Ilustračná foto: Politická strana Progresívne Slovensko zneužila v kampani prezidentku Zuzanu Čaputovú, tá to vníma ako neetické konanie

Na ochranu demokratických spoločností v digitálnom veku sú potrebné nové pravidlá, ktoré zabezpečia slobodné a nezávislé voľby v kontexte negatívnych aspektov online sveta, akým je napríklad šírenie dezinformácií.

Skupina ERGA víta oznámenie Európskej komisie o príprave legislatívneho návrhu na zvýšenie transparentnosti sponzorovaného online politického obsahu v rámci Akčného plánu európskej demokracie. Vo svojom príspevku
k verejnej konzultácii o tejto iniciatíve zdôrazňuje najmä dva kľúčové body.

ERGA požaduje jednotné definície ako základ pre všetky konkrétne celoeurópske pravidlá

Podstatná časť verejných diskusií, vrátane tých politických, v súčasnosti prebieha na niekoľkých medzinárodných online platformách. Každá z platforiem však používa vlastnú definíciu politickej reklamy a uplatňuje pri nej svoje vlastné pravidlá.

Tento stav nie je ideálny ani pre regulačné úrady, ale ani pre užívateľov – občanov, na ktorých je takáto politická reklama priamo zacielená. Pre väčšiu právnu istotu a účinné presadzovanie povinnosti transparentnosti príslušnými regulačnými orgánmi je podľa ERGA potrebné jednotné vymedzenie politickej reklamy, pričom nie je úlohou digitálnych platforiem, ale spoločnosti, prísť s takouto definíciou.

ERGA navrhuje európske pravidlá transparentnosti ako prostriedok na posilnenie a ochranu voličov pred manipuláciou

Hoci väčšina volieb v Európe nemá medzinárodný rozsah, digitálne platformy sú globálnymi spoločnosťami a komunikácia na nich nie je obmedzená hranicami štátov. Zatiaľ čo regulácia množstva alebo obsahu politickej reklamy je vecou vnútroštátneho zákonodarcu, základné informácie o politickej reklame poskytované platformou by mali byť vždy rovnaké.

ERGA preto navrhuje ustanoviť jednotné pravidlá transparentnosti politickej reklamy v celej Európe. Takéto pravidlá transparentnosti by mali zabezpečiť, aby sa do archívov politických reklám platforiem dostali presnejšie informácie o politických reklamách, ktoré poskytnú podrobnejšie údaje o každej jednotlivej reklame. ERGA tiež zdôrazňuje potrebu zvýšiť verejný dohľad nad takýmito pravidlami.

V prípade politickej reklamy sa tiež javí ako rozumné prijať smernicu, aby sa členským štátom poskytol dostatočný priestor na prispôsobenie jednotlivých pravidiel ich existujúcim vnútroštátnym predpisom.

Regulácia v oblasti politickej reklamy a samotného politického prostredia sa v jednotlivých členských štátoch EÚ veľmi líši. Prijatie smernice by toto dostatočne zohľadnilo, keďže by sa členským štátom poskytol väčší manévrovací priestor pri implementácii.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu