Akčný plán je odpoveďou na výzvu Európskej rady prijať opatrenia na ochranu demokratických systémov Únie. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité v súvislosti s nadchádzajúcimi Európskymi voľbami.

Akčný plán je zameraný na štyri oblasti, ktoré sú kľúčom k efektívnemu budovaniu spôsobilosti EÚ a posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ.

Plán v sebe zahŕňa vstupy získané od členských krajín EÚ, z diskusií, ktoré prebehli v Európskej rade, vo výbore stálych zástupcov I a II, v politickom a bezpečnostnom výbore, z konkrétnych pracovných stretnutí Európskej rady, so stretnutí strategickej komunikácie a politických predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť vytvorila špecifické strategické komunikačné pracovné skupiny zložené z odborníkov s príslušnými jazykovými a znalostnými schopnosťami k riešeniu tejto problematiky.

Úzko spolupracujú so službami Európskej komisie, aby zabezpečili koordinovaný a dôsledný komunikačný prístup v regiónoch.

Akčný plán je z dlhodobého hľadiska zameraný na posilnenie odolnosti Únie a susedných štátov voči dezinformáciám. K tomu je, ale potrebné nepretržité a trvalé úsilie na podporu vzdelávania a mediálnej gramotnosti, žurnalistiky, kontroly faktov, výskumnej činnosti a občianskej spoločnosti ako celku.

Vo zverejnenom dokumente Európska komisia upozorňuje najmä na dezinformačné kampane vyprodukované či vedené ruskými zdrojmi.

Existujú dôkazy o tom, že ruské zdroje sa pokúšali ovplyvniť viaceré voľby a referendá v EÚ. Napríklad dezinformačné kampane týkajúce sa vojny v Sýrii, zostrelenia lietadla MH-17 v Ukrajine, či použitie chemických zbraní v Salisbury.

Dezinformačné kampane vedené najmä tretími krajinami, sú často súčasťou hybridného boja zahŕňajúceho počítačové a hackerské útoky.

Zozbierané dôkazy naznačujú, že zahraniční štátni aktéri čoraz viac využívajú dezinformačné stratégie na ovplyvňovanie spoločenských diskusií, vytváranie rozdielov a zasahovanie do demokratického rozhodovania.

Tieto stratégie sú zamerané nielen na členské štáty, ale aj na partnerské krajiny vo východnom a južnom susedstve, na Strednom východe a v Afrike.

Akčný plán sa zameriava na opatrenia, ktoré majú priniesť zlepšenie schopností Únie odhaliť, analyzovať a upozorniť na tieto dezinformácie.

Cieľom je aj posilniť spoluprácu a spoločné reakcie na dezinformácie ako aj mobilizácia súkromného sektora k riešeniu problému s dezinformáciami. K opatreniam patrí aj zvyšovanie povedomia a zlepšenie spoločenskej pružnosti.

Európska komisia upozorňuje, že zavádzanie opatrení z Akčného plánu je dôležité najmä v súvislosti s európskymi voľbami v máji 2019.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu