Edukatívna kampaň vystríha seniorov pred nástrahami internetu a učí ich, ako odhaliť hoaxy

Pomôcť seniorom zorientovať sa v často zložitom online prostredí sa rozhodla SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien spolu s partnermi.

Tohtoročná kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorú podporili aj známe tváre hudobník Peter Lipa, herec František Kovár a spisovateľka Etela Farkašová, sa venuje mediálnej gramotnosti seniorov a ich vzdelávaniu v tejto oblasti.

Za kampaňou „Staroba sa nás dotýka“ stojí agentúra Creative Department.

„Kampaň je zameraná na vyvolanie prirodzeného odporu proti manipuláciám v online prostredí. Podať seniorom informáciu o nástrahách internetu správnym spôsobom je preto výzva. Pomáhajú nám v tom „zrelé” osobnosti spoločenského života hudobník Peter Lipa, herec František Kovár a spisovateľka Etela Farkašová. Nepokúšame sa v kampani strašiť, ale jemne humorným tónom upozorniť, že stretávať sa s hoaxami na internete je bežné, len si treba dávať na to pozor a správne vyhodnocovať informácie. Teším sa, že s nami vždy dobrovoľne spolupracujú významné slovenské osobnosti, ako aj skvelý fotograf Martin Friedner,“ hovorí Simona Bubánová, riaditeľka agentúry Creative Department.

Mnohí zo seniorov sa narodili ešte počas 2. svetovej vojny, ďalší o čosi neskôr. Veľkú časť života prežili v komunistickom režime, v ktorom fungovala štátna televízia, rozhlas a noviny.

Existovala jedna pravda a o nej sa nediskutovalo. V novembri 1989 sa všetko zmenilo, ľudia zažívali slobodu v najširšom zmysle slova. Mohli slobodne myslieť, písať a získavať informácie z rôznych zdrojov.

V posledných rokoch sa veľká časť životov presunula do online prostredia a týka sa to aj seniorov. Sú skupinou, ktorá je výrazne zasahovaná množstvom informácií, dezinformácií či internetových hoaxov.

Keďže nie sú úplne zruční v používaní technických prostriedkov, akými sú aplikácie, mobily či sociálne siete, môže to viesť k ich sociálnemu vylúčeniu alebo osobnej frustrácii.

„Myslíme si, že starší ľudia sú schopní overovať si informácie. Len sa s nimi musíme o tejto téme rozprávať, pomôcť im zorientovať sa. Chceme povzbudiť seniorov k aktivite a zdôrazniť potrebu vzdelávania. Aj toto patrí k prevencii proti zneužívaniu seniorov. Preto je témou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka mediálna gramotnosť seniorov,“ hovorí Vladislav Matej, správca nadácie SOCIA.

Ak sa ľudia väčšinu života nepohybovali v online prostredí, nedokážu sa v ňom úplne orientovať. Pomocou mediálnej výchovy môžu starší ľudia formovať svoje praktické zručnosti, ale aj kritický prístup pri interpretácii mediálnych obsahov.

„Mediálnej gramotnosti starších ľudí sa nevenuje toľko pozornosti, koľko by sa malo. Nestačí im len hovoriť, že majú byť skeptickejší a myslieť kritickejšie. Treba im dať veľmi konkrétne praktické zručnosti na to, aby dokázali odhaľovať manipulácie a dezinformácie na internete. A práve o tom budú naše tréningy, ktoré s nadáciou SOCIA pripravuje na jar,” vysvetľuje Peter Jančárik z agentúry Seesame.

Hoaxy nie sú iba nejaké hlúpostičky, čo sa šíria prostredníctvom internetu. Sú reálnym nástrojom moci, ktorý pomáha ovládať skupiny obyvateľstva rôznymi spôsobmi.

Hoaxy a dezinformácie sa na nás valia zo všetkých strán a najmä z online prostredia.

Seniori sú v tejto súvislosti veľmi zraniteľná časť populácie, pretože na jednej strane je internet a práca s počítačom pre nich nová a veľmi užitočná vec a na druhej strane tam hneď na nich číhajú rôzne nebezpečenstvá.

Súčasťou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka bude aj decembrová konferencia venovaná mediálnej gramotnosti seniorov. Účastníci budú najmä seniori, ale aj mladí ľudia, zástupcovia samospráv a organizácií venujúcich sa seniorom.

Ako spíkri vystúpia napríklad spisovateľ Michal Hvorecký, šachový veľmajster a autor knihy Sila rozumu v bláznivej dobe Ján Markoš či občiansky aktivista Ján Benčík.

„Aj konferenciou chceme poukázať na to, aké sú dôležité kvalitné informácie či vzdelávanie a vďaka tomu nemusia seniori patriť medzi najzraniteľnejšiu skupinu v spoločnosti, ale patria do nej a nie sú vďaka pokrokom v technológiách a šírení informácií z prostredia vylúčení. Ďakujeme Nadácii VÚB, že finančne podporila náš edukatívny projekt,“ dodáva Kamila Adamkovičová, manažérka kampane Staroba sa nás dotýka.

Pozrite si videá s ambasádormi:

Peter Lipa –

František Kovár –

Etela Farkašová –

Krátke video, v ktorom radia, ako odhaľovať rôzne hlúposti na internete:

Vizitka kampane:

 • Názov: Staroba sa nás dotýka 2019
 • Kampaň s ambasádormi od 15. 10. do 11. 11. 2019
 • 5. 12. 2019 – konferencia venovaná mediálnej gramotnosti (nielen) seniorov
 • od marca 2020 – šesť seminárov venovaných mediálnemu vzdelávaniu seniorov
 • Hlavný partner:
  Nadácia VÚB
 • Partneri:
  Creative Department, Seesame, fotograf Martin Fridner
 • Mediálni partneri:
  RTVS, Teraz.sk, Život
Peter Lipa (zdroj: Creative Department)
Frnatišek Kovár (zdroj: Creative Department)

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu