Ilustračná fotokoláž: zdroj foto Facebook newsroom, pixabay.com

Ľudia zverejňujú na sociálnej sieti skutočne zlý a škodlivý obsah. Neopodstatnené konšpiračné teórie, útočné myšlienky, zjavné lži.

Aj napriek tomu, že tieto príspevky môžu byť znevažujúce, polarizujúce alebo zjavne nepravdivé, otázka je či by mali mať ľudia možnosť takéto názory vyjadrovať alebo nie. Facebook tak ako lokálne vlády po celom svete čelí tejto ťažkej otázke.

Mnohé európske krajiny podporujú slobodný prejav, no majú zákony proti nenávistným prejavom. V USA sa, ale pevne držia idei, že sloboda prejavu je ústavné právo, do ktorého by vláda nemala zasahovať.

A v diktátorských alebo autoritárskych režimoch je akákoľvek ofenzívna forma jednoduchého opozičného prejavu zvyčajne veľmi rýchlo umlčaná.

Facebook nie je vláda, Facebook je platforma, kde môžu ľudia z celého sveta vyjadrovať svoje názory. Sociálna sieť spravuje obsah zdieľaný miliardami ľudí, tak aby mali títo ľudia maximálnu možnú slobodu prejavu.

V tomto smere, ale existujú kritické výnimky. Facebook nepovoľuje obsah, ktorý by mohol psychicky alebo finančne ohroziť, nepovoľuje ani obsah, ktorý má formu zastrašovania alebo podvodný obsah, cez ktorý chcú jeho tvorcovia profitovať z ľudí. Informácie o slobodnom prejave a jeho obmedzeniach na sociálnej sieti zverejnila spoločnosť Facebook na svojom firemnom blogu.

Facebook nie je viazaný medzinárodnými zákonmi o ľudských právach, ktoré krajiny podpísali. Facebook je, ale členom globálnej iniciatívy, ktorá ponúka internetovým spoločnostiam rámec pre uplatňovanie zásad ľudských práv na jej platformách.

Sociálna sieť hľadá usmernenia v dokumentoch, ako je článok 19 Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorý stanovuje normy v prípadoch, keď je vhodné zaviesť obmedzenia slobody prejavu.

V ustanoveniach ICCPR sa v Článku 19 uvádza, že každý má právo na slobodu prejavu a obmedzenia tohto práva sú povolené len vtedy, keď sú stanovené zákonom a sú potrebné na:

a) rešpektovanie práv alebo dobrého mena iných osôb,
b) na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku alebo verejného zdravia alebo morálky.

Podobnými zásadami sa riadi aj Facebook, pretože dať možnosť prejavu všetkým ľuďom je pozitívnou silou vo svete, čím sa zvyšuje rozmanitosť myšlienok zdieľaných vo verejnom prejave.

Či už ide o pokojný protest v uliciach, správach v novinách alebo príspevkoch na sociálnych médiách, slobodný prejav je kľúčom k prosperujúcej spoločnosti. Sloboda prejavu je jadrom toho, čo Facebook predstavuje a prečo existuje.

Nenávistný a násilný obsah Facebook odstraňuje

Sú, ale prípady, kedy musí byť sloboda prejavu obmedzená. Napríklad príspevky, ktoré obsahujú dôveryhodnú hrozbu násilia, sú asi najzreteľnejšie prípady, keď je potrebné obmedziť slobodu prejavu, aby sa zabránilo ublíženiu.

Nesúhlas a dokonca aj pohŕdanie sú dôležitými súčasťami slobodného prejavu. Ak, ale niekto prekročí hranicu a vyzýva k skutočnému násiliu alebo vytvára hrozbu, ktorá vyznieva skutočne, vtedy musí Facebook zakročiť.

Keď existuje vysoké riziko fyzickej ujmy Facebook spolupracuje aj s príslušnými úradnými orgánmi.

Aj nenávistné prejavy môžu predstavovať riziko poškodenia, pretože vytvárajú prostredie zastrašovania. V niektorých prípadoch môže mať takýto prejav aj nebezpečný vplyv v off-line prostredí.

Posudzovanie nenávistných prejavov je jednou z najnáročnejších úloh Facebooku v tomto smere. Určiť, či je niečo nenávistné je veľmi závislé od kontextu, v ktorom sa takýto prejav zdieľa.

Nepravdivý obsah nie je dôvodom pre zablokovanie príspevku

Uvedenie nesprávnej informácie, nie je dôvodom na to, aby ho sociálna sieť zablokovala. Je síce možné, že falošný obsah porušuje ostatné pravidlá Facebooku, no nie je to tak vždy.

Ako prevenciu Facebook zníži počet zobrazení takéhoto príspevku v hlavnom paneli a nasmeruje ľudí na články z tej istej témy, ktoré sú pravdivé. Facebook tiež spolupracuje s tretími stranami na kontrolu pravdivosti obsahu.

„Pokúšať sa zostaviť rámec pre prejav, ktorý by zahŕňal každého jedinca a zabezpečiť, aby sme účinne presadzovali tento rámec je náročné. Ako však jasne uvádzame v našich Štandardoch Spoločenstva každá politika, ktorú máme, je založená na troch základných princípoch: dávať ľuďom možnosť prejaviť názor, udržiavať bezpečnosť ľudí a spravodlivo zaobchádzať s ľuďmi. Frustrácia, ktorú zaznamenávame v súvislosti s našimi politikami, či už z vnútra spoločnosti alebo mimo nej pochádza z nevyhnutného napätia medzi týmito troma zásadami,“ uviedol Richard Allan, viceprezident pre politiku spoločnosti Facebooku.

Práca s ľuďmi je komplikovaná a dokazuje to aj všetko čo sa deje okolo sociálnej siete. Hoci je Facebook na vysokej technologickej úrovni, nikdy nemôže poľaviť vo svojej obozretnosti, pretože ľudia si nevyspytateľný a časom dokážu nájsť spôsoby ako prekonať zjavne neprekonateľné.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu