Súčasná vláda nemá záujem o vyšší rozvoj obnoviteľných zdrojov, ani o úspory energie. Ukázal to 4-ročný proces tvorby  koncepcie energetickej politiky, ktorý vláda zavŕšila včera. Schválená „nová“ energetická politika totiž podľa organizácie Greenpeace Slovensko nerieši závislosť Slovenska od dovozu energií ani rozvoj nízkouhlíkovej energetiky.

„Ciele novej energetickej politiky v oblasti obnoviteľných zdrojov sú v čase boomu týchto energií smiešne. Plán vlády dosiahnuť z nich v roku 2030 iba 20%, je možné dosiahnuť iba obmedzovaním súčasného trendu a porušovaním voľného trhu s energiami,“ tvrdí Pavol Široký, koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko.

V roku 2012 malo Slovensko z týchto zdrojov asi 11%, a keby pokračoval trend medzi rokmi 2006 a 2012, tak budú pokrývať v roku 2020 okolo 16% a v roku 2030 asi 24%. Vláda však v energetickej politike očakáva iba 20% obnoviteľnej energie.

V oblasti úspor v elektroenergetike nie je nová energetická politika ambiciózna vôbec. „Nízky scenár“ predpokladá medziročný nárast spotreby elektriny vo výške 0,6 %, „referenčný scenár“  predpokladá nárast na úrovni 1,2 % a „vysoký scenár“ medziročný nárast na úrovni 1,4 %.

V súčasnosti má pritom Slovensko spotrebu elektriny na úrovni roku 1996 a už 16 rokov prakticky nerastie. To platí aj pre roky, keď naša ekonomika rástla rekordne. „Takmer všetky doterajšie prognózy vývoja spotreby elektriny z dielne ministerstva hospodárstva boli mimo realitu. Všetky boli výrazne nadhodnotené, s cieľom presvedčiť verejnosť, že potrebujeme nové veľké elektrárne. Ministerstvo hospodárstva by mohlo aspoň v jednom scenári konečne naznačiť, že má záujem aj o úspory energie,“ dodal Pavol Široký.

Zvyšok energetickej politiky hovorí o zmrazení súčasného stavu výraznej závislosti Slovenska od dovozu ropy, plynu, uhlia a hlavne jadrového paliva. Naďalej sa plánuje nezmyselná podpora ťažby a spaľovania uhlia, ktorú vláda prenáša na peňaženky spotrebiteľov. Vláda chce zvýšiť našu závislosť od dovozu jadrového paliva z Ruska, a to presadzovaním absolútne nezmyselného projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

„Ako keby slovenskej vláde nestačila kauza predlžujúcej sa dostavby a neustáleho zvyšovania rozpočtu Mochoviec 3 a 4. Nehovoriac o tom, že celý výkon Mochoviec bude musieť ísť na vývoz za dumpingové ceny. Vláda chce aj naďalej bezprecedentne podporovať ekonomicky neefektívny jadrový priemysel, náklady na ktorý koniec koncov aj tak zaplatia občania,“ doplnil Pavol Široký.

Organizácia Greenpeace Slovensko poslala ešte na jeseň roku 2013 ministerstvu hromadnú pripomienku, ktorú za päť dní podporilo 800 ľudí. V nej okrem iného žiada: referenčný scenár pre prognózu spotreby elektriny, ktorý bude uvažovať s 1%-ným ročným poklesom hrubej domácej spotreby energií a úsporný scenár, ktorý bude počítať s 2%-ným ročným poklesom spotreby energií; čo najrýchlejšie ukončenie ťažby a spaľovania uhlia najneskôr do roku 2020 a zákaz ďalšieho spoluspaľovania biomasy a uhlia; stanovenie cieľa rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na úroveň 45% z hrubej domácej spotreby energií do roku 2030; postupné ukončenie trendu rozvoja jadrovej energetiky, tak ako vo väčšine krajín Európskej únie.

Greenpeace Slovensko Nová energetická politika proti energetickej bezpečnosti - obr.1 Greenpeace Slovensko Nová energetická politika proti energetickej bezpečnosti - obr.2

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu