Fedor Flašík (zdroj foto: archív F.F.)

Vo svojom profesijnom živote toho vyskúšal veľa. Hoci vyštudoval právnickú fakultu, toto povolanie nikdy aktívne nevykonával, svoje znalosti z právnej oblasti ale využil napríklad pri podnikaní a aj dnes sleduje, čo sa deje v legislatívnej oblasti. Momentálne sa v médiách hovorí o jeho kandidatúre na post šéfa RTVS, v rámci ktorej pre mediawatch.dog priblížil, aké sú jeho plány a vzťah k médiám.

V prostredí médií, reklamy a politiky sa pohybujete už veľmi dlho, za ten čas sa veľa vecí v každej tejto sfére zmenilo. Ako by ste tieto zmeny z Vášho pohľadu a skúseností zhodnotili?

Dnes sa mení spoločnosť veľmi rýchlo a samozrejme mení sa aj reklama, komunikácia a nie len obsah, ale aj forma. Veľmi razantne vstúpila na trh online reklama cez internet, sociálne siete a pod. To sa samozrejme odrazilo aj pri komunikácii a tvorbe mediálnych mixov.

Ja osobne si myslím, že napríklad TV reklama ako taká je na ústupe. Ľudí, čiže cieľové skupiny, začína otravovať, unavovať, vyrušovať. Nie sme ďaleko od doby, keď si jednotliví vysielatelia budú musieť uvedomiť tento fakt a prejsť na inú formu financovania svojich médií ako napríklad ponúknuť svoj program divákom bez reklamy a divák si za tento komfort veľmi rád zaplatí.

Rovnako si myslím, že ani printová reklama už nemá ten efekt ako mala napríklad v 90-tych rokoch. Či si to chceme alebo nechceme pripustiť, penetrácia internetu v spoločnosti zmenila celkovú komunikáciu a tomu sa musí prispôsobiť aj reklamný a mediálny trh.

Rovnako sa bude musieť zmeniť aj klasická vonkajšia reklama, ktorá bude čoraz viac vytláčaná z verejných priestorov a už dnes je pomerne veľký tlak verejnosti na odstránenie tohto vizuálneho smogu. Dali by sa o tom napísať celé skriptá, ale tu na to nie je priestor.

Máte vyštudovanú právnickú fakultu, ale toto povolanie vo Vašom živote svoje uplatnenie nenašlo. Prečo?

Fedor Flašík (zdroj foto: archív F.F.)

Pôvodne som sa hlásil na VŠMU na odbor herectva. Keďže ma neprijali pre nedostatok talentu, tak padlo rozhodnutie, že sa prihlásim na právnickú fakultu. Áno, tam ma prijali.

Ale už počas gymnaziálnych a vysokoškolských rokov som hrával v amatérskych divadlách, tancoval na Novej scéne, takže ma to vždy lákalo skôr ku kreatívnej branži. Počas môjho podnikania som si so znalosťami z právnickej fakulty celkom pohodlne vystačil a stále sledujem čo sa deje aj v legislatívnej oblasti.

Čo Vás priviedlo na profesijnú cestu marketingu, reklamy a politickej marketingovej komunikácie?

Moja inklinácia ku kreativite, k umeleckému prostrediu a atmosféra, ktorá panuje v týchto kruhoch. Politickému marketingu som pričuchol v roku 1991. Bol to prirodzený vývoj, kde som sa cítil ako ryba vo vode a s odstupom času môžem povedať, že to bolo dobré rozhodnutie, aj keď intuitívne, ale čas ukázal, že okrem toho, že naplnilo moju vnútornú potrebu, tak bolo, aj je, z profesionálnej stránky pomerne úspešné.

Vo svojom pracovnom živote ste zastával viacero profesií, ktorá Vám najviac prirástla k srdcu?

Ťažko povedať lebo všetko, čo som robil som mal to obrovské šťastie, že ma bavilo. Na každej pozícii som si našiel niečo, kde som mohol uplatniť svoju kreativitu, komunikačné schopnosti a posúvať alebo vytvárať veci dopredu tak, že som sa vo väčšine prípadov nemusel za ne hanbiť.

Nemám žiadneho výrazného favorita, ale ak by som mal predsa len niečo vypichnúť tak je to agentúra Donar, alebo Rádio Koliba. Z oblasti politického marketingu sú to kampane pre HZDS, DÚ či SMER.

Máte rád výzvy a nové veci. Lenže to zo sebou prináša aj neustále vzdelávanie sa, stres a málo oddychu. Ako to zvládate?

To je vec osobného manažmentu ako si veci zadelíte, ale keď robíte veci, ktoré Vám spôsobujú radosť, keď ich robíte s ľuďmi, ktorý Vás bavia a pri práci je aj humor, tak to vôbec nevnímate ako záťaž alebo ako stres, ale ako zábavu, ktorá Vás posúva stále dopredu.

Dnes sa veľmi riešia kauzy a problémy s dezinformáciami, hoaxami a propagandou, ktorú zo sebou priniesli najmä sociálne médiá, no obviňované sú dokonca aj veľké svetové mediálne spoločnosti, že na svojich platformách prinášajú ľuďom polopravdy či nepravdy… Aký je Váš pohľad na túto problematiku?

Fedor Flašík (zdroj foto: archív F.F.)

Máte pravdu, je to celosvetový problém, ktorý je potrebné veľmi akútne začať riešiť. Virtuálny svet je extrémne anonymný a tým pádom umožňuje relatívne komukoľvek čokoľvek šíriť.

Spoločnosť nebola na toto pripravená a veľká časť ľudí ešte stále v podvedomí má pocit, že čo číta na monitore je vlastne ako keby TV obrazovka a čo je v TV je pravda.

Tento pocit nesieme v sebe ešte z minulosti, keď TV bolo jediný obrazový komunikačný kanál (okrem filmových týždenníkov v kinách). Aj v tomto prostredí (virtuálnom) nesmie byť sloboda slova v dnešnej dobe prezentovaná ako svätý grál a že každý si môže napísať čo chce, o čom chce a komu chce.

Aj vo virtuálnom prostredí bude nevyhnutné urobiť opatrenia, aby šíritelia nepravdivých, urážlivých, extrémistických a podobných názorov boli nútení vystúpiť z anonymity. Som si vedomí toho, že v prípade zavedenia takýchto opatrení sa zdvihne vlna odporu u mnohých užívateľov, ale myslím si, že doba si to vyžaduje a 95% užívateľov by bola ochotná takéto opatrenia prijať.

Samozrejme, museli by sa postupne zaviesť celosvetovo, muselo by dôjsť k dohode medzi štátmi a operátormi. Jedným z možných riešení ako vystúpiť z anonymity vidím napríklad v tom, že každý užívateľ tohto prostredia skôr ako sa naloguje napr. na sociálne siete, musí použiť svoju ID kartu s čipom alebo QR kódom, systém ho zaregistruje a tým vystúpi z anonymity.

Pri užívateľoch, ktorí ešte nie sú držiteľmi ID karty by to za nich musel vždy urobiť zákonný zástupca svojou ID kartou. Toto riešenie je len prímer ako postupovať, je to opásané veľmi zjednodušene, ale aby to mohlo fungovať by tomu muselo predchádzať politické rozhodnutie takých subjektov a organizácii ako je Európska komisia, Americký kongres a pod.

Ale nie je to neriešiteľné nakoľko prax ukázala, že obdobné opatrenia boli prijaté napríklad v leteckej doprave, telekomunikačných operátorov a pod. Šírenie správ, na ktoré sa pýtate je z veľkej miery zapríčinené tým, že autori sa skrývajú za anonymitu. Riešenie tohto problému je obrovská výzva pre kompetentných a treba ju začať riešiť okamžite, kým nadobudne obludné rozmery. Malý príklad: teroristické útoky, ktoré sa šíria Európou a sú koordinované cez virtuálny svet.

Chcete kandidovať na post šéfa RTVS. Prečo? Čo Vás viedlo k takémuto rozhodnutiu? Aký je váš pohľad na verejnoprávnosť?

Verejnoprávne médiá hrajú významnú úlohu pri kultivovaní spoločnosti. Slovensko od svojej samostatnosti ako keby rezignovalo na toto poslanie verejnoprávnych médií a politické garnitúry vnímali verejnoprávne médiá len cez prizmu spravodajstva ako nástroj na svoj politický boj.

Je potrebné, v našej spoločnosti, raz a navždy nahlas artikulovať poslanie a úlohu verejnoprávnych médií. Toto zadefinovanie je nevyhnutné, aby urobila politická reprezentácia v celej svojej šírke spolu s občianskou spoločnosťou, aké sú očakávania od verejnoprávnych médií.

Od toho momentu je možné vypracovať víziu verejnoprávnych médií na dlhšie obdobie po technickej, ale hlavne obsahovej stránke tak, aby tieto predstavy napĺňali a spolupodieľali sa na kultivovaní spoločnosti.

Z toho, samozrejme, prirodzene vyplynie aj finančná stránka, ktorá je potrebná na napĺňanie týchto úloh. Čiže aj napríklad toto by bolo mojou snahou. Presvedčiť politikov, aby sa pokúsili pomerne v krátkej dobe zadefinovať úlohy verejnoprávnych médií v spolupráci s občianskou spoločnosťou.

Samozrejme, to je nadstavba, ale verejnoprávne médiá musia komunikovať každý deň, takže áno, som pripravený riešiť aj dennú operatívu, ktorá by sa približovala k tomuto cieľu, ale tu nie je priestor to rozvádzať, takže to bude predmetom môjho projektu, ktorý predložím. Uvedomujem si, že verejnoprávne médiá majú voči spoločnosti veľký morálny dlh.

Čo Vás v živote poháňa vpred a „drží nad vodou?“

Dobrá nálada, úsmev, robiť veci, ktoré Vás bavia a vnímať svet pozitívne, on určite bude raz lepší ako je. A každý môžeme svojou trochou prispieť k tomu, aby sa zmenil.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu