O internete sa často hovorí ako o novom médiu a ako o konkurencii pre rozhlas, televíziu a printy – čiže o konkurencii pre tradičné médiá. Internet však nie je len konkurentom tradičných médií, ale kumuluje výhody ostatných médií. Je teda priestorom, ktorý umožňuje tradičným médiám neustále sa vyvíjať a dostať sa tak bližšie k recipientovi aj iným – rýchlejším a instantnejším spôsobom. Médiá sa teda prispôsobujú novým možnostiam.

V súčasnom období môžeme sledovať aj s tým súvisiaci nárast reklamných výdajov do internetu a naopak určitú ekonomickú stagnáciu tradičných médií. Tradičné médiá sa tak plošne snažia o bulvarizáciu svojho obsahu a o zvrátenie trendu, ktorý u nich nastal. Ak to pojmeme historicky, po objave elektriny, zavedení tlačových agentúr a s tým súvisiacim rozvojom žurnalistiky – práve internet je isto najväčší fenomén, ktorý má vplyv na informatizáciu a obrovské zmeny, ktoré sa vďaka nemu dejú v našej spoločnosti. K pozitívam internetu patrí preto aj to, že je multikulturálny a globálny komunikačný nástroj.

Do našej rubriky Interview, v ktorej spovedáme ľudí z rôznych oblastí života som pozval na slovo vzatých odborníkov na internetovú komunikáciu, ktorí si len nedávno založili vlastnú firmu. Vznikla tak ďalšia firma vo svete internetu, sociálnych sietí a aplikácii. Som zvedavý čo ponúknu. Predstavím vám WATERFALL.

Zhováral som sa so Svetlanou Margetovou z tímu WATERFALL a rozhovor, ktorý tak vznikol Vám prinášam na nasledujúcich riadkoch.

Team WATERFALL
Team WATERFALL

Kde ste študovali? Ako ste sa dostali k terajšej profesii?

Študovala som pôvodne Hospodársku Informatiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po skončení bakalárskeho štúdia som prestúpila na Masarykovu univerzitu v Brne, kde som sa začala venovať vývoju Single Page aplikácií pomocou nových technológií ako je Django, AngularJS alebo MongoDB na základe čoho, sme sa s kamarátmi rozhodli založiť spoločnosť Waterfall Lab, kde vyvíjame najmä pomocou našej vlastnej metodológie postavenej na REST API vývoji, kde prechádza vývoj zo strany servera na stranu klienta a snažíme sa vývojom nielen vlastných projektov, ale aj projektov pre klientov poukázať na výhody zvolenej metódy. 

Ktorý internetový projekt vás v poslednej dobe upútal? A ako vnímate v súčasnosti nastupujúci trend rôznych aplikácií pre smartfóny a tablety?

Ak mám byť úprimná, zaujalo nás viacero internetových projektov, no zo všetkých najviac aplikácia sli.do, ktorá je spracovaná naozaj profesionálne a zároveň pre používateľov prívetivá a jednoducho ovládateľná. Taktiež ma v poslednej dobe oslovil projekt DATAMOLINO,  umožňujúci efektívnejšie spracovanie faktúr.

Súčasný trend rozvoja aplikácií pre tablety a smartfóny pokladám za veľký prínos a pokrok vo svete internetu. Nepoznám už takmer nikoho, kto by viac než 80% činností nevybavoval práve pomocou tabletu na cestách alebo počas iných činností a taktiež považujem vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia za trend na najbližších 7 rokov.

Dnes už takmer všetky zákazky, ktoré prijímame od klientov sú orientované na mobilné zariadenia a prevyšujú dopyt po klasických webových projektoch, ktoré môžu slúžiť skôr ako podklad pre mobilnú verziu.

Čo brzdí, podľa Vás rozvoj internetizácie na Slovensku?

Hlavným problémom v súčastnosti je nedostatok investícii poskytovaných internetizácii Slovenska. Mnoho miest a užívateľov nemá k dispozícií potrebné vybavenie alebo prístup k daným technológiám. Taktiež je častým problémom aj neochota ľudí učiť sa nové veci a trendy vývoja zavádzajúce sa v oblasti internetu a taktiež neochota korporácií prejsť na zmeny, čo na druhej strane chápem, lebo sa s tým spájajú väčšie náklady na prevádzku a čas potrebný na zmeny nesie so sebou určité riziká. 

Prečo WATERFALL? A čo prinesie WATERFALL v roku 2014? Na čo sa môžeme ešte tešiť?

Pre názov firmy WATERFALL sme sa rozhodli z jednoduchého dôvodu. Predstavte si vodopád, jeho šum – pôsobí jednoducho osviežujúco a pozitívne. Taký sa snažíme byť aj my. Chceme priniesť nielen na Slovensko ale aj do iných štátov Európy zmeny vo vývoji aplikácií, nové pohľady na techniky a metódy vývoja, ukázať ľuďom, že Single Page vývoj prináša oveľa väčšiu efektivitu aj pre firmy. Rovnako ako prúd tečúcej vody narážajúcej na skaly, my prinášame prúd nových aplikácií a zmien. 

V tomto roku sa okrem projektov pre klientov chceme zamerať aj na naše vlastné diela. Pripravovanou novinkou, ktorú spúšťame už onedlho v Dánsku je DiscoverCity – online platforma pre študentov v Uni mestách. Začiatkom mája počas Internet Week Denmark takto spúšťame práve lokálnu verziu pre mesto Aarhus. Ročne tu študuje 12.000 domácich aj medzinárodných študentov. Podarilo sa nám získať spoluprácu s lokálnou univerzitou a mestom. Tešíme sa na spustenie :) – stay tuned…

WATERFALL-obr.3

Ktorú knihu, ktorá stojí za zmienku ste v poslednom čase čítali? O čom bola? Bola ta e-kniha, alebo tradičný papier? :-)

Väčšinou čítam developerské knihy venujúce sa vývoju v Pythone alebo návrhu väčších aplikácií, no v poslednej dobe som si prečítala opät knihu, ktorú som čítala aj v minulosti s názvom Nikdy sa nevzdávaj od Donalda Trumpa, ktorá ma naozaj motivovala k podnikaniu a na základe, ktorej som sa rozhodla ukončiť štúdium v Brne a venovať sa tomu, čo má naozaj zmysel a prinesie ľuďom prospech aj v budúcnosti.

Ako má vyzerať, podľa vás dobrá internetová stránka?

Podľa môjho názoru, nie je ani tak dôležitý vzhľad ako funkčnosť internetovej stránky. Samozrejme musí používateľa zaujať do prvých 5 sekúnd a poskytnúť mu základné informácie o firme, či produkte pri prvom načítaní, čiže najlepšie ako súčasť hlavičky webu alebo úvodného obrázku s informáciami. V súčastnosti sa snažíme aj v práci minimalizovať využívanie sliderov a umiestniť dôležitý obsah ako súčasť úvodnej stránky s odkazom na detailnejší popis.

Taktiež je dôležitý správny výber úvodného obrázku, ktorý môže užívateľa pri nesprávnom zvolení odradiť a rozhodne sa vyhnúť využívaniu obrázkov z fotobánk. Podľa mňa najdôležitejším faktorom je ukázať užívateľovi priamo náhľad aplikácie s možnosťou si ju interaktívne preklikať, pozrieť si video alebo demo aplikácie priamo na úvodnej stránke so stručným opisom funkcií odlišujúcim vás od konkurencie, na základe ktorých sa zákazník rozhodne pre produkt alebo danú službu.

Aký je váš vzťah k médiám? Čo má vplyv na mediálnu kultúru na Slovensku?

K médiám mám pozitívny vzťah, pokladám ich pri správnom a overenom spracovaní za užitočný zdroj informácií, na základe ktorého mám prehľad o nových trendoch vo vývoji, o nových technológiách a zmenách, nielen v oblasti informačných technológií. Na mediálnu kultúru na Slovensku najviac vplýva rozsah vzdelávania v tejto oblasti. Stále ho pokladám za nedostatočný a mnoho ľudí je málo informovaných, taktiež aj na strane školstva je rozsah v oblasti mediálnej kultúry a výchovy podľa mňa v malom zastúpení.

Ako relaxujete po práci? Čo máte radi?

Po práci každý z nás relaxuje rôznymi spôsobmi. Ja napríklad rada športujem a chodím sa bicyklovať alebo čítam knihy a učím sa momentálne po španielsky. 

Máte skupinu fanúšikov na sociálnej sieti? Máte nejaký kontakt, na ktorom by Vás mohli naši čitatelia zastihnúť? Rozhovor by tak mohol pokračovať s nimi ďalej.

Áno, máme na facebooku založenú stránku Waterfall alebo nás fanúšikovia môžu zastihnúť na našom firemnom twitteri.

Budeme sa snažiť aj prostredníctvom facebooku zdielať nielen naše projekty, ale aj mnoho užitočných rád z oblasti vývoja, s ktorými sme sa počas developmentu stretli a ako sa nám ich podarilo vyriešiť, preto je možné sledovať priamo aj náš
blog  (už najbližší víkend) alebo nás kontaktovať pomocou mailu na hello@wtfall.com. Vždy a každému radi odpíšeme :D

Ďakujem za rozhovor.

 

Marián Luha

 

– rozhovor vznikol v marci 2014

Zdroj fotografií: WATERFALL