Jakub Ptačin, Radovan Andrej Grežo a Veronika Pizano v otvorenom liste pre dekanku fakulty FMK UCM Danu Petranovú vysvetľujú, prečo sa rozhodli ocenenie Granátove jablko Mariána Matyáša vrátiť. Účasť Tibora Eliota Rostasa z magazínu Zem&Vek na nedávnej konferencii FMK „Megatrends & Media“ má ďalšie následky.

Granátové jablko je ocenenie, ktoré od roku 2008 na počesť Mariána Matyáša udeľuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave študentom, ktorí sa v uplynulom roku zaslúžili o rozvoj FMK UCM alebo vykonali významný mediálny čin.

Marián Matyáš bol spolu s (vtedy spolužiačkou) dekankou Danou Petranovou jedným z prvých absolventov FMK UCM, ktorý sa neskôr stal aj prodekanom a vďaka jeho úsiliu bolo získanie akreditácie pre novozaloženú fakultu omnoho jednoduchšie.

„Táto škola žije a vy žijete s ňou. Nezabúdajte, prosím, že svet, a teda aj naša alma mater, je ako granátové jabĺčko. Každé pekné a milé zrnko ho robí v celku krásnym. Každý zhnitý kúsok ho degraduje a prenáša svoje tenzie, predsudky a nálady aj na nás, ktorí máme svoju prácu veľmi radi a sľubujem aspoň za seba a pár ľudí vo vedení, ktorých poznám, a viem, akí sú, že budeme pracovať až do konca s dychom. Ozaj, ako vyzerá vaše zrnko na našom jablku?,“ pýtal sa Marián Matyáš. (Komentár v časopise Atteliér 5/2006, ktorý je uvedený v popise ocenenia na stránke stránke fakulty)

Úspešní absolventi FMK UCM Jakub Ptačin, Veronika Pizano a Radovan Andrej Grežo sa rozhodli toto ocenenie vrátiť. Dôvodom sú okolnosti účasti konšpirátora Tibora Eliota Rostasa, zakladateľa magazínu Zem&Vek, na vedeckej konferencii Megatrends & Media, ktorú fakulta organizuje každý rok.

„Bohužiaľ, udalosti uplynulých týždňov okolo účasti konšpirátora Rostasa nám vzali dôvody pre hrdosť na FMK UCM. Vedecká konferencia má ctiť vedu a to znamená ľudí, ktorí ctia fakty. Rostas je práve človekom, ktorý neustále dokazuje, že fakty, veda, či pravda preňho nič neznamenajú,“ píšu v otvorenom liste adresovanom dekanke Ptačin, Grežo a Pizano.

Dana Petranová s manželom a moderátorom panelovej diskusie Slavomírom Magálom spolu s Tiborom E. Rostasom počas konferencie Megatrends & Media, konanej 25. apríla na Smolenickom zámku:

Uverejnil používateľ Tibor Eliot Rostas Utorok 25. apríla 2017

 

Účasť Rostasa na konferencii vyvolala veľa negatívnych reakcií ešte pred jej uskutočnením, mnoho pozvaných hostí svoju účasť na nej dokonca odmietlo, medzi nimi ako prvý zástupca šéfredaktorky SME, Jakub Filo. Neskôr svoju účasť odvolal aj Henrich Krejča z TV Markíza a Lukáš Diko z RTVS. Čítaj viac.

Diskusiu mal moderovať pedagóg FMK Slavomír Magál (66), ktorý bol podľa zistení denníka SME v minulosti aj spolupracovníkom štátnej bezpečnosti (ŠTB). Jeho manželkou je dekanka fakulty FMK Dana Petranová (37).

Ptačin, Grežo a Pizano, ktorí boli Granátovým jablkom ocenení v rokoch 2011 a 2013, podľa vyjadrení v otvorenom liste už ďalej nemôžu s hrdosťou nosiť ocenenie fakulty.

„V uplynulých týždňoch ste povesť našej alma mater poškvrnili. Neostáva nám teda iné ako ocenenie, ktoré sme si prevzali na tej istej vedeckej konferencii, na ktorú ste pozvali človeka dehonestujúceho mediálnu komunikáciu založenú na faktoch, vrátiť,” píše sa v otvorenom liste.

Dôvodom na vrátenie ocenenia je aj argumentácia školy okolo účasti Rostasa na konferencii. Ani jeden z nich nepopiera fakt, že každý má právo na slobodu prejavu, no fakulta nezobrala do úvahy dôvod, pre ktorý mnohí pohrdli účasťou konšpirátora Rostasa na vedeckej konferencii.

“Argumentácia vedenia školy je podľa nás scestná. Súhlasíme s Vami, že aj Rostas má ústavou chránené právo na slobodu prejavu. Neuniklo nám, že toto právo každý mesiac využíva vo svojich médiách. Vám však zrejme uniklo, že dôvod pre odpor k jeho účasti vychádzal z faktu, že človek, ktorý pohŕda faktami, nemá na vedeckej konferencii čo robiť. Odpor voči jeho účasti nie je o predsudkoch, práve naopak, je o kritickom myslení, na základe ktorého množstvo ľudí usúdilo, že poskytnutie priestoru konšpirátorovi medzi zástupcami ďalších médií mu prináša ďalšiu legitimizáciu šírenia klamstiev. Vaše stanovisko a rovnako aj reakcie Vás a ďalších kolegov počas diskusie na konferencii boli plné arogancie a pohŕdania názorom viac ako 200 absolventov, ktorí meno FMK UCM úspešne reprezentujú v praxi. Oni sú tým, na čo môžeme byť hrdí. Oni sú tými, ktorých bohato využívate vo svojich kampaniach pri podávaní prihlášok na vysoké školy a oni sú často tými, ku ktorým vzhliadajú noví alebo potenciálni študenti FMK,” uvádzajú v otvorenom liste Jakub Ptačin, Radovan Andrej Grežo a Veronika Pizano.

V otvorenom liste tiež žiadajú títo traja úspešní absolventi fakulty, aby bolo ich meno odstránené z akýchkoľvek materiálov a ocenení. Finančnú sumu v hodnote 1250 €, ktoré sprevádzali ich ocenenie venujú Jánovi Benčíkovi a Jurajovi Smatanovi, aby podporili boj proti dezinformáciám a čiastočne zmiernili negatívny dopad, ktorí fakulta vytvára v rámci spolupráce so šíriteľmi dezinformácií.

Aktualizované o vyjadrenie Juraja Smatanu: „Podstatné je, že absolventi dali veľmi dôrazne najavo svojej univerzite, že pozvaním šarlatána na vedeckú pôdu vážne poškodili jej kredit. Darovanú čiastku použijem na vytvorenie inštruktážnych videí o pôsobení propagandy, určených najmä pre kolegov – učiteľov,“ povedal pre mediawatch.dog Juraj Smatana.

“Som presvedčená, že aj toto naše gesto môže prispieť k tomu, aby dezinformátori nedostávali v budúcnosti takýto priestor a tým aj vplyv,” napísala na svojom Facebookovom profile Veronika Pizano, ktorá je marketingovou manažérkou časopisu .týždeň

Reakcie na vrátenie ocenení sú veľmi pozitívne a mnohí či už súčasní študenti alebo minulí študenti považujú tento krok za správny. “Ako ešte študent si toto gesto veľmi vážim a predpokladám, že nie som jediná. Klobúk dole,” znie jeden z komentov na FB profile Veroniky Pizano.

Jakub Ptačin je majiteľ grafického štúdia Echt a spoluzakladateľom konferencie ByDesign a Radovan Andrej Grežo je kreatívny riaditeľ pre spoločnosť Apple a pôsobil napríklad i v reklamnej agentúre Zaraguza.

Na kontroverzného hosťa, ktorý sa podľa informácií samotnej FMK do diskusie prihlásil za rovnakých podmienok ako ktorýkoľvek z približne 170 účastníkov z rôznych krajín sveta, sa pýtali aj študenti FMK v otvorenom liste ešte pred konferenciou.

Účasť Rostasa na konferencii obhajovala dekanka takto: „FMK od svojho vzniku kládla dôraz na otvorenosť, odbornosť a ústretovosť vedeckého bádania v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie. Radi poskytujeme možnosť pre našich študentov a odbornú verejnosť zoznámiť sa s podstatnými trendami a vývojovými tendenciami v oblasti mediálneho diskurzu. Často sme prví, ktorí otvárajú dvere aj do neprebádaných, tabuizovaných a konfrontačných priestorov, ktoré sa veľmi často stanú legitímnou súčasťou mediálnej scény. Toto naše úsilie nie všetci a nie vždy chápu, až neskôr sú schopní akceptovať vyvíjajúcu sa realitu. Nenecháme sa spútať ortodoxnými, dogmatickými a nenávistnými postojmi k hocičomu, čo tzv. mainstream považuje za nenáležité alebo priveľmi odvážne. Na našich podujatiach a v našich médiách má každý možnosť slobodne a v otvorenej diskusii vyjadriť svoje ľudské, odborné aj politické stanovisko. Do diskusie sme pozvali predstaviteľov rôznych legitímnych prúdov slovenského mediálneho prostredia ako mysliace osobnosti, nebudeme ich urážať ani nálepkovať ako „Lipšicovu stajňu“, „Putinových agentov“, „Penťácke prestitútky“, či „Svedkov Sörösových“. Cenzúra nám bola vždy cudzia a nebudeme ju uplatňovať ani pod nátlakom novodobých inkvizítorov. Pána Rostasa sme na konferenciu ako prednášajúceho nepozvali. Prihlásil sa za rovnakých podmienok ako ktorýkoľvek z približne 170 účastníkov z rôznych krajín sveta. Programový výbor nerobí negatívnu selekciu účastníkov, nekádruje ich, ak sú ich príspevky relevantné k téme konferencie. Kritické postoje a stanoviská sa uplatňujú a vyjadrujú v rámci výmeny názorov v jednotlivých sekciách, ktorá býva naozaj búrlivá. Tešíme sa na vzrušujúcu diskusiu a vedecky hodnotnú konferenciu,“ napísala stanovisko fakulty na Facebookovej stránke FMK, dekanka D. Petranová.

Oslovili sme dekanku Petranovú a Slavomíra Magála, ale nevyjadrili sa.

Aktualizované 4.5.: Svoju reakciu zverejnila dekanka na FB stránke fakulty. Čítaj viac.

Petranová vyzvala študentov, aby vrátili nielen ocenenia Granátove jablko, ale chce i finančnú odmenu. „Predpokladám, že Vaše rozhodnutie je definitívne a ja ho beriem na vedomie. Vrátenie ocenenia je možné jedine jeho vrátením v plnom rozsahu. Dekréty pošlite poštou, finančnú hotovosť poukážte na toto číslo účtu: SK598180 0000 0070 00071919,“ uviedla dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave.

„Vaše rozhodnutie rešpektujem. Hoci sa pozastavujem nad mierou teatrálnosti tohto aktu. Nie som tu na to, aby som Vás súdila, ani pre to, aby som dávala médiám a sociálnym sieťam ďalšiu živnú pôdu pre to, aby si mohli do FMK opäť kopnúť. Odpovedám najmä kvôli našim študentom a kolegom, ktorí budú naše vyjadrenia čítať a ktorým na fakulte úprimne záleží.,“ píše v stanovisku Petranová.

„Svojim otvoreným listom upozorňujete na účasť „konšpirátora“ na aprílovej konferencii Megatrendy a médiá 2017. Len pre osvieženie pamäti. Vy, Veronika, aj Vy, Radovan, ste si preberali ocenenie Granátové jablko Mariána Matyáša presne na tej konferencii (Megatrendy a médiá 2011), na ktorej pán Rostas v tom roku vystupoval, dokonca sedel v hlavnej sále ako divák. Program konferencie v plnom znení ste mali k dispozícii, rovnako aj všetky významné médiá na Slovensku. Milá Veronika, Vy ste dokonca boli v organizačnom výbore konferencie, čiže ste vlastne spoluorganizátorkou konferencie za účasti „konšpirátora“. Prečo ste vtedy neprotestovali?,“ uvádza Petranová.

V skutočnosti ale magazín Zem&Vek vznikol až neskôr, čiže študenti nemali ako v roku 2011 poznať aktivity T. E. Rostasa. „Môžete mi, prosím, vysvetliť, ako s týmto súvisí rok 2011, kedy časopis Zem a vek ani neexistoval a o Rostásovi sme ani nechyrovali. Ani v roku 2013 sme ešte netušili, aký veľký vplyv jeho časopis naberie a ako silno jeho konšpirácie a dezinformácie ovplyvnia spoločnosť. Čiže oba body sú irelevantné,“ reagovala na sociálnej sieti na stanovisko Veronika Pizano.

„Dana Petranová prosím vás, už ste jasne dala najavo, že nemáte najmenšiu úctu k faktom, ale aspoň by ste nemuseli tak hlúpo klamať. Vyššie v komentári od vás stojí, že tento článok vyššie „v akademickom roku 2012/2013″. Veronika a ja sme ocenenie prebrali v roku 2011.
skúste ešte raz a tak, aby sedeli čísla, ktoré sama uvádzate,“ reagoval pod stanoviskom dekanky na sociálnej sieti Facebook Radovan Andrej Grežo.

Prečítajte si tiež:

FMK pozvala konšpirátora Rostasa. Moderátorom diskusie bude bývalý spolupracovník ŠTB Slavomír Magál

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu