repro foto: IKEA

Násilie páchané na ženách je skutočné, aj keď nie vždy viditeľné. To je hlavná myšlienka novej kampane spoločnosti IKEA, ktorá štartuje vo štvrtok 12. novembra.

V televízii a online priestore ju predstaví hraný spot so ženou v úlohe obete. Kampaň doplnia tiež rádiové spoty a interaktívna edukačná inštalácia v samotnom obchodnom dome IKEA Bratislava.

Spoločnosť IKEA tak reaguje na rastúci výskyt násilia páchaného na ženách, ktoré dlhodobo predstavuje závažný spoločenský problém. Téma bezpečia v našich domovoch bude po dobu nasledujúcich dvoch rokov prioritou nielen pre komunikáciu. IKEA so spustením kampane predstavila aj kroky, ktorými chce aktívne prispieť k zlepšeniu situácie.

„Víziou IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Sme presvedčení, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého, čo bohužiaľ ale neplatí vždy. Preto sme sa rozhodli aktívne pomáhať obetiam domáceho násilia. Z dostupných údajov vieme, že 47% žien zažilo niektorú z foriem psychického násilia v partnerskom vzťahu, 23% žien má priamu skúsenosť s fyzickým či sexuálne motivovaným násilím ,“ hovorí Roman Bojko, manažér pre oblasť rovnosti, diverzity a inklúzie, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Prístup k poňatiu celej kampane vznikal v úzkej spolupráci s ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie slovenské ľudsko-právne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Fenestra sa zároveň pre túto tému stala odborným partnerom IKEA a bude ním po celú dobu trvania kampane.

Kampaň uvedie hrané video v réžii Marka Partyša (Triad v spolupráci s Bistro Films) s herečkou Terezou Richtrovou v hlavnej úlohe.

Deväťdesiatsekundový spot emotívne sprostredkováva pocity a prežívanie ženy, ktorá je obeťou domáceho násilia. Ukazuje ju v niekoľkých typických situáciách, ktorým čelí – ekonomické násilie, psychické násilie, kontrola a izolácia. Spoločným menovateľom je však permanentný strach, v ktorom sa obete nachádzajú.

V televíznom vysielaní sa so spotom diváci budú môcť stretnúť od 16. novembra do 13. decembra:

Televíziu doplnia 20-sekundové rádiové spoty s konkrétnymi ukážkami manipulatívnych konverzácií násilníka a obete. Kampaňové video bude v rôznych obmenách a formátoch použité aj v rámci sociálnych médií spoločnosti IKEA (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) a v digitálnej časti kampane.

V online priestore budú nasadené 6-sekundové bumper formáty a 15-sekundové spoty, celkom v troch variantoch. Každý z nich sa zameriava na rozpoznanie iného prejavu domáceho násilia – obmedzovanie prístupu k spoločným peniazom, zvýšenú kontrolu či zastrašovanie.

Dôležitou súčasťou kampane je aj dočasná pop-up inštalácia v obchodnom dome IKEA Bratislava. „Inštalácia bude mať podobu interaktívnej edukačnej steny s aktuálnymi dátami, ktoré poukazujú na závažnosť problému. Za stenou sa budú v slučke prehrávať audio nahrávky s autentickými úryvkami konverzácií, ktoré budú demonštrovať rôzne formy domáceho násilia, vrátane psychického a ekonomického. Okoloidúci zákazníci budú mať možnosť zdvihnúť telefón pripevnený k stene a dať tak v úlohe svedkov najavo, že takéto správanie netolerujú, “ hovorí Marek Vomočil, kampaňový líder a koordinátor komunikácie, IKEA Česká republika, Maďarsko, Slovensko.

Po zdvihnutí slúchadla sa ozve automaticky nahratý odkaz s poďakovaním za rozhodnutie aktívne zasiahnuť do diania a s informáciou, na koho sa v podobných prípadoch obrátiť.

Okrem steny sa zákazníci v obchodnom dome stretnú taktiež s odkazmi, ktoré dokresľujú tienistú stránku domáceho násilia: „Opováž sa odísť z domu!“, „Bezo mňa si nič!“ alebo „Budeš robiť to, čo ti poviem!“. Výroky budú umiestnené pomocou fólií na vybrané zrkadlá priamo v izbových inštaláciách. Bude na nich uvedený QR kód s presmerovaním na webstránke IKEA.sk/ZaBezpecnyDomov.

foto: IKEA

Téma domáceho násilia a nová kampaň IKEA bola predstavená novinárom na virtuálnej tlačovej konferencii spolu so záväzkami, ktoré chce IKEA naplniť počas dvojročného obdobia.

„Chceme iniciovať verejnú diskusiu a v spolupráci s ostatnými subjektmi prispieť k zvýšeniu povedomia o domácom násilí a zároveň k zníženiu miery jeho akceptovateľnosti v spoločnosti. Na pomoc obetiam domáceho násilia venujeme finančný príspevok v hodnote 70 tisíc eur vybraným neziskovým organizáciám, ktoré obetiam zabezpečujú materiálnu podporu, poradenstvo či azyl a starajú sa o vzdelávanie pracovníkov v prvej línii. V tomto prípade ide predovšetkým o lekárov a sociálnych pracovníkov, “ hovorí Roman Bojko z IKEA.

Komunikáciu doplní aktivita smerom k vybraným angažovaným influencerom, ktorí dostanú 25. novembra na Medzinárodný deň proti násiliu na ženách zásielku so symbolickým produktom IKEA a výzvou k podpore kampane.

V rámci internej komunikácie zrealizuje IKEA prieskum medzi svojimi zamestnancami, aby zistila ich prípadnú priamu či nepriamu skúsenosť s domácim násilím. Na túto tému tiež pripraví v spolupráci so združením Fenestra sériu edukačných workshopov a zameria sa na dodatočné zavedenie benefitov pre zamestnancov.

Požiadať o konzultáciu a pomoc v prípade, že sa zamestnancov domáce násilie týka, budú môcť prostredníctvom už existujúceho programu HELP. Program funguje ako zamestnanecký benefit a má formu online alebo telefonických konzultácií s externými odborníkmi na osobné, rodinné, právne a finančné témy. Využiť ho môžu nielen zamestnanci, ale aj rodinní príslušníci žijúci s nimi pod jednou strechou.

Celá interná i externá komunikácia bude zjednotená pod oficiálnym kampaňovým hashtagom #zabezpecnydomov.

Vizitka kampane:

• Komunikačný koncept + kreatíva: IKEA, Triad
• Produkcia video spotu: Marek Partyš, Triad v spolupráci s Bistro Films
• PR a influenceri: Seesame
• Sociálne médiá: Triad
• Digitálna agentúra: Adexpres
• Mediálna agentúra: Vizeum

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu