Matej Kolarovský (zdroj: IAB)

Na poslednom Valnom zhromaždení združenia, ktoré sa konalo v januári si členovia volili nových zástupcov do orgánov IAB Slovakia – Správnej rady, Dozornej rady, Metodickej a Etickej komisie. Funkčné obdobie pre nových členov je na dva roky, teda až do konca roka 2020.

Predsedom Správnej rady IAB Slovakia sa stal Matej Kolarovský, ktorý bol členom Správnej rady aj v predošlom období, počas ktorého sa aktívne venoval najmä implementácii a rozvoju vzdelávaco-certifikačného programu DIMAQ, v rámci ktorého pôsobí aj ako jeden z certifikovaných DIMAQ Master trénerov.

Správna rada je najvyšším orgánom IAB Slovakia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a zabezpečuje plnenie stanovených plánov činnosti združenia počas roka. Po druhýkrát sa na čelo združenia dostal zástupca agentúry.

„Posledné stretnutie členov ukázalo výrazné napredovanie aktivity združenia a v tomto trende chceme pokračovať aj naďalej. V tomto roku chceme získať aspoň ďalších 60 absolventov DIMAQu a dostať ho do povedomia marketérov ako „must have“ položku. Z hľadiska legislatívnych zmien chceme pripraviť a podrobne informovať našich členov ale aj ostatné digitálne subjekty o zmenách, ktoré prinesie európske nariadenie ePrivacy. Chystáme sa podporiť coworking členov a zadávateľov reklamy na IAB budíčkoch, spoločných prednáškach a diskusiách na zaujímavé témy z oblasti internetovej reklamy. Plánujeme byť aktívni aj na ďalších podujatiach, či už ako partner alebo spoluorganizátor. Aj tento rok chceme pokračovať v spolupráci na konferencii Digital Rulezz a participujeme na súťaži Digital Pie. Najbližšie nás môžete vidieť na Profesia Days, kde členovia IAB vyskladali program pre Ostrov kreativity a marketingu,“ povedal Matej Kolarovský, predseda Správnej rady.

Predsedom Metodickej komisie sa stal Jozef Šajdík, zástupca agentúry Dentsu Aegis Network. Nových členov komisie čaká najmä prechod na aktualizovanú metodiku OverNight, ktorá prinesie viacero pozitív ohľadne dodávaných dát.

Aktuálne je metodika v testovacom režime a v rámci jej spustenia bude IAB Slovakia o novinkách podrobne informovať v samostatnej tlačovej správe ako aj prostredníctvom webu.

Predsedom Dozornej rady sa stal Miroslav Pagáč z agentúry ZenithMedia, predtým zastával funkciu predsedu Správnej rady. Predsedom Etickej komisie, ktorej hlavnou náplňou je dohliadanie nad dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete sa stal Adam Zavřel, zástupca MAC TV.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu