Zdroj ilustračnej foto: pixabay.com

Užívatelia Facebooku môžu zostať z toho, čo všetko o nich Facebook zhromažďuje celkom zaskočení. Už nejde len o informácie z on-line sveta, ale aj o informácie zo skutočného reálneho života.

Informáciu o tom, že Facebook nehovorí svojim užívateľom všetko, čo o nich vie a tieto informácie následne využíva pre zvyšovanie svojho zisku, priniesol webový portál ProPublica.

Už to nie je len o využívaní informácií z on-line aktivity užívateľov na sociálnej sieti, ale aj o zbere dát z reálneho života užívateľov, ktoré sú omnoho citlivejšie. Tieto dáta, ktoré sa týkajú napríklad výšky príjmov užívateľov alebo reštaurácií, ktoré navštevujú, počet kreditných kariet, ktoré užívateľ vlastní a mnoho ďalších údajov nakupuje Facebook prostredníctvom tretích strán a následne ich využíva na cielenejšiu reklamu.

ProPublica ešte v septembri požiadala užívateľov sociálnej siete Facebook, aby zdieľali kategórie záujmov, ktoré im stránka priradila. Celkovo portál zhromaždil až 52 tisíc jedinečných znakov, ktoré Facebook používa pre klasifikáciu užívateľov.

Keď sa ProPropublica pokúsila získať od sociálnej siete detailnejšie informácie o využívaní citlivých údajov, Facebook uviedol, že užívateľov neinformuje o dátach získaných z tretích strán preto, lebo tieto údaje neboli zozbierané z jej strany.

Sociálna sieť zároveň upozornila, že ak si užívateľ neželá byť sledovaný v reálnom živote a nechce, aby tieto údaje Facebook využíval, musí kontaktovať priamo poskytovateľa dát.
A tu nastáva kameň úrazu, pretože tento proces je zdĺhavý a komplikovaný.

Napríklad spoločnosť Oracle’s Datalogix, ktorá pre Facebook poskytuje asi 350 typov dát, vyžaduje, aby užívateľ v tejto veci zaslal na jej adresu písomnú žiadosť a tiež kópiu identifikačného dokladu.

Užívateľ dokonca môže požiadať sprostredkovateľa údajov, aby mu ukázal informácie, ktoré o ňom nazhromaždil, tento proces je, ale rovnako náročný ako zrušenie sledovania a zberu dát.

Skutočnosť, že odhlásiť sa zo zberu údajov dátových spoločností je naozaj ťažké, potvrdzuje aj skúsenosť investigatívnej žurnalistky Julie Angwin, ktorá sa počas písania knihy o otázkach ochrany súkromia, slobody a bezpečnosti vo svete, pokúsila odhlásiť z takýchto dátových spoločností. Žiaľ na konci tohto pokusu zistila, že nemôže vymazať svoje údaje u väčšiny poskytovateľov.

V snahe zistiť pomer dát, ktoré Facebook nakupuje od tretích strán a ktoré získava sama, stiahla ProPublica zoznam s 29 tisíc kategóriámi, ktoré stránka poskytuje nákupcom reklamy, približne 600 bolo identifikovaných ako poskytnutých cez tretiu stranu.

Pre užívateľov sociálnej siete zostáva len dúfať, že využívanie a zber týchto údajov slúži naozaj len na cielenejšie smerovanie reklám.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu