V histórii 20-ročnej akciovej spoločnosti sa po prvýkrát podarilo vygenerovať kladný hospodársky výsledok. Zatiaľ ide o neoficiálne údaje, ktoré musí potvrdiť audit, avšak nič nenasvedčuje tomu, že kladný hospodársky výsledok sa nepotvrdí.

Dopravný podnik Bratislava je za rok 2014 prvýkrát v histórii ziskový!

Súčasné vedenie Dopravného podniku, akciová spoločnosť Bratislava pod vedením generálneho riaditeľa Ing. Ľubomíra Belfiho nastúpilo do podniku v júli 2011. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v podniku boli prijaté viaceré zmeny na rôznych úrovniach riadenia. Okamžite boli zavedené úsporné a organizačné opatrenia s cieľom zefektívnenia hospodárenia a činnosti podniku. Potreba zásadných zmien vyplynula z výsledkov komplexného a personálneho auditu, na základe ktorých rozhodovalo o zmenách predstavenstvo spoločnosti.

Dopravný podnik Bratislava je za rok 2014 prvýkrát v histórii ziskový! - Lubomir Belfi
Ing. Ľubomír Belfi

„Medziročné znižovanie straty z hospodárenia boli dosahované i napriek tomu, že bežný transfer určený na prevádzkové výdavky DPB v roku 2014 v porovnaní s rokom 2011 poklesol o 0,3 mil. EUR. Požiadavka na prepravné výkony však zostala približne na rovnakej úrovni. Od roku 2011 sa strata z hospodárenia podniku medziročne znižovala. V roku 2011 sa nám ju za pol roka podarilo znížiť približne na polovicu a všetky hospodárske výsledky za ucelené trojročné obdobie od roku 2012 bez nákladov na opravu tunela, v celkovej strate nepresiahli jeden milión,“ hovorí generálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi.

Za rok 2014 DPB vďaka všetkým prijatým úsporným opatreniam neskončil v strate, ale naopak v zisku. Zatiaľ však ide o neoficiálne údaje, ktoré musí potvrdiť audit, avšak zmeny vedenie DPB nepredpokladá. Zisk sa podaril dosiahnuť bez toho, aby to pocítila cestujúca verejnosť redukciou vozidlových kilometrov.

„Minulý rok sme mali dokonca výrazné výpadky na tržbách z titulu udelenia výnimky bezplatného cestovania pre rôzne skupiny obyvateľov, ako napríklad držiteľov Zlatého Jánskeho plakety, protifašistických a protikomunistických bojovníkov, ktoré sú vo výške približne 600-tisíc EUR bez DPH. Výpadky sme pocítili aj v súvislosti s tým, že Predplatné cestovné lístky sa vlani nezvyšovali o mieru inflácie, čo spôsobilo stratu približne 150-tisíc EUR bez DPH,“ vysvetľuje generálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi.

DPB musel riešiť aj problémy so zhoršeným cash flow: „Mesto v minulom roku neuhrádzalo stratu z uplynulých období, čo predstavovalo ďalší mínus vo výške až 2,6 milióna eur. Sumárne sme mali cash flow nižší o takmer 3,5 milióna eur,“ dopĺňa generálny riaditeľ DPB.

„Našou základnou filozofiou je nevytvárať stratu a skvalitňovať služby pre cestujúcu verejnosť. Medzi najväčšie úspechy osobne považujem získanie finančných zdrojov z eurofondov na obnovu vozového parku a modernizáciu údržbovej základne. Prvýkrát v histórii má hlavné mesto možnosť financovať obnovu vozového parku z prostriedkov EÚ. Na modernizáciu vozidlového parku a modernizáciu údržbovej základne v prvej etape sa celkovo preinvestuje až 230 miliónov EUR,“ vyjadril sa generálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi.

Ku koncu roka 2014 už bolo dodaných spolu 57 nových trolejbusov zo 120, nová obojsmerná električka (celkovo pribudne až 30 jednosmerných a 30 obojsmerných) absolvuje v súčasnosti proces homologizácie a podnik nakúpil za výhodných úverových podmienok až 100 nových autobusov, ktoré budú kompletne dodané na jeseň tohto roka.

Na otázku, či sa zisk po oficiálnom schválení auditom použije na investičné projekty generálny riaditeľ uvádza, že o týchto prostriedkoch musí rozhodnúť hlavné mesto ako akcionár a valné zhromaždenie DPB,a.s.

Dopravný podnik Bratislava

Ďalšie správy z blogu Dopravného podniku Bratislava môžete nájsť > TU

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu