Mojím hosťom v rubrike „mediálne desatoro“ je šéfredaktor vedeckého časopisu Communication Today. Pozvanie prijal   JUDr. Martin Solík, PhD. (31), ktorému som položil desať otázok:

1. Čo si myslíte o blogovaní? Blogujete?

Blogovanie sa ukázalo ako vhodný doplnok k tradičným médiám. Bloger nie je zviazaný so žiadnou redakciou, takže vo svojich vyjadreniach je úplne slobodný. Pre mňa slúžia niektoré vybrané blogy aj ako zdroje informácií, resp. môže ísť o rozšírenie alebo doplnenie môjho pôvodného názoru na konkrétnu záležitosť. Dovolím si tvrdiť, že blogery zmenili tvár komentárov v mienkotvorných denníkoch na Slovensku, pretože to, čo sa dnes dočítate v komentároch, už zďaleka nie je také „soft“ ako dakedy. Ja neblogujem, pretože na to nemám čas, netvrdím, že ma to dakedy neláka, ale ak by som to veľmi chcel robiť, tak by som s tým bol asi už začal :-)

2. Tretím rokom spoluvytvárate odborný časopis o masmediálnej a marketingovej komunikácii „Communication Today“ na poste šéfredaktora. Ako vnímate tento titul a jeho pozíciu na mediálnom trhu? Od  roku 2012 je časopis dokonca aj v ponuke na iTunes. Aké máte plány a ciele pre rok 2013?

Postavenie vedeckého časopisu nie je pravdepodobne ľahké nikde, ale my sa sťažovať rozhodne nemôžeme. Som potešený, že sa náš časopis stal rešpektovaným periodikom. Pri vedeckých časopisoch si musíte vopred položiť otázku, že čo z toho časopisu chcete mať. Kritériá posudzovania významu každého vedeckého periodika sú jasne zadefinované – musíte sa usilovať o zaradenie do medzinárodných databáz SCOPUS a Thomson Reuters (Master Journal List). Pre rok 2013 paradoxne nepripravujeme nič nové, v uplynulých 3 rokoch sme sa dostali do databáz Ulrich’s Periodicals Directory, CEJSH, Cabell’s Directories, EBSCO, Index Copernicus a ProQuest, fungujeme na iPade a iPhone, čo vnímame ako odlíšenie od ostatných, pretože v Čechách a na Slovensku nenájdete vedecký časopis, ktorý funguje aj ako aplikácia. Podarilo sa nám skvalitniť články a tento trend chceme nasledovať aj v roku 2013, pretože bez kvalitných a citovaných štúdií by to nemalo zmysel.


3. V roku 2012 ste úspešne zakončili doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte a v roku 2008 ste úspešne zakončili štúdium na Právnickej fakulte tej istej univerzity – Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte predtým, v roku 2007 ste úspešne zakončili štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorej od roku 2007 prednášate na Fakulte masmediálnej komunikácie. Študenti o Vás hovoria, že s nimi komunikujete „neformálne“ a to veľmi vítajú. Taký vzťah medzi pedagógmi a študentmi je však zvykom skôr na prestížnych zahraničných univerzitách. Čo je teda Vaším osobným cieľom v pedagogickej činnosti na Slovensku?

Pre mňa je vzťah pedagóg – študent veľmi dôležitý. Neviem si sám seba predstaviť v situácii, kedy by som za študentmi prišiel a iba im mentoroval. Ide samozrejme aj o to, aký predmet študentov učíte, ale ja som si ako študent najlepšie zapamätal to, čo fungovalo ako dialóg. Vedomosti si študenti môžu prečítať doma v monografiách a skriptách. Sú to práve prednášky, ktoré uvádzajú všetko do súvislostí. Celý život je rozhovorom – sám so sebou, s rodinou, učiteľmi, priateľmi – sú to naši „signifikantní druhí“ a tak sa aj podpisujú pod naše vnímanie sveta.

Aj ja som sa vďaka študentom dozvedel veľa vecí, na ktoré by som nikdy neprišiel sám.

A čo je mojím cieľom v rámci čisto pedagogickej činnosti? – Spokojní študenti, ktorí si z predmetu niečo odnesú a takpovediac to nevypustia z hlavy hneď po skúške. Zo školy si vždy odnášate iba to, čo sami chcete, tak je to aj so životom, aj z toho si odnášate iba to, čo chcete.

4. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej Fakulta masmediálnej komunikácie je povestná vlastným školským rozhlasom, nahrávací štúdiom, študentským časopisom a rôznymi záujmovými krúžkami. Študenti tak môžu reagovať aj na konkrétne zadania od firiem z komerčného sektora a  môžu sa vnoriť do mediálnej, ale i marketingovej praxe a získať tak reálne skúsenosti „na nezaplatenie“. Termín na podanie prihlášok pre štúdium na vašej univerzite bol posunutý až do 15. marca 2013?

Páči sa mi, že naši študenti a absolventi pôsobia v takmer každom slovenskom médiu. Naši študenti sa s entuziazmom zapájajú do akcií, ktoré organizuje FMK UCM a taktiež si veľmi vážim ich aktivitu v agentúrach. Ako škola sme pyšní na fakt, že študenti pôsobia ako zamestnanci alebo stážisti v agentúrach ako TRIAD, Zaraguza Digital, WebSupport a iné, prípadne si už založili vlastné agentúry.

Čo sa týka druhej časti Vašej otázky – termín podania prihlášok bol predĺžený na 29.03.2013 – ešte predtým sme pre záujemcov o bakalárske štúdium pripravili prípravné kurzy a tradičný „Deň otvorených dverí“.

5. V čom by ste chceli ešte viac pomôcť študentom, aby jednoduchšie nachádzali profesijné uplatnenie v mediálnej praxi? Aké konkrétne projekty plánujete? Neuvažujete o portáli o médiách, ako alternatívu k fungujúcim www.medialne.sk, či www.omediach.com? Študenti by tak mohli nabrať nové kontakty z mediálnej brandže a konfrontovať svoje vedomosti s praktickými skúsenosťami.

V rámci Fakulty masmediálnej komunikácie fungujú kabinety, v ktorých sa študenti prakticky realizujú, t.j. nejde iba o teoretické poznatky, ale ich hodnotenie je založené na praktickom výstupe. Je pravdou, že portál o médiách nemáme, ale na druhej strane máme veľa študentov, ktorých prístup je natoľko individuálny a samostatný, že v prípade portálu, ktorý by fungoval pod hlavičkou fakulty, by boli pravdepodobne „limitovaní“ akademickým prostredím, neviem … – možno sa mýlim.

6. V minulosti ste vydali s kolektívom autorov knihu „Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia“. Neuvažujte v kontexte doby o jej pokračovaní? Na akej knihe pracujete aktuálne? Ako by ste charakterizovali svoj vzťah k médiám a mediálnej kultúre?

Musím Vás poopraviť, nejde o moju autorskú publikáciu. Spolu s docentom Magálom a profesorom Mistríkom sme boli editormi tohto zborníka. Zborníky sú výstupmi z našich medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizuje naša fakulta. Aktuálne pripravujeme už 8 ročník, pričom pred troma rokmi sme sa rozhodli, že konferencia bude mať vždy rovnaký názov a iný podtitul. Informácie o tej najbližšej „Megatrendy a médiá 2013: Kultivácia médií – možnosti a bariéry“ nájdete na našej stránke   http://fmk.ucm.sk/konferencie – pripravili sme veľa prekvapení a inovácií, ktoré na Slovensku nemajú obdobu!

Ja osobne sa teraz zameriavam na štúdie, ktoré sú venované problematike, ktorej sa dlhodobo vedecky venujem, konkrétne ide o „problém uznania“ (z anglického „recognition“, čo vôbec nie je synonymum anglického pojmu „tolerance“, uznanie má totiž oveľa extenzívnejší rozmer ako tolerancia alebo akceptácia).

Neviem ako popísať môj vzťah k médiám…, krátko to nejde a zase nechcem odpovedať na 2 strany. Sledujem ich a viem, že na Slovensku majú svoje obmedzenia – teraz myslím financie. Na Slovensku „otočia“ všetky televízie za rok to, čo stihne urobiť nemecká RTL za kratší čas ako jeden mesiac. To, že sa televízie usilujú vysielať podradné programy je motivované jednak ziskom a jednak tým, čo ľudia chcú naozaj sledovať. V prípade, že vysielate program, po ktorom „všetkým piští srdce“ a je naozaj kvalitný, tak zistíte, že v sledovanosti nedosiahol ani 10%. Na druhej strane si médiá takých divákov vychovali.

7. Aký je váš vzťah k TV Joj a jej šéfovi Františkovi Borovskému? Kto je Vaším vzorom z mediálnych postáv a médií na Slovenskom trhu? Je ním práve riaditeľ tejto televízie? A kto je Vaším vzorom z mediálnych teoretikov vo všeobecnosti?

František Borovský je sebavedomý človek, ktorý vníma impulzy okolo seba a má „odsledované“ zahraničné televízie. Viaže ma k nemu fakt, že je otvorený k zmysluplným myšlienkam a som rád, že sa ako tak poznáme. Nemôžem súhlasiť s tým, čo televízia JOJ vysiela, myslím teraz reality šou, ale Františkovi Borovskému sa podarilo vystreliť televíziu JOJ do výšin a je evidentné, že príde s ďalšími nápadmi. Inšpiruje sa a obklopuje sa schopnými ľuďmi. Jeho sledovanie trendov v komunikácii zmenilo slovenský televízny trh.

Ja vzory nemám, okrem svojich rodičov som od detstva žiadne vzory nenasledoval (teda ak sa nepočítajú rozprávkoví hrdinovia z útleho detstva).

Sú ľudia, ktorých naozaj rešpektujem a ktorých prístup ma posunul, s mnohými spolupracujem na fakulte, preto ich nebudem menovať, pretože by to vyznelo ako samoúčel, ale bez nich by som veľa vecí v živote nedosiahol.


8. Ste známy aj ako právnik a znalec autorského zákona a zákonov z mediálneho prostredia. Čo nové chystáte v tejto oblasti? Ako hodnotíte presadzovanie práva v súvislosti s mediálnym trhom?

Takto by som sa nehodnotil. Nie som totiž znalcom práva v mediálnej oblasti, ktorý by o sebe mohol povedať, že je odborník. Profiloval som sa na občianske, obchodné a počítačové právo (právo duševného vlastníctva som mal vždy najradšej), ale znalcom nie som. Nie je v tom žiadna falošná skromnosť, je to fakt.


9. Ako relaxujete? Ako oddychujete po práci? Čo máte rád? Ste známy fanúšik značky Apple a IT segmentu. Prečo? A ako ste strávili vianočné sviatky a Silvestra?

Najlepšie zrelaxujem na dovolenke pri mori, nikde inde nevypnem tak ako tam. Mohli by ste ma vziať kamkoľvek do hôr, ale more je mojím skutočným relaxom. Rovnako mám rád cyklistiku – pri tomto športe sa v lete sústredím iba na to, čo sa deje práve okolo mňa, nič iné ma nezaujíma a netrápi.

Milujem hudbu – nepočúvam všetko a nemôžem vystáť odpovede ľudí, ktorí hovoria, že počúvajú všetko. Nemajú snáď žiadne preferencie? Som v hudbe značne vyberavý a viem, že hudba ma dokáže odpútať od toho, čo chcem, prípadne to prehĺbiť – efekt vždy dosiahnem tým, čo si chcem v daný deň pustiť. Po práci vlastne už idem spať, takže chvíle oddychu si užívam pri hudbe a ešte nočným behom, ktorý sa usilujem vtesnať medzi vypnutie počítača a prípravu do postele, no často sa mi beh nepodarí realizovať :-)

Apple – mám rád ich produkty. Páči sa mi idea, že najprv sa rieši užívateľská skúsenosť a až potom sa hľadá technológia. A potom je to jednoduchosť (pred iPhonom som mal telefón, ktorý bežal na Windows mobile 6.1 – nič komplikovanejšie som v živote neobsluhoval – nepreháňam) a puristický dizajn (kde inde sú schopní riešiť dizajn predtým, ako sa pozrú na technologické možnosti?). Ale dnes je už toľko Apple odborníkov na všetko, že nechám hovoriť ich   :-) Apple je pre mňa príbehom a ich produkty s Vami nevedú boj, naopak – usilujú sa byť s Vami kamaráti – teda tak ja vnímam výrobky Applu.

Vianoce som tradične strávil s rodinou a Silvester som pravdepodobne nikdy nepochopil alebo nedocenil, neviem. Silvester som (s jednou výnimkou pred pár rokmi) vždy strávil v domácom prostredí a tento rok taktiež.

10. Máte nejaký kontakt, na ktorom Vás môžu čitatelia zastihnúť s ponukami na spoluprácu?

Pokojne mi ktokoľvek môže zaslať mail – martinsolik@gmail.com

Ďakujem za rozhovor.

Marián Luha

 – rozhovor vznikol v januári 2013

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu