Súčasná situácia nasvedčuje tomu, že vo Washingtone nenávidia Facebook. Demokrati obviňujú sociálnu sieť z kalkulovania v prezidentských voľbách. Republikáni odmietajú miliardárov zo Silicon Valley za ich liberálne sklony. Dokonca aj mnoho iných popredných osobností z high-tech prostredia nemôže skryť svoje sklamanie a obvinenia z pochybení najväčšej sociálnej siete.

Nepriaznivú situáciu okolo sociálnej siete zhoršilo nedávne odhalenie o tom, že Cambridge Analytica získala údaje o 87-miliónoch užívateľov Facebooku bez ich vedomia alebo súhlasu.

Správy o narušení súkromia používateľov sociálnej siete sa objavili po náročnom roku, v ktorom okrem iného spoločnosť Facebook pripustila, že umožnila Rusom nakupovať politické reklamy.

Počas minulých rokov zodpovedné orgány po celom svete nechali spoločnosti Facebook autonómiu v oblasti kontroly a bezpečnosti. Teraz zákonodarcovia po celom svete požadujú, aby bolo konanie spoločnosti Facebook regulované.

Sociálna sieť momentálne čelí viacerým obvineniam nielen v USA, ale aj v Európe a tlak na určenie hraníc a podmienok, za akých by mala spoločnosť fungovať sa neustále zvyšuje.

Odborníci spolu s TheAtlantic.com identifikovali niekoľko konkrétnych a praktických reforiem, ktoré by mohli riešiť niektoré z hlavných problémov Facebooku.

Žiadne z nich nie sú špecifické len pre Facebook a potenciálne by mohli byť aplikované na všetky sociálne médiá a iné spoločnosti v technologickom priemysle.

Za porušovanie manipulácie s údajmi používateľov by mali spoločnosti dostávať finančné pokuty. Federal Trade Commission, ktorá v USA reguluje internetové spoločnosti, v súčasnosti nemá právomoc požadovať občianskoprávne sankcie za pochybenia pri manipulácii s osobnými údajmi.

Federal Trade Commission môže zvyčajne uložiť sankcie len vtedy, ak spoločnosť porušila predchádzajúcu dohodu s agentúrou. To znamená, že spoločnosť Facebook môže dostať pokutu za porušenie v prípade Cambridge Analytica, iba za predpokladu, že Federal Trade Commission dokáže preukázať, že sociálna sieť porušila dohodu z roku 2011.

V tejto dohode, ktorú Federal Trade Commission uzatvorila so spoločnosťou Facebook je definovaná aj neoprávnená manipulácia s údajmi.

Dohoda síce neobsahuje žiadne finančné sankcie, ale obsahuje doložku, v ktorej sa uvádza, že Facebook môže čeliť pri porušení dohodnutých podmienok pokute vo výške 16-tisíc USD za deň.

V tomto prípade, ak by Federal Trade Commission dospel k záveru, že spoločnosť Facebook porušila spomínanú dohodu, Facebook by mohol čeliť pokute vo výške 1-miliardy USD a viac.

V minulom roku spoločnosť Facebook zverejnila aj priznanie, že neúmyselne akceptovala tisíce reklám, za ktorými stáli ruské dezinformačné skupiny. Robert Mueller, špeciálny prokurátor pre FBI, v tejto veci obvinil 13 Rusov, no je nepravdepodobné, že Rusko prinúti tieto osoby, aby sa podrobili súdnemu procesu v USA.

Spoločnosť Facebook ako odpoveď na tieto zlyhania zavedie nový režim transparentnosti reklamy, čo znamená, že politickí inzerenti budú musieť pri nákupe reklám predložiť identifikačné číslo vydané vládou, okrem toho budú musieť mať autentickú poštovú adresu a tiež budú musieť zverejniť, ktorého kandidáta alebo organizáciu zastupujú. Všetky volebné reklamy budú zobrazené vo verejnom archíve.

Ann Ravel, bývalá komisárka vo Federal Election Commission tvrdí, že je možné urobiť viac a to najmä upraviť definície politickej reklamy a najmä to, čo všetko možno považovať za politickú reklamu.

Ako podporu pre technologické spoločnosti v identifikácii podozrivej komunikácie navrhla zriadiť podobnú inštitúciu ako je FinCEN, ktorá bojuje proti praniu špinavých peňazí tak, že vyšetruje podozrivé transakcie na účtoch, ktoré vykazujú finančné inštitúcie.

Technologické spoločnosti by mali byť zodpovedné za nevhodný obsah zverejnený na ich platformách. V minulom roku okrem iného čelila spoločnosť Facebook aj obvineniu, že umožňuje inzerentom nakupovať diskriminačné reklamy, vrátane reklám na bývanie a zamestnanie, ktoré mali charakter selektovania na základe rasy, veku a iných chránených charakteristík, ktoré sú súčasťou civilného práva.

Spoločnosť Facebook, ale poprela svoju zodpovednosť a vyjadrila sa, že inzerenti sú samí zodpovední za obsah svojich reklám, ako aj za kritériá zacielenia.

Spoločnosť Facebook tvrdila, že podľa článku 230 federálneho zákona o komunikácii z roku 1996, ktorý chráni on-line vydavateľov od zodpovednosti za obsah tretích strán, má imunitu voči zodpovednosti za takúto diskrimináciu.

Spoločnosť Cambridge Analytica získala údaje o používateľoch Facebooku tak, že zaplatila profesorovi v oblasti psychológie, aby vytvoril osobný kvíz na Facebooku.

Keď sa asi 270-tisíc používateľov Facebooku zapojilo do kvízu, výskumník mohol o nich a všetkých ich priateľov z Facebooku získať potrebné údaje.

V celkovom meradle ide o údaje o 50-miliónov ľudí. Spoločnosť Cambridge Analytica následne tieto údaje použila na vytvorenie modelu predpovedajúceho psychológiu týchto ľudí založenom na metrikách ako je neurotizmus, politické názory a extrémizmus.

Tieto údaje potom poskytla politickým konzultantom, vrátane tých, ktorí pracovali pre kampaň Donalda Trumpa. Spoločnosť tvrdila, že má dostatok informácií o psychických zraniteľnostiach ľudí a že dokáže efektívne zacieliť reklamy tak, aby ovplyvnili politické názory.

Takéto štúdie, ak ich vykoná profesor na vysokoškolskej pôde, si vyžadujú schválenie inštitucionálnou kontrolnou radou, ktorá dohliada na pokusy na ľudských subjektoch.

Ale pre štúdie vykonávané v on-line prostredí takýto štandard neexistuje. A toto je potrebné zmeniť. Aj pre on-line štúdie je potrebné zaviesť etické štandardy, ktoré by pre používateľov zabezpečili, že ich osobné údaje nemôžu byť predávané tretím stranám ako je napríklad Cambridge Analytica.

No nielen USA tvrdo atakuje technologické spoločnosti a snaží sa zaviesť regulačné kritéria pre giganty ako Facebook, Google, Twitter a iné.

Ani Európa nezaostáva a sťažuje benevolentnosť podnikania týchto spoločností. Zdá sa, že počiatočný ošiaľ z internetu a jeho širokých možností, prešiel do obdobia, keď sa jeho podstata začína vymykať spod kontroly a tak ako mnoho iných verejných vecí, potrebuje zásadnú reformu, ktorá aktivitám v tomto prostredí stanoví zákonné kritéria a sankcie za úmyselné či neúmyselné poškodzovanie.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu