ilustračná fotokoláž: MediaHub.sk, zdroj foto pixabay.com

Európska únia ešte začiatkom mesiaca november ohlásila novú stratégiu v boji proti falošným správam a dezinformáciám, ktoré sa šíria v on-line prostredí. Potrebuje, ale viac pomoci z radov verejnosti, odborných inštitúcií a spravodajských organizácii.

Počas dvojdňovej konferencie v Bruseli, Európska komisia oznámila, že začala verejnú konzultáciu o falošných správach šíriacich sa v on-line prostredí a okrem toho zriadila vysoko významnú expertnú skupinu, ktorá bude Európskej Únii pomáhať rozvíjať stratégiu zameranú na zamedzenie šírenia falošných správ. Podľa zverejnených informácii na stránke výsledná stratégia bude predstavená na jar 2018.

„Musíme nájsť vyvážený prístup medzi slobodou prejavu, pluralitou médií a právom občanov na prístup k rôznorodým a spoľahlivým informáciám. Všetci dôležití hráči ako on-line platformy alebo spravodajské média by mali zohrávať úlohu v riešení,“ vysvetlil dôvody intenzívnejšej angažovanosti v boji proti falošným správam Andrus Ansip, podpredseda pre jednotný digitálny trh. Jeho vyjadrenie je súčasťou správy na europa.eu.

Do expertnej skupiny bude zapojený vyvážený počet akademických pracovníkov, on-line platforiem, spravodajských médií a občianskych organizácii.

Jej úlohou bude poskytnúť Európskej komisii poradenstvo pri vymedzení tohto javu, pri vymedzení úloh a zodpovednosti pre zainteresované strany, pri pochopení medzinárodného rozmeru, pri zhodnotení príslušných pozícií a formulovanie odporúčaní. Informáciu priniesol poynter.org.

Výzva na podanie žiadosti je otvorená do polovice decembra. Očakáva sa, že skupina expertov na vysokej úrovni začne pôsobiť v januári 2018 a bude pracovať niekoľko mesiacov.

Vo verejnej konzultácií vyzýva Európska Komisia občanov, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie, výskumných pracovníkov a verejné orgány, aby prispeli svojimi vyjadreniami k trom kľúčovým témam, ktoré sú v diskusii stanovené.

Svoje názory môžu v rámci verejnej konzultácie posielať do polovice februára 2018. Zozbierané názory pomôžu Európskej komisii stanoviť, aké kroky na úrovni Európskej Únie by mohli byť prijaté, s cieľom poskytnúť občanom účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií a prispôsobenie sa výzvam digitálneho veku.

„On-line platformy a ďalšie internetové služby poskytli ľuďom nové spôsoby, ako sa môžu pripojiť, diskutovať a zhromažďovať informácie. Ale, rozširovanie zavádzajúcich správ, ktoré úmyselne dezinformujú čitateľov sa stalo pre fungovanie našich demokracií čoraz väčším problémom, čo ovplyvňuje obyvateľov pri chápaní skutočností,“ píše sa v článku na europa.eu.

O nepriaznivej situácii Európsku komisiu presvedčili aj výsledky prieskumu Eurobarometer, ktorý poukázal na to, že ľudia sa obávajú o nezávislosť médií a ich miera dôveryhodnosti k médiám je veľmi nízka.

Aj v dôsledku týchto skutočností poveril prezident Jean-Claude Juncker komisárku pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyu Gabriel, aby preskúmala výzvy, ktoré on-line platformy vytvárajú pre demokracie v súvislosti so šírením falošných informácií.

Okrem toho je úlohou komisárky iniciovať úvahy o tom, čo bude potrebné na úrovni Európskej Únie realizovať, aby sa podporila ochrana občanov Európskej Únie.

Vytvorenie expertnej skupiny a verejnej konzultácie je súčasťou odpovede Európskej komisie na výzvu, ktorú dostala od Európskeho parlamentu.

V júni 2017 dostala Komisia úlohu zozbierať informácie o súčasnom stave a právnom rámci v súvislosti s fenoménom falošných správ, aby overila možnosť legislatívneho zásahu s cieľom obmedziť šírenie falošného obsahu.

Do verejnej konzultácie sa môžu záujemcovia zapojiť na stránke europa.eu.

Žiadosť do expertnej skupiny je možné podať na stráne europa.eu > tu.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu