Samotná aktivita na internete sa neznížila. Aj naďalej si udržiava stabilný rast či už v počte používateľov, alebo v množstve webových stránok. Zmena, ale nastáva na trhu návštevnosti webu.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa nič nezmenilo, no Facebook a Google majú teraz vplyv na 70% internetovej návštevnosti.

O zmenách, ktoré na internete spôsobujú technologické giganty Facebook, Google a Amazon informoval thenextweb.com.

Podľa informácií napríklad, len v samotnej Latinskej Amerike bol podiel Facebooku a Google na mobilnej návštevnosti webu 60%, na konci roka 2016 to bolo dokonca 70%. Zvyšných 30% návštevnosti je rozdelených medzi ostatné mobilné aplikácie a webové stránky.

Nadvládu Facebooku a Google vidieť aj v návštevnosti mediálnych webových stránok. Pred rokom 2014 bola optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) bežnou praxou medzi vývojármi webových stránok s cieľom zlepšiť ich vyhľadávanie na stránkach Google, pretože predstavovala približne 35% návštevnosti, zatiaľ čo viac ako 50% návštevnosti pochádzalo z rôznych iných miest na webe. V roku 2014 ešte stále Facebook až takú dôležitosť na internete nepredstavoval.

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa, ale situácia zmenila. Návštevnosť webových stránok pochádzajúca z Facebooku sa neporovnateľne zvýšila a v roku 2017 sú médiá úplne závislé od platforiem Google a Facebook, pretože sú to kanály, ktoré tvoria väčšinu ich návštevnosti.

Údaje, ktoré zverejnil thenextweb.com ďalej poukazujú na fakt, že Facebook v dominantnosti na webe predbieha Google.

Hoci spoločnosť Google v súčasnosti zaostáva za spoločnosťou Facebook, tento stav sa čoskoro môže zmeniť, pretože aktivity, ktoré Google podniká v oblasti umelej inteligencie zohrávajú a budú zohrávať obrovskú úlohu na internete.

Obe spoločnosti sa vyvíjajú. Google už nie je internetová spoločnosť, je to znalostná internetová spoločnosť a Facebook už nie je len internetovou spoločnosťou, je to sociálna internetová spoločnosť.

Obe spoločnosti zvykli medzi sebou viesť konkurenčný boj, alebo sa aspoň o to snažili, čo udržiavalo internetový trh v rôznorodosti. Dnes sa, ale zdá, že sú spokojní so svojim podielom na dominancii, čo spôsobuje, že z internetu sa stráca rozmanitosť možností.

André Staltz z thenextweb.com poukazuje na skutočnosť, že ani spoločnosť Amazon sa prioritne nezameriava na zvyšovanie svojich príjmov, ale na to, aby dosiahla vedúce postavenie na trhu a oslabila svojich konkurentov v USA.

Podľa Andrého Staltza sú tieto zmeny začiatkom „umierania“ webu. Poukazuje na to, že pôvodná vízia pre web podľa jeho tvorcu Tima Berners-Lee bola, že to bude priestor s multilaterálnym publikovaním a konzumáciou informácií.

Bola to vízia siete so vzájomným sprístupňovaním bez závislosti na jednej strane. Tim Berners-Lee dokonca sám tvrdí, že web umiera. Web, ktorý bol jeho víziou a web, ktorý existuje, sú od seba čoraz viac odlišujú.

Od 90-tych rokov až do roku 2010 bol web, aj napriek tomu, že sa vyznačoval mnohými nedokonalosťami, v súlade so svojim pôvodným účelom.

Rozmanitosť webu poskytla priestor pre viacero firiem, aby inovovali a prosperovali, pre nezávislé komunity fanúšikov poskytovala možnosti, aby sa rozrastali a pre osobné stránky poskytovala možnosť byť na akýchkoľvek fyzických serveroch.

Po roku 2014 sa začali strácať výhody infraštruktúrnej a ekonomickej rôznorodosti internetu. Je ťažké konkurovať cloudovým službám Amazonu a Google, ktoré sú hostiteľmi veľkého množstva webových stránok pre iné firmy. Každá webová stránka, ktorá sa usiluje o významnú návštevnosť, závisí od vyhľadávania a sociálnej návštevnosti.

Budúcnosť webu by podľa Staltza, mohla vyzerať tak, že mnohé aspekty internetu budú strácať svoju relevanciu a základná infraštruktúra by mohla byť optimalizovaná len pre prevádzku návštevnosti Googlu, Facebooku a Amazonu.

Z koncepčného hľadiska by internet už nebol „sieťou sietí“, ale len „sieťou troch sietí“, nazývanej aj Trinet. Koncepcia pracovnej siete, na základe ktorej sa zrodila internetová infraštruktúra, by sa preniesla na abstraktnejšiu úroveň: Facebook Group, Google Hangouts, G Suite a ďalšie konkurenčné služby technologických gigantov.

Siete na pracovisku sa už aj dnes v softvéri napodobňujú ako služba, nie ako tradičné lokálne siete. S cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť by bol Trinet technickým vývojom internetu.

Z dlhodobého hľadiska by podporné smerovanie starého internetu a starého webu bolo režijným nákladom, takže by mohlo byť prospešnejšie znížiť podporu rôznorodého internetu na úrovni protokolov a hardvéru. Prístup na starý internet by mohol byť napodobnený ako v Google cloude, sprístupnenom cez Trinet.

Poskytovatelia internetových služieb by uznali zastaranosť internetu a podporovali by iba systém Trinet, ktorý je poháňaný dopytom po trhu pre optimálnu používateľskú skúsenosť od trojice spoločnosti Google, Facebook a Amazon.

V náčrte tejto budúcnosti je dôležité uvedomiť si, aké užitočné bolo zostať v anonymite a kontrolovať to, čo zdieľame, alebo aké ľahké bolo spustiť startup projekt na internete s vlastnými nezávislými servermi pracujúcimi s rovnakými právami, ktoré majú servery Google.

Na Trinete, ak bude mať používateľ natrvalo zakázaný prístup z Googlu alebo Facebooku, nebude mať k dispozícii žiadnu alternatívu. Dokonca by mohol čeliť obmedzeniam pri vytváraní nového účtu.

„Web a internet predstavujú slobodu, efektívnu a neoverenú výmenu informácií medzi ľuďmi všetkých národov. V Trinet budeme mať medzi ľuďmi ešte živšiu výmenu informácií, ale obetujeme slobodu. Mnohí z nás si uvedomia tragédiu tejto zmeny až vtedy, keď bude skutočnosťou,“ uviedol André Staltz na thenextweb.com .

Je ťažké z pozície obyčajného človeka, ktorý sa nedokáže v tejto problematike orientovať, predstaviť si, čo sa na pozadí internetu a webu deje. Je, ale očividné, že internet a web sa od svojich počiatkov veľmi zmenili a tieto zmeny sa začínajú ukazovať ako nie práve najefektívnejšie.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu