Zástupcovia Dopravného podniku Bratislava privítali vo vozovni Jurajov Dvor delegáciu z Chorvátska, aby im predviedli úspešné čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov na dopravné projekty.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo hostiteľom návštevy z Ministerstva dopravy Chorvátskej republiky a zároveň zástupcov Dopravného podniku štvrtého najväčšieho chorvátskeho mesta Osijek.
Pracovná porada sa konala v priestoroch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za účasti technických poradcov Európskej únie – JASPERS, ktorí dlhodobo oceňujú slovenské know-how pri čerpaní fondov EÚ.

„Slovenské ministerstvo dopravy urobilo v posledných troch rokoch významný pokrok v príprave a implementácii projektov v oblasti infraštruktúry a dopravných prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. Je preto veľmi užitočné posunúť vaše konkrétne skúsenosti partnerom z Chorvátska, ktoré je novým členom Európskej únie,“ povedal technický expert organizácie JASPERS Neri di Volo, ktorý doplnil: „Spoluprácu s ministerstvom dopravy, s Dopravným podnikom Bratislava a mestom hodnotím ako veľmi progresívnu a som veľmi spokojný so všetkými projektmi.“

Po porade sa delegácia presunula do vozovne Jurajov Dvor, kde v súčasnosti prebiehajú finálne práce na modernizácii jednotlivých objektov. Návšteva si prezrela skolaudované autobusové haly, nové priestory Ľahkej údržby trolejbusov, Ľahkej údržby električiek a samozrejme nové vozidlá, nielen trolejbusy, ktorých bude už v októbri spolu 120, čím sa kompletne obnoví celý vozidlový park trolejbusov, ale aj električky, ktorých bude 60 kusov v roku 2016.

„Absolvovali sme jazdy novými vozidlami, ktoré považujem za perfektné, rovnako aj všetky vozidlá, ktoré som mal možnosť si prehliadnuť. Máte obrovské depá, ktoré majú modernú technológiu a v porovnaní s našim mestom je tu všetko väčšie, pretože sme oproti Bratislave omnoho menšie mesto. Obdivujem prácu, ktorú robíte,“ povedal riaditeľ Dopravného podniku mesta Osijek Mario Šapina.

Po odbornom výklade zo strany zástupcov DPB, a.s. – riaditeľa Divízie elektrických dráh Ing. Romana Masára a technického riaditeľa Divízie elektrických dráh Ing. Juraja Mesíka, zástupcovia Ministerstva dopravy Chorvátskej republiky spoločne so zástupcami Dopravného podniku mesta Osijek absolvovali okružnú jazdu novými vozidlami.

„Sme hrdí na to, že v Bratislave sa po prvýkrát podarilo vďaka enormnému úsiliu našich zamestnancov v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, masívne modernizovať z eurofondov náš vozidlový park, ale aj vozovne. Zároveň vyslovujem vďaku poradnému orgánu EK – JASPERS, za to, že všetky tieto projekty boli úspešne dotiahnuté do konca. Dnes už v uliciach Bratislavy premávajú nové komfortné vozidlá a sme radi, že môžeme poskytnúť naše skúsenosti aj ostatným členským štátom EÚ,“ vyjadril sa riaditeľ Divízie elektrických dráh Ing. Roman Masár.

Následne delegáciu odviezla nová obojsmerná električka z depa do centra mesta, kde pokračovali vo svojom ďalšom programe.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu