zdroj ilustračnej foto: stockvault.net

Európska komisia chce dať televíznym vysielateľom väčšiu flexibilitu v podmienkach vysielania televíznych reklám a zároveň verí, že vysielatelia budú s týmto novým pravidlom narábať rozumne.

Sporný návrh Európskej komisie, ktorá by chcela umožniť televíziám vysielať dlhšie reklamné spoty, ale aj skrátiť interval medzi jednotlivými povolenými časovými odstupmi medzi reklamami, stavia členské štáty na dva tábory.

Odmietavý postoj voči tomuto návrhu zastáva napríklad aj Francúzsko. O dlhodobých výhradách Francúzska k tejto úprave píšu vo svojom článku aj noviny Les Echos.

V súčasnosti sa Brusel zaoberá zmenami vo vysielaní reklám v televízii, ktoré by dali prevádzkovateľom televízneho vysielania väčšiu flexibilitu v možnostiach vysielania reklamy.

Európska komisia navrhuje, aby súčasná 12 minútová hranica dĺžky reklamy za 1 hodinu, bola nahradená možnosťou denného limitu v objeme 20 % z celkovej dĺžky vysielacieho času medzi 7:00 hod a 23:00 hod, čo umožní vysielateľom dosiahnuť väčšie zisky pri zachovaní rovnakého objemu reklamy.

Znamená to, že televízie si budú môcť samé určiť kedy a v akom čase odvysielajú povolené denné množstvo reklám.

Okrem tejto zmeny navrhuje Európska komisia aj skrátiť limit dĺžky medzi jednotlivými reklamami zo súčasných 30-tich minúť na 20 minút.

Tieto zmeny by podľa štúdie, ktorú dala vypracovať Európska komisia, mali priniesť vysielateľom zvýšenie príjmov o 2 až 15 %.

Okrem štátov, ktoré sa stavajú proti týmto zmenám, rozdielne názory zastávajú aj Európsky parlament – riaditeľstvo pre spravodlivosť a vnútorné veci a Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie.

Na jednej strane Európsky parlament – riaditeľstvo pre spravodlivosť a vnútorné veci, chce zostať pri súčasných pravidlách, pretože v uvedených zmenách vidia riziko, ktoré by mohlo znamenať, že hlavný sledovací čas bude presýtený reklamami, čo v konečnom dôsledku oslabí hodnotu reklamných spotov a odradí divákov od sledovania.

Na druhej strane Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie podporuje tieto návrhy, ale zároveň prichádza s vlastnými úpravami návrhu, ktoré by mali možnosť 20 % reklamy z celkového vysielacieho času umožniť iba v čase medzi 20:00 hod a 23:00 hod a ďalších 20 % medzi 7:00 hod a 20:00 hod.

Okrem Francúzska, kde TNT (Televízia Francúzsko) povoľuje iba 9 minút reklamy za hodinu, narážajú tieto zmeny na problémy napríklad aj s podmienkami vo Veľkej Británii, kde sú podmienky ešte striktnejšie ako vo Francúzsku.

Francúzsko neverí v prínosy z týchto zmien, ktoré uvádza Európska komisia a aj naďalej tieto zmeny odmieta, no aj napriek ich odmietavému postoju by zmeny mohli byť schválené, nakoľko pomer tých, ktorí sú za zmeny, podľa neoficiálnych údajov prevažuje nad tými, ktorí sú proti týmto zmenám.

V rámci väčšej flexibility pre televíznych vysielateľov sa Európska komisia ohrádza názorom, že televízny vysielatelia budú v súlade s cieľom zachovania priazne televíznych divákov narábať s týmto pravidlom rozumne, tak aby zbytočne neodrádzali divákov od sledovania svojej programovej ponuky.

Niektoré členské štáty sa, ale na tento logický úsudok televízií nespoliehajú a obávajú sa, že televízni vysielatelia zahltia hlavný vysielací čas reklamami, čo povedie k prehĺbeniu negatívneho postoja voči reklamám zo strany divákov.

Záverečná správa v oblasti navrhovaných zmien vo vysielaní reklám by mala byť známa v priebehu mesiaca marec.

1 komentár

  1. nie nie toto nie už je v televiziach aj tak dosť reklam skôr by ich trebalo trochu obmedziť ja viem pre televizie to su financie reklamy ale reklamy zbytočne divákov odradzuju od pozerania svojho programu a ked reklamy budu ešte viac tak divákov to bude odradzovať ešte viac

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu