Európska komisia vyhlásila výzvu na vytvorenie centra na boj proti dezinformáciám

Európska komisia vyhlásila výzvu 1. októbra 2019. Verejná súťaž potrvá do 16. decembra 2019. Výzva sa týka vytvorenia európskeho pozorovacieho centra pre digitálne médiá.

„Pozorovacie centrum pre digitálne médiá umožní kontrolórom faktov a výskumníkom spojiť svoje úsilie a aktívne spolupracovať s mediálnymi organizáciami a odborníkmi v oblasti mediálnej gramotnosti. Táto platforma poskytne odborníkom v oblasti médií, učiteľom a občanom informácie a materiál zameraný na zvyšovanie informovanosti, zvyšovanie odolnosti voči dezinformáciám v online prostredí a podporu kampaní v oblasti mediálnej gramotnosti,“ uvádza Európska Komisia na svojej webovej stránke.

Víťaz môže na svoj projekt dostať dotáciu až do výšky 2,5-milióna Eur.

Vytvorenie centra je prvým krokom, ku ktorému sa Európska komisia zaviazala v Akčnom pláne uverejnenom 5. decembra 2018.

Akčný plán je zameraný na štyri oblasti, ktoré sú kľúčové pre efektívne budovanie EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ.

Plán sa zameriava na zlepšenie vyhľadávania, koordinovanie zistení, prácu s online platformami, zvyšovanie informovanosti a posilňovanie schopnosti občanov reagovať na dezinformácie v online prostredí.

Európska komisia považuje za obzvlášť dôležité posilňovať schopnosti a možnosti obyvateľov rozpoznávať dezinformácie v digitálnych médiách.

Komisia sa zaviazala financovať digitálnu platformu, ktorá bude sieťovať nezávislé národné multidisciplinárne tímy, a táto výzva na predloženie ponúk je priamou realizáciou záväzku prijatého v akčnom pláne.

Rozlišovať medzi skutočnými informáciami a dezinformáciami je obzvlášť dôležité v súvislosti s volebnými procesmi nielen v Európe, ale v celom svete.

Manipulácia s voličmi, využívanie umelej inteligencie na vytváranie dezinformačných článkov či videí sú silnými prostriedkami na manipulovanie verejnej mienky.

Európska Únia si tak ako iné štáty, či štátne zoskupenia uvedomuje silu online prostredia a jeho nedostatočnú kontrolu. V boji proti dezinformáciám sú aktívne aj mnohé veľké technologické spoločnosti ako Google, Facebook, Microsoft.

V tomto boji, je ale veľmi dôležité naučiť aj samotného čitateľa kriticky čítať a myslieť.

Upozorňujú na to viaceré výskumné inštitúcie medzi nimi aj The Foundation for Critical Thinking.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu