foto: pixabay.com

Šírenie dezinformácií v prostredí internetu je veľkým problémom, ktorý trápi ľudí po celom svete. Hoci za šírenie falošných správ nie je vyslovene zodpovedný Facebook, sociálna sieť sa snaží zmierniť tento negatívny fenomén.

Falošná informácia môže mať rôznu podobu a môže pokrývať mnoho tém, od bulváru až po veľmi citlivé oblasti, ako sú prírodné katastrofy či humanitárne krízy.

„Vieme, že drvivá väčšina ľudí nechce zdieľať falošné správy. A vieme, že ľudia chcú vidieť na Facebooku správne informácie, ale nie vždy vedia, aké informácie alebo zdroje sú dôveryhodné, čo spôsobuje, že rozlíšiť medzi tým čo je pravda a čo je lož je veľmi ťažké,“ uviedol na medium.com, Jeff Smith, produktový dizajnér Facebook News Feed.

Po roku intenzívneho učenia sa a testovania rôznych spôsobov, ako zmierniť zverejňovanie a zdieľanie falošných správ, sociálna sieť spustila mnoho nových služieb.

Medzi ne patrí napríklad, jednoduchší spôsob nahlasovania falošných príbehov, obmedzovanie zverejňovania článkov, ktoré obsahujú neférové praktiky alebo aj spolupráca s tretími stranami na kontrole faktov vo zverejňovaných článkoch.

V priebehu roka 2017 zodpovedný tím zo spoločnosti Facebook cestoval po celom svete, aby zistil, aké majú ľudia skúsenosti a názory na šírenie a zverejňovanie dezinformácií.

Cieľom tohto terénneho výskumu bolo zistiť, ako vyzerá dezinformácia v rôznych kontextoch, no okrem iného aj ako ľudia reagujú na návrhy sociálnej siete, ktoré ich informujú o tom, že text, ktorý čítajú môže byť falošný.

Aby bolo počas prieskumu zabezpečené zozbieranie odozvy z rôzneho prostredia, Facebook tím navštívil ľudí v ich domovoch, hovoril s ľuďmi počas rôznych činností ich každodenného života a realizoval hĺbkové rozhovory a formálne testovanie použiteľnosti rôznych návrhov na zlepšenie situácie s falošnými informáciami.

Počas výskumu Facebook tím zistil, že existovali štyri dôvody, pre ktoré by malo byť použitie štítku „sporný obsah“ riešené omnoho efektívnejšie:

1. Štítky označujúce sporný obsah boli nejednoznačné. Hoci štítok upozorňoval čitateľa, že dôveryhodnosť článku bola spochybnená, ľudia nedokázali presne identifikovať, čo presne bolo v článku spochybnené. Zistiť túto informáciu vyžadovalo príliš mnoho ďalších preklikov na stránky, kde sa postupne k tejto informácii prepracovali.

2. Štítky označujúce sporný obsah môžu mať opačný efekt. Len preto, že je niečo označené ako falošné alebo sporné, nemusí to nevyhnutne znamenať, že človek na daný článok zmení názor. Podľa niektorých výskumov môže takéto označovanie, v prípade Facebooku „červená vlajka“, zlyhať či dokonca podporiť niekoho presvedčenie.

3. Štítky označujúce sporný obsah vyžadovali najmenej dve faktické kontroly. Článok, ktorý obsahoval pochybný obsah bol označený príslušným štítkom až potom ako prešiel kontrolou dvoch partnerských organizácií, s ktorými sociálna sieť spolupracovala na kontrole faktov.

Takýto postup veľmi spomalil poskytovanie dodatočných súvislostí a v mnohých prípadoch to Facebook vôbec nedokázal. Toto je obzvlášť problematické v krajinách, kde objem potenciálne nepravdivých spravodajských správ a obmedzená kapacita kontrolórov skutočne sťažili získanie hodnotení od viacerých strán na kontrolu faktov.

4. Štítky označovali iba falošný obsah. Mnoho partnerských organizácií, s ktorými spolupracuje Facebook na kontrole faktov, používa viacero stupňov hodnotenia sporného obsahu napríklad, falošný, čiastočne nepravdivý, nepreukázaný a pravdivý.

Sociálna sieť, ale používala štítok sporný obsah iba na obsah, ktorý bol falošný. Čitatelia, ale hľadali viac súvislostí k danému článku a to aj bez ohľadu na dané sporné označenie.

Okrem toho existujú aj veľmi zriedkavé situácie, keď organizácie na kontrolu faktov nemajú rovnaký názor na označenie spornosti konkrétneho článku.

Výskumný tím je toho názoru, že ak sa ľuďom poskytnú všetky tieto informácie, môže im to pomôcť prijímať informovanejšie rozhodnutia o tom, čo čítajú, čomu dôverujú a čo zdieľajú.

V apríli tohto roku začal Facebook testovať novú verziu označovania v podobe „súvisiacich článkov“, ktoré sa objavia v informačnom kanáli ešte predtým, ako niekto klikne na odkaz na článok.

V auguste začala sociálna sieť v tomto priestore testovať aj faktickú kontrolu článkov. Počas týchto testov Facebook zistil, že hoci miera prekliknutia na podvodných článkoch bola stále rovnaká, tieto dva nové spôsoby označovania sporných článkov viedli k menšiemu počtu zdieľaní oproti zaužívaného označovaniu článkov štítkom „sporný obsah“.

Tieto zistenia podporuje aj univerzitný výskum zverejnený na stránkach onlinelibrary.wiley.com, ktorý podporuje myšlienku, že zverejňovanie súvisiacich článkov, s cieľom poskytnúť čitateľovi dodatočné vysvetlenie nesprávnych informácií uvedených v pôvodnom článku, vedie k značnému zníženiu šírenia dezinformácií.

Zverejňovanie „súvisiacich článkov“ umožňuje sociálnej sieti upriamiť pozornosť čitateľa na články partnerských organizácii na kontrolu faktov aj v tom prípade, ak článok nebol označený ako falošný. „Súvisiace články“ taktiež umožňujú zobraziť skontrolované informácie aj vtedy, keď článok skontrolovala iba jedna partnerská organizácia na kontrolu článkov.

„Znížením počtu faktorov, ktoré sú potrebné na posúdenie článku, môže viac ľudí vidieť túto dôležitú informáciu ihneď, ako jeden z kontrolórov označí v danom článku nejakú informáciu za falošnú. A pretože mnohí ľudia si nie sú vždy vedomí toho, kto sú skutoční kontrolóri, umiestnili sme vedľa každého kontrolóra prominentné označenie, aby ľudia mohli rýchlejšie identifikovať kontrolný zdroj,“ uviedol na medium.com Jeff Smith, produktový dizajnér Facebook News Feed.

Hoci sociálna sieť neustále inovuje svoje kroky v boji proti dezinformáciám, v platnosti ponecháva aj niektoré osvedčené staršie techniky.

Rovnako ako predtým, ako náhle sa Facebook dozvie, že článok bol spochybnený partnerskými organizáciami na kontrolu faktov, okamžite pošle upozornenie tým ľuďom, ktorí ho už predtým zdieľali.

Keď niekto aj naďalej zdieľa takto spochybnený obsah, objaví sa pri ňom krátka správa vysvetľujúca, že v súvislosti s týmto článkom existujú aj ďalšie články.

Spoločnosť Facebook uviedla, že bude aj naďalej hľadať a testovať riešenia, ktoré zmiernia komplikovaný problém so šírením dezinformácií.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu