Bratislavský dopravca už niekoľko rokov spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Snaží sa tak vychádzať v ústrety zrakovo postihnutým cestujúcim, ktorí sú pre nás v bežných veciach, ako je napríklad cestovanie verejnou dopravou- znevýhodnení.

Už v roku 2012, kedy Únia nevidiacich predstavila zástupcom DPB svoj prieskum, podľa výsledkov ktorého sa niektorí vodiči bratislavskej MHD nesprávali k nevidiacim ústretovo, sa obe strany dohodli, že budú preškoľovať vodičov a zároveň vzájomne osvetovo vplývať aj na cestujúcu verejnosť, ktorá je v mnohých prípadoch k hendikepovaným občanom ľahostajná.

Hlavná príčina však možno ani nepramení z toho, že by nechceli pomôcť, ale nevedia ako. Aj preto sa DPB následne rozhodol realizovať kampaň „Nezatváraj oči pred nevidiacimi!“, v ktorej sa edukatívnym spôsobom snaží naučiť verejnosť uľahčiť život a cestovanie občanom so zrakovým postihnutím.

Dopravný podnik pamätá na slabozrakých a nevidiacich - 2

Vzájomná spolupráca aj naďalej pokračuje, o čom svedčí aj nedávny výcvik vodiacich a asistenčných psov vo vozovni Jurajov dvor. Za prítomnosti profesionálnych cvičiteľov sa štvornohí asistenti učili správne nastupovať a vystupovať do vozidiel MHD. Nevidiaci so psom sa musí po nástupe do vozidla usadiť na svoje vyhradené miesto za vodičom v čo najkratšom čase, inak mu hrozí nebezpečenstvo pádu, nakoľko nevidiaci nevidí tyče a madlá, ktorých by sa mohol chytiť.

DPB bude aj ďalej pokračovať v osvetovej kampani prostredníctvom svojho webu a rôznych ďalších foriem informačno-edukatívnych kampaní, kde sa bude snažiť naučiť cestujúcich ako sa účinne správať a ohľaduplne pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú medzi nami a majú rovnaké právo využívať verejnú dopravu ako zdraví ľudia.

Dopravný podnik pamätá na slabozrakých a nevidiacich

[message_box title=““ color=“red“]

Zásady pomoci človeku so zrakovým postihnutím pri nastupovaní do prostriedkov alebo vystupovaní  zo spojov MHD:

V prípade ak človek so zrakovým postihnutím príjme Vašu pomoc pri nastupovaní, ponúknite mu lakeť alebo rameno, on sa Vás chytí a bude nastupovať za vami. Takýmto spôsobom vie najlepšie odhadnúť terén, napríklad prvý a posledný schod.
Nápomocní môžete byť aj keď ho informujete, že už z prostriedku MHD ľudia nevystupujú a je teda preňho vhodný čas na nastúpenie do vozidla.
Tlačenica pri vstupe do vozidla je pre človeka so zrakovým postihnutím veľmi nepríjemná, preto buďte ohľaduplní a zabezpečte preňho dostatok priestoru.

[/message_box]

V Dopravnom podniku veria, že kampaň splnila svoj cieľ a zaregistrovali, že pravidelné školenia vodičov sa už prejavili aj v praxi. Napokon, do Dopravného podniku Bratislava prichádzajú aj maily spokojných slabozrakých či nevidiacich cestujúcich, ktorí chvália ústretovosť našich vodičov:

Dobrý deň.
prostredníctvom infolinky DPB by chcel cestujúci pán Jaroslav Š. vyjadriť pochvalu a veľkú vďaku vodičovi linky č.31/6 (1841) s ev.č.v.BL032AP, ktorý premával dňa 07.04.2014 v popoludňajších hodinách (cca 16:46 mal asi oneskorený príchod na Cintorín Slávičie údolie). Pán Jaroslav je asistent nevidiacich a sprevádza ich aj v MHD prostriedkoch. Pána vodiča si všimol viac krát , nakoľko jeho ústretovosť sa nedá prehliadnuť a preto si ho aj veľmi dobre pamätá. Pán vodič jazdí veľmi profesionálnym spôsobom a dbá o bezpečnosť cestujúcich. Je však aj veľmi obozretný a pozorne sleduje situáciu ako mimo vozidla tak aj vo vozidle. Pán vodič je ústretový voči cestujúcim a hlavne voči zdravotne postihnutým a nevidiacim. Dbá na to aby nevidiaci bezpečne nastúpili a dokonca sa postará o uvoľnenie miesta pre zrakovo postihnutých. Pán Jaroslav si tohto vodiča všimol už veľa krát a preto sa rozhodol mu aspoň týmto spôsobom vyjadriť veľkú vďaku a uviesť ho ako príklad ostatným vodičom.

Dobry den,
V pondelok 25.2. som nastupoval na Nivách do autobusu číslo 50 2338 okolo 19:00 smer Šafárikovo námestie s vodiacim psom. Vodič zastavil priamo pri oznacovači, oznámil mi číslo spoja, upozornil ma na stredovú tyč vo dverách, opýtal sa, či už sedím aby sa mohol rozbehnúť a spýtal sa, kde budem vystupovať, aby zastavil na danej zastávke čo najlepšie. Musím povedať, že z mojich niekoľkoročných zážitkov s vodiacimi psami a MHD bol tento najlepší. Všeobecne moje skúsenosti z posledných mesiacov by som hodnotil ako pozitívne.
Chcel by som zároveň požiadať, aby ste spomínanému vodičovi odovzdali moju veľkú vďaku za ústretovosť a ľudskosť.

Ďakujem
a prajem pekný deň

Jozef J.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu