zdroj foto: pixabay.com

Prezidentské voľby v USA, ktoré sa konali v roku 2016 sú neustále sprevádzané množstvom škandálov, v dôsledku ktorých už viacero silných spoločností pôsobiacich na internete prijalo množstvo ochranných opatrení. Aj na sociálnu sieť Facebook sa po prezidentských voľbách v USA vznieslo veľa kritiky, najmä kvôli možnému zásahu a ovplyvneniu výsledkov volieb zo strany Ruska.

V apríli 2017 zverejnila spoločnosť Facebook na svojom blogu takzvaný „white paper“, v ktorom je načrtnuté to, čo sa na sociálnej sieti považuje za organizované pokusy zneužiť túto platformu.

Jednou z otázok, ktorá sa v tejto súvislosti začala diskutovať je spojenie medzi ruskými útokmi a reklamami zakúpenými na Facebooku.

Keďže je to veľmi závažná otázka, sociálna sieť preskúmala celý rad aktivít na svojej platforme, aby pomohla verejnosti pochopiť a objasniť, čo sa počas prezidentských volieb udialo.

O zisteniach, ktoré z tohto skúmania vzišli píše na blogu spoločnosti Facebook jej hlavný zástupca oddelenia bezpečnosti, Alex Stamos.

Po preskúmaní nákupov reklám, ktoré boli zrealizované od júna 2015 do mája 2017, Facebook zistil, že suma v hodnote zhruba 100-tisíc dolárov, ktorá je spojená s nákupom približne 300 reklám sa viaže k asi 470-tim nepravým účtom a stránkam, ktoré porušujú pravidlá sociálnej siete.

Analýzy sociálnej siete naznačujú, že tieto účty a stránky boli vzájomne prepojené s ďalšími stránkami, ktoré sú pravdepodobne riadené smerom z Ruska.

Facebook nepovoľuje neautentické účty na svojej sociálnej sieti, v dôsledku čoho bola všetkým takýmto stále aktívnym účtom a stránkam odhaleným počas kontroly zrušená ich činnosť.

Prevažná väčšina reklám, ktoré boli spustené cez tieto účty, výslovne neodkazovala na prezidentské voľby v USA alebo na hlasovanie či na konkrétneho kandidáta.

Tieto účty a reklamy sa skôr sústreďovali na rozširovanie rozdeľujúcich spoločenských a politických posolstiev v ideologickom spektre, ktoré sa dotýkali tém ako gayovia, lesby, bisexualita či rasových otázok, imigrácie, alebo otázok držania zbraní.

Približne jedna štvrtina týchto reklám bola geograficky cielená a väčšia polovica bola spustená a aktívna v roku 2015. Techniky fungovania a správania sa týchto účtov boli konzistentné s technikami, ktoré Facebook uviedol v dokumente „white paper“ v apríli 2017.

V novšom prieskume sa sociálna sieť zamerala na hľadanie reklám, ktoré mohli byť vytvorené v Rusku, dokonca aj tie, ktoré majú veľmi slabé signály spojenia a nie sú spojené so žiadnym známym organizovaným úsilím.

Bolo to veľmi rozsiahle vyhľadávanie, v ktorom sa sociálna sieť zamerala aj na reklamy kúpené cez americké IP adresy, ktoré používali ruský jazyk, vrátane takých, ktoré neboli priamo spojené s voľbami, politikou alebo zákonom.

Toto vyhľadávanie odhalilo zhruba 2200 reklám potencionálne týkajúcich sa politických tém, na ktoré bolo vynaložených približne 50-tisíc dolárov.

Svoje zistenia Facebook predložil aj príslušným orgánom USA, ktoré sa zaoberajú vyšetrovaním takýchto záležitostí.

Facebook si aj v dôsledku týchto udalostí a zistení uvedomuje, že musí zostať v strehu pred ľuďmi, ktorí sa pokúšajú zneužiť ich platformu.

Ako odpoveď na všetky tieto negatívne zistenia zaviedla sociálna sieť množstvo technologických zlepšení na identifikáciu podvodných účtov a tiež na odhaľovanie dezinformácií a falošným správ.

V posledných mesiacoch sa Facebook zameral na odhaľovanie a boj s falošnými účtami vo Francúzsku, v Nemecku, ale aj v iných krajinách a tiež oficiálne prehlásil, že nepovolia stránkam, ktoré opakovanie šíria falošné správy, inzerovať na svojej sociálnej sieti.

To, ale nie je všetko. Facebook sa momentálne zaoberá skúmaním niekoľkých vylepšení svojho systému, ktoré umožnia aktivity takýchto účtov, ale aj samotné účty, udržať mimo svojej platformy.

Systém, ktorý Facebook vyvinul na identifikáciu falošným účtov by napríklad mohol byť použitý na identifikáciu neautentických stránok a reklám, ktoré sú cez ne spúšťané.

Predmetom skúmania sú napríklad aj techniky, ktoré by pomohli odhaliť a zamedziť aktivite falošných účtov už pri ich zakladaní.

Facebook neustále pracuje na spôsoboch, ktoré zlepšia dôveryhodnosť sociálnej siete, ktorá bola v poslednom období veľmi kritizovaná.

Napríklad používa strojové učenie, ktorým obmedzuje spamovanie a redukuje videnia správ, ktoré odkazujú na webové stránky s nízkou kvalitou, tiež zamedzuje zverejňovaniu postov, ktoré pravidelne zverejňujú články na podstate takzvaných klikacích nadpisov. > Čítaj viac

Nedávno pristúpila sociálna sieť k blokovaniu zverejňovania reklám na stránkach, ktoré pravidelne zdieľajú príbehy označené ako falošné a tiež prijíma nové spôsoby boja proti maskovaniu skutočného cieľového určenia reklamy alebo príspevku alebo reálneho obsahu skutočného cieľa stránky, ktoré sa snažia obísť proces kontroly sociálnej siete.

Vo svojom príspevku Alex Stamos informuje, že spoločnosť Facebook bude aj naďalej vyvíjať úsilie, ktoré zlepší bezpečnosť a dôveryhodnosť sociálnej siete, aby mohli poskytovať bezpečné miesto na občiansku diskusiu.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu