenej pre široké publikum.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu