Európska komisia bude zhodnocovať pokroky dosiahnuté v súvislosti so zavedením Kódexu postupov, ktorý má pomôcť v boji proti dezinformáciám.

Kódex postupov je dokument, ktorý spoločne v septembri 2018 podpísali online platformy a reklamný priemysel.

Kódex postupov je vôbec prvým dokumentom so samoregulačnými normami, na ktorom sa on-line platformy a reklamný priemysel dohodli na dobrovoľnom základe.

Zúčastnené strany a teda najmä online giganti ako Google, Facebook, či Twitter sa zaviazali k množstvu konkrétnych krokov, od transparentnosti politickej reklamy až po blokovanie falošných účtov.

Komisárka Mariya Gabriel, ale i ďalší predstavitelia Európske Komisie vyzvali online platformy a reklamný priemysel, ihneď po podpísaní tejto dohody, k okamžitému vykonávaniu opatrení obsiahnutých v Kódexe postupov.

Online platformy a reklamný priemysel sa zaviazali konať v piatich kľúčových oblastiach. Medzi tieto oblasti patrí obmedzenie príjmov z reklamy pre niektoré účty a webové stránky, ktoré šíria dezinformácie alebo aj väčšia transparentnosť pri politických reklamách, či riešenie problémov s falošnými účtami a robotmi.

Medzi kľúčové oblasti patrí aj posilnenie výskumnej komunity na monitorovanie on-line dezinformácií. Okrem toho musia online platformy dovoliť spotrebiteľom hlásiť dezinformácie a umožniť im prístup k rôznym spravodajským zdrojom a zároveň zlepšiť viditeľnosť a zistiteľnosť autoritatívneho obsahu.

V októbri 2018 Mariya Gabriel vyhlásila, že bude pozorne sledovať dosiahnutý pokrok a dokonca roka 2018 posúdi či je tento pokrok dostatočný alebo či sú potrebné dodatočné opatrenia.

Obzvlášť veľká dôležitosť sa kladie na zlepšenie situácie v kľúčových oblastiach Kódexu postupov do Európskych volieb, ktoré sa budú konať v máji 2019.

Jednotlivé strategické plány na dosiahnutie vytýčených cieľov uvedené v Kódexe postupov obsahujú konkrétne opatrenia platforiem na boj proti dezinformáciám vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Online platformy musia napríklad zvýšiť transparentnosť politickej reklamy, ponúknuť odbornú prípravu politickým skupinám a volebným orgánom alebo zintenzívniť spoluprácu s organizáciami, ktoré kontrolujú fakty.

Ak sa zavádzanie opatrení v Kódexe postupov ukáže ako nedostatočné, tak Európska komisia pristúpi aj k opatreniam regulačného charakteru.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu