Rada pre vysielanie a retransmisiu zastavila správne konanie po dôkladnom preskúmaní možnej propagácie drog v relácii Teleráno, vysielanej v televízii Markíza.

Začiatkom roka 2016 bola široká slovenská spoločnosť šokovaná prešľapom televízie Markíza, o ktorom sme na MediaWatch.Dog informovali, keď počas živého vysielania v relácii Teleráno odvysielala záber, v ktorom si pozvaný kuchár Ľubomír Herko akoby pripravoval svoju dávku drogy, takzvanú „lajnu“. Na televíziu Markíza, ale aj na samotného kuchára, sa okamžite vzniesla vlna obrovskej kritiky a toto veľké pochybenie sa objavilo a riešilo takmer všade.

K uvedenému prešľapu sa kuchár Ľubomír Herko následne vyjadril vo vysielaní rannej show ZOO v rádiu Europa 2 v stredu 20. Januára: “Ospravedlňujem sa ak to niekto zle pochopil. (…) Mali sme tam zhodou okolnosti aj práškový cukor, ktorý sme dávali do termomixéra, ktorý sa trochu rozsypal. (…) Veľmi ma to mrzí. (…) Hlboko sa ospravedlňujem.”

Redakcia MediaWatch.Dog podala sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu

Redakcia MediaWatch.Dog v tejto veci podala 20. januára 2016 sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., aby sa nevhodným obsahom vo vysielaní televízie zaoberala, pretože týmto konaním mohol byť porušený paragraf 19 (1) písmena e) zákona č. 308/200 Z.z, ktorý znie:

„Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok.”

Rada správne konanie voči vysielateľovi zastavila

Rada pridelila našej sťažnosti číslo 41/SO/2016 a dňa 22. marca 2016 prijala uznesenie, ktorým začala voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s.r.o. správne konanie vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.. Na rokovaní, ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2016, v tejto veci zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s.r.o.

K tomuto rozhodnutiu dospela Rada po dôkladnom posúdení celého incidentu, ku ktorému sa v stanovenej lehote vyjadril aj vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s. r.o.. Z argumentácií zo strany vysielateľa možno konštatovať, že celý prehrešok bol nešťastnou náhodou, pričom kompetentní bezodkladne konali a keďže záber bol odvysielaný v živom vysielaní, kompetentní mohli len minimalizovať prípadnú nevhodnú interpretáciu situácie, príprava omamných látok nebola predmetom relácie, nebola plánovaná, ani komentovaná.

Rada priestupok dôkladne preskúmala

Rada po dôkladnom prešetrení odvysielaného záznamu (prepisu/popisu skutkového stavu ako aj zo záznamu vysielania) dospela k rozhodnutiu, že priamo k prezentácii užitia drogy nedošlo. Aby bolo možné kvalifikovať užívanie drog je potrebné, aby toto konanie bolo buď zobrazené alebo nejakým spôsobom komentované alebo doplnené. V uvedenom prípade išlo jednoznačne len o zobrazenie prípravy na užitie a nie užitia samotného.

Skonštatovať propagáciu v danom prípade nie je možné ani z dôvodu ojedinelosti vo vzťahu k celkovej dĺžke trvania programu Teleráno (8 sekúnd z 2 hodín a 30 minút). O propagáciu by mohlo ísť v tomto konkrétnom prípade za predpokladu, že tento záber bude opakovaný a bude z neho zrejmý vplyv na recipienta, k čomu preukázateľne nedošlo.

Hoci uvedený skutok nie je možné v rámci posudzovania zákonnými podmienkami klasifikovať ako priestupok a teda nemôže byť ani potrestaný, v očiach verejnosti je tento prešľap považovaný za veľké zlyhanie a nezodpovednosť voči divákom, pretože televízia musí k tomu, čo na televízných obrazovkách vysiela pristupovať mimoriadne zodpovedne.

Televízia nakoniec zodpovednosť voči správaniu Ľubomíra Herka vyvodila, keď s ním ukončila spoluprácu.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu